Zastrzyk zdrowego rozsądku co to jest
Leczenie Zastrzyk zdrowego rozsądku. Definicja: Wywiad z prof. dr. hab. med. Januszem Cianciarą.

Czy przydatne?

Definicja Zastrzyk zdrowego rozsądku

Co to jest Zastrzyk zdrowego rozsądku: Wywiad z prof. dr. hab. med. Januszem Cianciarą Kierownikiem Kliniki Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie Małgorzata Skoczylas: Panie Profesorze, są dwa typy wirusowych zapaleń wątroby, przed którymi można zabezpieczyć się przez szczepienia ochronne. Czy mógłby Pan wyjaśnić różnice między tymi chorobami? Janusz Cianciara: Istnieją dwa typy wirusowego zapalenia wątroby, przed którymi można się uchronić przez szczepienie: WZW typu A (tak zwany żółtaczka pokarmowa) i WZW typu B (((tak zwany żółtaczka wszczepienna). Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A dochodzi drogą pokarmową. To jest typowa dolegliwość “brudnych rąk” rozpowszechniona na całym świecie. Z kolei do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B dochodzi najczęściej przez naruszenie ciągłości tkanek, np. wskutek zabiegów medycznych, kosmetycznych, fryzjerskich, a nawet przy wykonywaniu tatuażu. Mimo powszechności stosowania igieł i strzykawek jednorazowego użytku, zagrożenie zakażenia tym wirusem stale istnieje. Zdarza się, iż na WZW typu B zapadają osoby po pobycie w szpitalu. Najprawdopodobniej to jest powiązane z zaniedbaniami, np. niewłaściwie wysterylizowanym albo wydezynfekowanym sprzętem medycznym. Z kolei bardzo rzadko dochodzi do zakażenia przez przetoczenie krwi, bo dawcy są poddawani badaniu na obecność wirusa WZW typu B. Zakażenie tym wirusem przenosi się również przez kontakty seksualne. M.S.: Jak kształtuje się zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu A w Polsce? J.C.: Od kilku lat liczba zachorowań na WZW typu A zdecydowanie się minimalizuje. Jednak w najbliższym czasie w naszym państwie można spodziewać się wystąpienia ((((tak zwany epidemii wyrównawczych. M.S.: Czy mógłby Pan Prof. wyjaśnić definicja “epidemii wyrównawczej”? J.C.: “Epidemia wyrównawcza” występuje wówczas, gdy większa część populacji na danym terenie, np. województwa, jest nieodporna na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Brak odporności wynika z tego, iż ludzie ci nie chorowali i nigdy nie byli szczepieni przeciwko WZW typu A. Epidemia taka “wyrównuje” brak odporności w populacji. M.S.: Jak przedstawia się przypadek epidemiologiczna WZW typu B w Polsce? J.C.: Pośrodku ostatnich 10 lat liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B pomniejszyła się o ok. 70%. Tak znaczący spadek zachorowalności jest wywołany pomiędzy innymi coraz bardziej powszechnymi szczepieniami. Mimo to ryzyko zachorowania na WZW typu B jest nadal spore. Z jednej strony maleje liczba osób, które co roku zakażają się wirusem typu B, lecz z drugiej strony – ok. 300 tys. Polaków jest przewlekle zakażonych tym wirusem. Osoby te stanowią poważne zagrożenie w środowiskach, gdzie prawdopodobieństwo zakażenia innych jest bardzo spore, np. w szpitalu. M.S.: Jakie mogą być skutki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, “żółtaczkę pokarmową”? J.C.: Wirusowe zapalenie wątroby typu A to dolegliwość, która u dzieci przebiega łagodnie, lecz u dorosłych zazwyczaj poważniej. WZW typu A jest szczególnie groźne dla osób starszych, jak i tych, które już mają schorzenia wątroby. Zakażenie wirusem typu A może u nich wywołać bardzo poważne komplikacje zdrowotne, np. załamanie się wydolności wątroby. Są nawet opisywane przypadki śmierci wskutek powikłań wirusowego zapalenia wątroby typu A. M.S.: Czy możemy zwalczyć wirusa odpowiedzialnego za zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A? J.C.: W polskich warunkach całkowite wyeliminowanie wirusa typu A ze środowiska nie jest możliwe. Do zakażenia tym wirusem może dochodzić w okresie wyjazdów w rejony, gdzie wirusowe zapalenie wątroby typu A jest bardzo powszechne, np. do państw byłego Związku Radzieckiego, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Egiptu czy Turcji. Jeśli więc osoba wyjeżdżająca w te rejony nie jest uodporniona, może zachorować. Równie groźne mogą okazać się kontakty z osobami, które pochodzą z państw o wysokiej zapadalności na “żółtaczkę pokarmową”, a przebywają w Polsce z powodów handlowych albo turystycznych. M.S.: W jaki sposób możemy uchronić się przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu A? J.C.: Ochrona przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu A to w pierwszej kolejności przestrzeganie zasad higieny osobistej. Jednak nie obronimy się przed kontaktami z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski z rejonów o częstym występowaniu tej dolegliwości. Nie można zapominać, iż poprzez nasz państwo przemieszcza się ok. 2 mln ludzi rocznie zza granicy wschodniej. Dlatego najwspanialszym rozwiązaniem jest uodpornić się przez szczepienie. M.S.: Komu należy rekomendować szczepienia przeciwko WZW typu A i dlaczego? J.C.: Przeciwko WZW typu A powinny się szczepić w pierwszej kolejności osoby, które wiele podróżują, w szczególności w rejony o powiększonym ryzyku zakażenia tą chorobą. Kolejnymi ekipami, które powinny być szczepione są dzieci i młodzież. W Polsce tylko 7% dzieci do 15 roku życia jest uodpornionych na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Szczepieniom powinny poddać się osoby chore na przewlekłe zapalenia wątroby, u których zakażenie wirusem WZW typu A może wywołać niewydolność wątroby, a również osoby pracujące przy produkcji i dystrybucji żywności, lekarze i pracownicy służb komunalnych. M.S.: A kto powinien zaszczepić się przeciwko WZW B? J.C.: w pierwszej kolejności osoby chore. Jest niewyobrażalne, by chorzy z cukrzycą insulinozależną, osoby cierpiące na dolegliwości układu krążenia czy oddechowego i inni pacjenci, którzy regularnie przebywają w szpitalu albo są przed zabiegiem operacyjnym – nie byli zaszczepieni. Szczepienia przeciwko WZW typu B są także niezbędne wśród dzieci nie podlegających szczepieniom obowiązkowym, młodzieży, kobiet w wieku rozrodczym, narkomanów i homoseksualistów. Nieodpłatnymi szczepieniami przeciw WZW B objęci są w naszym państwie pomiędzy innymi pracownicy służby zdrowia, a od 1996 roku – również wszystkie noworodki. W tym roku obligatoryjne szczepienia objęły dodatkowo dzieci w wieku 13-14 lat, co ma celu zapewnienie im ochrony przed rozpoczęciem życia płciowego. M.S.: Czy w ostatnim czasie pojawiły się w Polsce nowe szczepionki przeciwko WZW? J.C.: Bardzo ciekawe jest pojawienie się na rynku preparatu, którym można się zaszczepić przeciwko dwóm odmianom wirusowego zapalenia wątroby równocześnie. Mam na myśli szczepionkę skojarzoną o nazwie Twinrix. Korzyści z jej wykorzystania są znaczące. Zamiast osobnych szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B (pięć dawek), można przyjąć tylko trzy dawki. Skuteczność podobna, a cena niższa niż dwóch jednoskładnikowych szczepionek. Szczepionkę skojarzoną można zalecić w pierwszej kolejności osobom, które nie były szczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, np. dzieciom i młodzieży. M.S.: A jak długo trwa działanie ochronne szczepionek przeciwko WZW typu A i B? J.C.: Uważane jest, iż szczepienie przeciwko WZW typu A uodparnia na całe życie. W razie wirusowego zapalenia wątroby typu B szczepionka pojedyncza i skojarzona daje odporność na przynajmniej 10-15 lat. Warto podkreślić, iż szczepionka przeciwko WZW typu B to nie tylko ochrona przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby, lecz także przed następstwami odległymi: przewlekłą chorobą wątroby, marskością czy pierwotnym rakiem wątroby. M.S.: Jakie są korzyści ekonomiczne ze szczepień? J.C.: Trzy dawki szczepionki przeciwko WZW typu B kosztują ok. 150 zł. Leczenie ostrego zapalenia wątroby to wydatek ok. 1.000 zł, zaś cena terapii przewlekłego zapalenia wątroby to 10.000 zł. Roczne leczenie marskości wątroby to wydatek ok. 15.000 zł. Przeszczep wątroby to już koszt rzędu 250.000 zł. Tyle kosztuje samo leczenie bez hospitalizacji i badań. Czyli, koszt rzędu 150 zł zabezpiecza przed następstwami nie tylko zdrowotnymi, lecz również ekonomicznymi. W Stanach Zjednoczonych obliczono, iż leczenie WZW typu A u osoby dorosłej kosztuje ok. 2.500 dolarów. M.S.: Jakie znaczenie ma akcja “Żółty Tydzień”. Czy jest potrzebna? J.C.: Z całą pewnością jest potrzebna. to jest okazja, by przypomnieć o problemie i przedstawić jego skalę, a zarazem przekazać społeczeństwu wiadomości o możliwości zabezpieczenia się przed zachorowaniem na WZW. Dzięki akcji ułatwiony jest również dostęp do szczepień, które w jej trakcie są tańsze. M.S.: Dziękujemy za rozmowę
Przyczyny Zanieczyszczanie Powietrza Uszkadza Serce I Czerwone Krwinki:
Objawy naukowców z Los Angeles sugeruje, iż zanieczyszczenie powietrza ma krótko i długoterminowy niekorzystny wpływ na kondycję serca i funkcjonowanie czerwonych krwinek. Dotychczas uważano, iż wysokie zastrzyk zdrowego rozsądku.
Przyczyny Zranienie Oka:
Objawy poszczególnych części oka: rogówki, spojówki, przydatków oka powiązane jest najczęściej z wniknięciem ciała obcego do gałki ocznej. Najczęściej to jest wywołane poprzez ostre elementy (na przykład zastrzyk zdrowego rozsądku.
Przyczyny Zgłoś Się Na Bezpłatne Badania Kolonoskopowe:
Objawy Polaków przebadało się w ramach tegorocznej edycji Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego. Z danych Programu, zgromadzonych dziennie 30 czerwca 2008 r., wynika, iż zastrzyk zdrowego rozsądku.
Przyczyny Zdrowie Intymne Dojrzałego Mężczyzny:
Objawy temat zdrowia intymnego kobiety. Media regularnie podejmują ten jakże istotny problem. Kobiety coraz świadomiej podchodzą do tematu związanego z ich zdrowiem układu moczowo-płciowego. Niestety, jeśli zastrzyk zdrowego rozsądku.
Przyczyny Zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka:
Objawy palenia tytoniu: nie rozpoczynaj palenia, zerwij z nałogiem, unikaj towarzystwa osób palących. Ograniczaj spożywanie alkoholu, w szczególności alkoholi wysokoprocentowych. Ograniczaj spożywanie zastrzyk zdrowego rozsądku.

Czym jest Zastrzyk zdrowego rozsądku znaczenie Słownik leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: