Wpływ wczesnej diagnostyki co to jest
Leczenie Wpływ wczesnej diagnostyki nowotworów układu nerwowego na rokowanie dla pacjenta.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ wczesnej diagnostyki nowotworów układu nerwowego na rokowanie dla pacjenta

Co to jest: Diagnostyka nowotworów układu nerwowego to region, gdzie nastąpił najszybszy rozwój umożliwiony poprzez gwałtowny postęp techniki i informatyki. Wprowadzenie np. najnowszych technik rezonansu magnetycznego pozwoliło nie tylko na uwidocznienie ogniska nowotworowego, lecz także na zlokalizowanie obszarów istotnych funkcjonalnie i połączeń pomiędzy wieloma ośrodkami. Diagnostyka wciąż rozwija się, jest coraz mniej inwazyjna i coraz bardziej zogniskowana na obrazowaniu nie jedynie struktury, lecz także funkcji i metabolizmu. Prosta dla pacjenta i co główne nieinwazyjna diagnostyka umożliwia poprzednie leczenie, bardziej skuteczne leczenie operacyjne i lepsze wyniki. Operacja guza jako pierwszy faza leczeniaWczesna diagnostyka znaczy zakwalifikowanie do leczenia mniejszego guza, co daje szansę na bardziej doszczętne usuwanie guza i mniejsze uszkodzenia okolicznej tkanki. Niestety operacja to nie koniec leczenia, chory zostaje z reguły przekazany do leczenia onkologicznego i zostaje podjęta decyzja o ewentualnym wykorzystaniu radio i chemioterapii. Lokalizacja i stopień zaawansowania nowotworów w kontekście szans i zagrożeń dla pacjentaWielkość guza i jego lokalizacja są głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Oczywiście ważny jest także stan neurologiczny wynikający z uszkodzeń spowodowanych poprzez guz. Jeżeli nowotwór już zniszczył struktury mózgu ważne dla jakości życia chorego, takie jak ośrodki mowy, czy jądra podkorowe, to przeprowadzenie operacji wydaje się bezcelowe. Ponadto naciekanie poprzez guz struktur łączących obie półkule, tak zwane spoidło, sprawia, iż dysponujemy ograniczoną możliwością resekcji. Przy decyzji o operacji należy zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy określone ośrodki mózgu nie funkcjonują bo są nacieczone – zniszczone czy także jedynie uciśnięte. Współczesna diagnostyka umożliwia prawie zawsze rozstrzygnięcie wątpliwości.Autor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki

Czym jest Wpływ wczesnej diagnostyki znaczenie Słownik leczenie W .