Wpływ żywienia na odporność co to jest
Leczenie Wpływ żywienia na odporność dziecka. Definicja: Rodzice pragną uchronić własne dziecko.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ żywienia na odporność dziecka

Co to jest: Rodzice pragną uchronić własne dziecko przed chorobami zakaźnymi, zapaleniami, alergiami. Dlatego także muszą zatroszczyć się o to, by organizm malucha stał się odporny na działanie szkodliwych substancji. W tym celu trzeba pamiętać o poprawnych zachowaniach żywieniowych. Kilka słów o układzie odpornościowym Układ immunologiczny, odmiennie odpornościowy, zapewnia dziecku ochronę przed szkodliwymi substancjami i zakażeniami. Największym organem tego układu jest przewód pokarmowy, który zawiera niespotykane gdzie indziej w ludzkim ciele ilości limfocytów (odmiany białych krwinek, odpowiedzialnych za odporność każdego człowieka). Odbywa się tak dlatego, iż jelita są szczególnie podatne na wpływ wnikających do organizmu substancji ze świata zewnętrznego, zwanych antygenami. Nowo narodzone dziecko nie zetknęło się jeszcze z antygenami. Jednak już od pierwszych dni życia jego układ odpornościowy uczy się, jak reagować na różne rodzaje substancji, z którymi maluch ma kontakt. W ten sposób tworzy się pamięć immunologiczna, dzięki której organizm rozpoznaje poszczególne antygeny. Zanim jednak pamięć ta zostanie w pełni ukształtowana, trzeba starać się jak najlepiej wzmacniać odporność dziecka. W momencie noworodkowym znaczną funkcję spełnia karmienie mlekiem kobiecym, które posiada właściwości antybakteryjne, w bierny sposób zabezpiecza przed zakażeniem, a również promuje postęp właściwych systemów odporności. Karmienie piersią wspomaga pamięć immunologiczną Istotną rolą limfocytów jest udział w tworzeniu przeciwciał, które odpowiednio reagują na wprowadzane do organizmu dziecka substancje. To właśnie dzięki działaniu przeciwciał składniki pokarmowe są dobrze tolerowane, a z drobnoustrojami chorobotwórczymi organizm podejmuje walkę. Równowaga między mechanizmami tolerancji i aktywnej odpowiedzi układu odpornościowego stanowi o zabezpieczeniu malucha przed zakażeniami i alergią. Brak tej równowagi i brak wykształcenia reakcji na antygeny we inicjalnym okresie życia dziecka sprzyja późniejszemu postępowi przewlekłych chorób zapalnych, zakażeń i alergii. Raz jeszcze pragnę podkreślić istotną rolę karmienia piersią, które wspomaga kształtowanie się właściwej pamięci immunologicznej. Mleko matki pomaga zapewnić odporność dziecka, zmniejszając ryzyko wystąpienia ostrych i przewlekłych zakażeń i chorób, takich jak biegunka czy zakażenie dróg oddechowych. Zapewnienie odpowiednich ilości energii W jelitach dochodzi do rozwoju tolerancji substancji pokarmowych, co łącznie z aktywnym eliminowaniem szkodliwych antygenów stanowi o zdrowiu dziecka. Podawany maluchowi pokarm ma wpływ na postęp funkcji odpornościowych nie tylko z racji na swój skład jakościowy, lecz również jako źródło energii. Tkanka wytwarzająca limfocyty jest szczególnie wrażliwa na zbyt małą liczba dostarczanej wspólnie z pożywieniem energii. Tkanka ta rozwija się już w drugim i trzecim miesiącu życia płodowego i dlatego inicjalne niedożywienie płodu może mieć trwałe ujemne następstwa. Także niedobory energii w momencie niemowlęcym i inicjalnym dzieciństwie prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych, na przykład do stopniowego zaniku jednego z gruczołów, a mianowicie grasicy. To jest zdarzenie bardzo niebezpieczne, gdyż grasica - aż do momentu pokwitania - w znacznej mierze odpowiada za odporność organizmu, wytwarzając limfocyty. Pragnę podkreślić, że szczególnie trzeba dbać o zapewnienie dziecku wszystkich niezbędnych składników odżywczych, kiedy jest jeszcze ono w łonie matki. Wiemy gdyż, iż ze skutkami niedożywienia niemowlęcia możemy sobie poradzić, stosując na przykład kilkutygodniową rehabilitację żywieniową. Niestety wewnątrzmaciczne zaburzenia rozwoju, wywołane niedoborami pokarmowymi, mogą trwale upośledzać odporność dzieci, a nawet skutkować powiększoną przedwczesną umieralnością. Dlatego także każda kobieta spodziewająca się dziecka bezwzględnie powinna przestrzegać zbilansowanej diety, dostarczającej jej maluchowi wszystkich potrzebnych substancji pokarmowych. Składniki pokarmowe, które wzmacniają odporność Czy potrafimy dziś łatwo zdefiniować te składniki diety, które wywierają wpływ na stan odporności organizmu dziecka? W procesie przemiany materii takim składnikiem jest zapewne jeden z aminokwasów, glutamina. Bierze ona między innymi udział w tworzeniu kwasów nukleinowych, które kierują syntezą białek w organizmie, a również umożliwia wydalanie amoniaku poprzez nerki. Jest także glutamina źródłem energii dla limfocytów i w tym można upatrywać jej rolę w procesach odpornościowych. Niezbędne są jednak dalsze badania, by udowodnić tę rolę glutaminy w zapewnianiu odporności dzieci. Pewne nadzieje można także łączyć ze wzbogacaniem diety argininą, innym aminokwasem, którego wykorzystanie - jak wykazały badania u noworodków z małą masą urodzeniową - zmniejszyło i opóźniło występowanie martwiczego zapalenia jelit. Następnym, bardzo istotnym składnikiem pokarmowym są długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3. Pochodzące z oleju rybiego kwasy n-3 są używane w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych, lecz mogą także pomagać w leczeniu ostrych stanów zapalnych, takich jak posocznica czy zespół niewydolności oddechowej typu dorosłych. Rodzice powinni pamiętać, iż nie wszystkie składniki pokarmu odgrywają jakąś rolę w utrzymaniu właściwego dla malucha stanu odporności. Z tego powodu zarówno niedobory żywieniowe, jak i nadmiar spożycia mogą mieć ujemne następstwa. Globalnie prowadzone badania medyczne wykazały, iż stan odporności dzieci jest niższy w takich rejonach świata, gdzie w diecie spożywa się za niewiele białka, żelaza, witamin A i E albo cynku. O roli prebiotyków i probiotyków Współczesne czasy to moment zwiększonego zainteresowania środowiska medycznego problematyką wzmacniania odporności organizmu przez wpływ na mikroflorę jelitową. Można to osiągnąć w dwojaki sposób: dzięki wzbogacaniu diety malucha o prebiotyki, a więc składniki pokarmowe, które nie ulegają strawieniu, albo probiotyki - żywe mikroorganizmy pochodzenia ludzkiego, posiadające właściwości przylegania do komórek nabłonka jelitowego. Oligosacharydy zawarte w mleku kobiecym stanowią wzorcowy przykład prebiotyku. Jest możliwe, że zapobiegają one przyleganiu bakterii chorobotwórczych do komórek nabłonka jelitowego, wpływając w ten sposób na powiększenie odporności karmionego piersią malucha wobec tych zarazków. Z kolei dodawanie do mleka modyfikowanego ustalonych probiotyków skutkuje kolonizację jelit karmionego tym pokarmem dziecka florą bakteryjną podobną do obserwowanej u niemowląt ssących pierś mamy. Probiotyki zmniejszają także występowanie biegunek u małych dzieci. Bardzo obiecujące są rezultaty badań, gdzie podawanie probiotyku kobietom ciężarnym (pochodzącym z rodzin zagrożonych dziedziczną chorobą alergiczną) i ich potomstwu poprzez moment 6 miesięcy życia, pomniejszył istotnie występowanie u dzieci alergicznego zapalenia skóry. Zakończenie by zapewnić dziecku sposobność wykształcenia poprawnych systemów odpornościowych, należy otaczać je szczególną troską już w momencie życia płodowego. Kobieta ciężarna powinna znajdować się pod stałą opieką lekarza, który pomiędzy innymi dba o jej dietę, a tym samym rozwijającego się w jej łonie dziecka. Poprawny stan układu odporności zależy również od zapewnienia niemowlęciu, a potem małemu dziecku, wszystkich niezbędnych składników odżywczych w codziennej diecie.O AutorzeDoc. dr hab. n. med. Janusz Książyk Specjalista w dziedzinie pediatrii. Zastępca Dyrektora do spraw Edukacji w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Członek Porady Naukowej Akademii Gerber

Czym jest Wpływ żywienia na odporność znaczenie Słownik leczenie W .