Zatrucie alkoholem metylowym co to jest
Leczenie Zatrucie alkoholem metylowym. Definicja: Do zatrucia alkoholem metylowym dochodzi zwykle.

Czy przydatne?

Definicja Zatrucie alkoholem metylowym

Co to jest: Do zatrucia alkoholem metylowym dochodzi zwykle przypadkowo po wypiciu rozpuszczalników z metalnolem, odmrażaczy, i tym podobne Metanol, po wchłonięciu poprzez organizm ulega przemianie raczej do kwasu mrówkowego, odpowiedzialnego za przewarzająca część objawów zatrucia takich jak podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, splątanie, zaburzenia świadomości czy toksyczne uszkodzenie wzroku. Dawka śmiertelna alkoholu metylowego wynosi od 30-250 ml chociaż obserwowano zgony po wypiciu już 15ml alkoholu metylowego i wyleczenie po wypiciu 600ml metanolu. Symptomy Symptomy zatrucia metanolem wstępują po okresie utajenia wynoszącym od 6 do 24h a ich nasilenie zależy raczej od ilości zażytego alkoholu. zwykle obserwuje się: zawroty, bóle głowy, bóle brzucha nudności. wymioty światłowstręt, zaburzenia widzenia włącznie ze ślepotą, rozszerzenie źrenic bez reakcji na światło w ciężkich sytuacjach splątanie, zaburzenia świadomości aż do straty przytomności, czasami drgawki duszność, zaburzenia oddychania zaburzenia rytmu serca (bradykardia albo tachykardia) Może także wystąpić ostre zapalenie trzustki, uszkodzenie nerek i obrzęk mózgu. Rozpoznanie Rozpoznanie można ustalić na podstawie precyzyjnie zebranego wywiadu z osobą zatrutą albo ze świadkami zdarzenia i na podstawie występowania charakterystycznych objawów chorobowych. Postępowanie Udzielanie pierwszej pomocy osobie, u której doszło do zatrucia alkoholem metylowym bazuje na: zabezpieczeniu trucizny w przypadku straty przytomności należy chorego ułożyć na boku w przypadku potrzeby przeprowadzić płukanie żołądka, jeżeli alkohol został spożyty przed < 2-4 h podaniu doustnym wysokoprocentowego napoju alkoholowego (pośrodku 30 min. podać 40% roztwór alkoholu etylowego w dawce 1,5-2,0 ml/kg m.c. a następnie u pijących przewlekle 0,4 ml/kg m.c. na godzinę zaś u niepijących 0,2ml/kg m.c. na godzinę), który kompetycyjne wypiera metanol z dehydrogenazy alkoholowej wskutek czego nie powstają szkodliwe metabolity. wskazany jest przewóz do szpitala wykonującego hemodializy

Czym jest Zatrucie alkoholem metylowym znaczenie Słownik leczenie Z .