Wpływ fitosteroli na co to jest
Leczenie Wpływ fitosteroli na organizm. Definicja: Doniesienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ fitosteroli na organizm

Co to jest: Doniesienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC - European Society of Cardiology) Wiedeń, 30 sierpień - 3 wrzesień 2003"Spożycie odpowiedniego rodzaju produktu do smarowania pieczywa pozwala znacznie zredukować zapadalność na chorobę wieńcową i opłaty na opiekę zdrowotną."WIEDEŃ, AUSTRIA - Wedle przedstawianą poniżej analizą ekonomiczną, spożycie produktu do smarowania pieczywa o niskiej zawartości tłuszczu, wzbogaconego w naturalne roślinne sterole (fitosterole), w ramach zbilansowanej i zdrowej diety i aktywnego stylu życia, mogłoby ocalić tysiące istnień ludzkich i znacznie zredukować opłaty na ochronę zdrowia.Omawiane badanie przedstawił prof. Karl Lauterbach, dyrektor Instytutu Ekonomii Ochrony Zdrowia i Epidemiologii Klinicznej Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech. Badanie to przedłożono także do publikacji w czasopiśmie "European Journal of Health Economics". prof. Lauterbach wystąpił na sympozjum satelitarnym "Rola diety i stylu życia w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego", zorganizowanym w dniu otwarcia Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego."W państwach uprzemysłowionych dolegliwość wieńcowa stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów, zaś opłaty ponoszone na jej leczenie zajmują znaczną pozycję w kosztach służby zdrowia" - powiedział prof. Lauterbach. Stwierdził także, iż "obniżenie poziomu cholesterolu przez spożycie pokarmów wzbogaconych w sterole roślinnego pochodzenia stanowi nowoczesne podejście, pozwalające zmniejszyć ryzyko dolegliwości wieńcowej w danej populacji".gdyż zastąpienie zwykłej margaryny niskotłuszczowym wytworem do smarowania pieczywa wzbogaconym w sterole roślinne jest prostą modyfikacją codziennej diety, prof. Lauterbach postanowił oszacować korzyści ekonomiczne wynikające z jej wprowadzenia. prof. Lauterbach obliczył, iż spożycie margaryny wzbogaconej w sterole roślinne mogłoby zredukować ryzyko dolegliwości wieńcowej o ok. 7% pośrodku 10 lat. W populacji o małym ryzyku zachorowania, obejmującej powyżej 25 mln obywateli Niemiec w wieku 18-79 lat, pozwoliłoby to uniknąć 117 tys. przypadków dolegliwości wieńcowej, co natomiast dałoby oszczędności rzędu 1,3 miliarda euro na przestrzeni 10 lat

Czym jest Wpływ fitosteroli na organizm znaczenie Słownik leczenie W .