Zatrucie gazami drażniącymi co to jest
Leczenie Zatrucie gazami drażniącymi. Definicja: Do zatrucia gazami drażniącymi (dymy, gazy, mgły.

Czy przydatne?

Definicja Zatrucie gazami drażniącymi

Co to jest: Do zatrucia gazami drażniącymi (dymy, gazy, mgły, pyły) dochodzi wskutek wdychania trujących substancji chemicznych zawartych w powietrzu, występujących w przemyśle (na przykład amoniak, HCl), rolnictwie (tlenki azotu) i gospodarstwach domowych (chlor w środkach czystości). Do zatrucia może dojść także w trakcie prac rolnych w trakcie stosowania środków owadobójczych. System działania uszkadzającego zależy od rodzaju substancji (w szczególności od rozpuszczalności w wodzie i w tłuszczach), dawki i czasu ekspozycji. Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie (amoniak, formaldehyd): osadzają się na powierzchniach błon śluzowych wywołując miejscowe symptomy podrażnienia, niekiedy oparzenia chemicznego. Substancje średnio rozpuszczalne w wodzie (((na przykład SO2): wywołują podrażnienie błony śluzowej i skurcz oskrzeli. Substancje łatwo rozpuszczalne w tłuszczach (((((na przykład tlenki azotu): uszkodzenie tkanki płucnej z toksycznym obrzękiem płuc. symptomy symptomy zatrucia gazami drażniącymi to najczęściej: ból głowy, wymioty, nudności, pieczenie za mostkiem, kaszel z podrażnienia, duszność symptomy specyficzne dla ustalonych substancji Rozpoznanie Rozpoznanie określa się na podstawie wywiadu i objawów klinicznych zatrucia. Postępowanie usuwanie osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia zachowując swoje bezpieczeństwo usuwanie odzieży, w przypadku potrzeby opłukanie albo obmycie skóry, przepłukanie podrażnionych błon śluzowych oczu) przewieźć osobę poszkodowaną w pozycji leżącej albo półsiedzącej do szpitala celem dalszej obserwacji albo na oddział intensywnej terapii

Czym jest Zatrucie gazami drażniącymi znaczenie Słownik leczenie Z .