Zalecenia żywieniowe w co to jest
Leczenie Zalecenia żywieniowe w poszczegołnych okresach niewydolności nerek. Definicja: W.

Czy przydatne?

Definicja Zalecenia żywieniowe w poszczegołnych okresach niewydolności nerek

Co to jest: W zależności od stopnia zaawansowania przewlekłą niewydolność odznacza się 4 okresy charakteryzujące się wieloma symptomami klinicznymi i odmiennym postępowaniem dietetycznym i farmakologicznym:Pierwszy moment utajonej przewlekłej niewydolności nerek charakteryzuje się spadkiem filtracji kłębuszkowej (tak zwany kliransu nerkowego) do 50-60 ml na minutę. Na tym etapie niewydolności nie stosuje się szczególnych ograniczeń dietetycznych. Przewarzająca część pacjentów nie wymaga także leczenia farmakologicznego.Drugi moment wyrównanej niewydolności nerek charakteryzuje się spadkiem filtracji kłębkowej od 30 do 50 ml/ min.. W tym okresie ograniczenia dietetyczne polegają na podaży białek o wysokiej wartości biologicznej, w ilościach 0,6 – 0,8 g / kg masy ciała, co stanowi około 35 – 55 g białka na dobę i kontroli i, w przypadku potrzeby, ograniczeniu w diecie fosforu. Jeśli nie ma nadciśnienia tętniczego nie należy drastycznie ograniczać soli kuchennejTrzeci moment niewyrównanej niewydolności nerek charakteryzuje się spadkiem filtracji kłębkowej od 30 do 5 ml na minutę. W tym okresie stosuje się dieta niskobiałkową (0,3 – 0,6 g / kg masy ciała jest to około 30 g na dobę), niskosodową, niskopotasową.Czwarty moment schyłkowej przewlekłej niewydolności nerek charakteryzuje się spadkiem filtracji kłębkowej do 5 ml/min. Wykorzystywanie diety bazuje na ograniczeniu spożyciu białek (poniżej 0,3 – 0,6 g / kg masy ciała), sodu, potasu, fosforu i płynów. Czasami w tym okresie stosuje się dietę ziemniaczanej która dostarcza jedynie 20-25 g białka..W przewlekłej niewydolności nerek odpowiednia dieta ma zasadnicze znaczenie w utrzymaniu równowagi metabolicznej i właściwej kontroli toksemii mocznicowej a zalecenia dietetyczne w przewlekłej niewydolności nerek dotyczą kontroli zawartości białka, sodu, fosforu, potasu i płynów w diecie

Czym jest Zalecenia żywieniowe w znaczenie Słownik leczenie Z .