Zdrowie Europejczyków co to jest
Leczenie Zdrowie Europejczyków. Definicja: Europejczycy coraz bardziej troszczą się o swoje zdrowie.

Czy przydatne?

Definicja Zdrowie Europejczyków

Co to jest Zdrowie Europejczyków: Europejczycy coraz bardziej troszczą się o swoje zdrowie. Za najzdrowszych uważają się Szwajcarzy i Belgowie. Najmniej ze swojego stanu zdrowia zadowoleni są Rosjanie. Kluczowe choroby Polaków to problemy ze wzrokiem, nadciśnienie tętnicze i nadwaga. Jaki jest stan zdrowia Europejczyków i Polaków? Czy i jak dbamy o własne zdrowie? Na co chorujemy i jak się leczymy? Odpowiedzi na sporo pytań związanych ze zdrowiem Europejczyków przynosi trzecia już edycja badania Europe Health Survey, którego organizatorem jest miesięcznik Reader’s Digest.Już po raz trzeci miesięcznik Reader’s Digest przeprowadził w kilkunastu państwach europejskich badanie dotyczące zdrowia. Europe Health Survey dostarcza informacji na temat kondycji zdrowotnej Europejczyków, chorób i choroby, z którymi się zmagają, lekarstw, które zażywają i którym w najwyższym stopniu ufają, a również źródeł informacji o zdrowiu, z których korzystają.Na łamach naszego miesięcznika bardzo wiele miejsca poświęcamy tematom zdrowia i zdrowego stylu życia. To niewątpliwie temat, który dotyczy każdego z nas. Dlatego także cyklicznie kontynuujemy projekt Europe Health Survey, który zainicjowaliśmy w Europie w 2005 roku – tłumaczy Anna Esden-Tempska, redaktor naczelna polskiej edycji miesięcznika Reader’s Digest.Jak pokazują wyniki zgromadzone w 11 europejskich państwach, 62% badanych Europejczyków uważa swój stan zdrowia za doskonały albo dobry. Za najzdrowszych uważają się Szwajcarzy i Belgowie. Najmniej zadowoleni ze swojego stanu zdrowia są badani Rosjanie, wśród których mniej niż 1 na 3 uważa, iż jego stan zdrowia jest dobry. Średnio w Europie 1 na 3 osoby twierdzi, iż martwi się o własne zdrowie. Ciekawa jest widoczna różnica dotycząca troski o swoje zdrowie (średnia dla Polaków - 65%, a średnia dla 11 państw Europy - 38%). Tak spore zatroskanie Polaków o swoje zdrowie może wynikać z przedłużającego się okresu reform w służbie zdrowia, strachu przed prywatyzacją i braku zaufania do reformatorów. Tezę tę potwierdza rezultat świadczący, iż zdecydowanie większe zatroskanie o zdrowie deklarują osoby o słabym zdrowiu (ponad 70%).- twierdzi Halina Osińska, prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.W Europie dominuje wysoki poziom świadomości na temat chorób i sposobów ich leczenia (75%). W Finlandii świadomość ta wzrosła od 53% w 2006 r. do 79% w 2008 r. Najniższy poziom świadomości cechuje Rosjan - 65% badanych Rosjan twierdzi, iż jest nieświadoma dostępnych sposobów leczenia. Spora różnica występuje w stopniu poinformowania o chorobach i dostępnych metodach leczenia (w Polsce średnio 66% badanych deklaruje iż jest dobrze poinformowana, z tendencją spadkową, w trakcie gdy średnio w 11 państwach Europy stanowi to 75%). Ten negatywny dla Polski rezultat może być wywołany trudnościami w dostępie do świadczeń medycznych, długim oczekiwaniem na przyjęcie poprzez lekarza, niskimi płacami w służbie zdrowia, niedofinansowaniem sektora zdrowia w ogóle – kontynuuje Halina Osińska.Najczęściej wskazywanymi poprzez Europejczyków dolegliwościami są nadciśnienie tętnicze, nadwaga i problemy ze wzrokiem. Nie to jest jednak reguła dla każdego państwie objętego badaniem. Belgowie najczęściej zmagają się z wysokim poziomem cholesterolu. wśród Finów z kolei – częściej niż w jakimkolwiek państwie – występują zaburzenia snu (41%). Kluczowe problemy zdrowotne Polaków to – podobnie jak w razie Europejczyków - problemy ze wzrokiem, nadciśnienie tętnicze i nadwaga. Pośrodku ostatniego roku Polacy najczęściej chorowali na przeziębienie, kaszel albo anginę. Regularnie także doskwierały im bóle mięśni albo pleców i bóle głowy. Spośród badanych Europejczyków 3% wyjeżdżało za granicę w celu leczenia. Najczęściej byli to Szwajcarzy (8%). Wyjazd taki w przyszłości rozważyłoby 26% badanych Europejczyków, i 42% badanych Polaków. Ta część badanych wykazywała rzekonanie, iż z zagranicznych placówkach wyższa jest jakość opieki medycznej i krótszy czas oczekiwania na zabieg.W porównaniu z rokiem 2006 Europejczycy robią więcej, by polepszyć stan swojego zdrowia. Próby zrzucania wagi są najsilniejsze w Czechach, Francji i Niemczech. Polacy starają się utrzymać albo polepszyć stan swojego zdrowia raczej przez aktywność fizyczną. Niezmiennie kluczowym źródłem informacji o zdrowiu jest doktor – wskazało tak 88% badanych Europejczyków. Polecenie leku poprzez lekarza to w najwyższym stopniu decyzyjny czynnik wyboru we wszystkich państwach z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Dla większości Brytyjczyków (90%) głównym czynnikiem jest poprzednie wykorzystywanie leku. Także dla Polaków kluczowym źródłem informacji na temat zdrowia jest doktor (91% wskazań), który jest również uważany za w najwyższym stopniu wiarygodne źródło informacji zdrowotnych. Polacy częściej niż przeciętni Europejczycy, korzystają i darzą większym zaufaniem takie źródła informacji jak artykuły w czasopismach, wiadomości na opakowaniach leków, poradniki zdrowotne, bezpłatne badania kontrolne, a również programy nauki zdrowotnej.powyżej połowa badanych deklaruje, iż bardziej ufa lekarstwom producenta, którego zna. Przewarzająca część respondentów nie zaufałaby lekowi, o którym nigdy nie słyszała. wśród badanych widoczny jest ogólny opór przed wypróbowywaniem nowych leków (deklaruje tak 25% respondentów). Respondenci łatwiej zaufają nowej marce, jeżeli jej producentem jest znana spółka farmaceutyczna. W 10 na 11 badanych państwach respondenci zaufaliby również lekarstwom generycznym.Leki na receptę stosowane są najczęściej w razie bólu pleców i mięśni. Leki dostępne bez recepty najczęściej służące są w razie kaszlu, przeziębienia, bólu gardła, bólu głowy, niestrawności. Przewarzająca część badanych używa ziół i leków homeopatycznych najczęściej na kaszel i przeziębienie. Mało osób, które cierpiały albo zmagały się z jakąś dolegliwością, zignorowało ją i nie podjęło jakichkolwiek działań.Europe Health to największy sondaż badający opinie Europejczyków na temat własnego zdrowia, dostępnych źródeł informacji o schorzeniach, służących leków, sposobów leczenia. Tegoroczną, trzecią już edycją badania, objęto 20 357 respondentów z 11 europejskich państw (Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Ogromna Brytania). W Polsce w badaniu uczestniczyło 1008 respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w momencie od czerwca do sierpnia 2008 roku.Komentarz do badania Europe Health 2008Autor: Halina Osińska, prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty ZdrowotnejBadanie Europe Health 2008 jest pomocne w ocenie stanu zdrowia, zachorowalności, możliwości leczenia i rehabilitacji i ocenie źródeł wiedzy o chorobie i zdrowiu badanej populacji. Badanie to, przeprowadzone już po raz trzeci w Europie poprzez miesięcznik Reader’s Digest, ma także tę dodatkową wartość, iż z jednej strony stanowi pewne kompendium wiedzy o zdrowiu w odczuciu osób badanych, z drugiej zaś daje sposobność porównania stanu zdrowia z innymi państwami Europy.Z badań wynika, iż ..powyżej połowa Polaków (58%) pozytywnie ocenia własne zdrowie, a średnia dla całej Europy jest mało wyższa (62%). Należałoby jednak zwrócić uwagę na to, iż tylko 3% badanych Polaków ocenia własne zdrowie jako doskonałe. Należy pamiętać także, iż średnia dla całej Europy obejmuje zarówno państwa o wysokim rozwoju gospodarczym i wysokim standardzie ochrony zdrowia, jak i państwa o znacząco mniejszym od polskiego PKB, słabszej kondycji zdrowotnej i znacząco mniejszych środkach przeznaczanych na ochronę zdrowia.Ciekawą jest widoczna różnica dotycząca troski o swoje zdrowie (średnia dla Polaków - 65%, a średnia dla 11 państw Europy - 38%). Tak spore zatroskanie Polaków o swoje zdrowie może wynikać z przedłużającego się okresu reform w służbie zdrowia, strachu przed prywatyzacją i braku zaufania do reformatorów. Tezę tę potwierdza rezultat świadczący, iż zdecydowanie większe zatroskanie o zdrowie deklarują osoby o słabym zdrowiu ((ponad 70%).Równie spora różnica występuje w poziomie poinformowania o chorobach i dostępnych metodach leczenia (w Polsce średnio 66% badanych deklaruje dobre poinformowanie, z tendencją spadkową, w trakcie gdy średnio w 11 państwach Europy stanowi to 75%). Ten negatywny dla Polski rezultat może być wywołany trudnościami w dostępie do świadczeń medycznych, długim oczekiwaniem na przyjęcie poprzez lekarza, niskimi płacami w służbie zdrowia, niedofinansowaniem sektora zdrowia w ogóle.Dbałość o zdrowie dotyczy raczej powiększenia aktywności ruchowej (66%) i walki z nadwagą (49%). Tylko 8% ankietowanych wykupiło dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a 4% próbowało rzucić palenie albo stosowało nikotynowe terapie. Można ryzykować tezę, iż tam gdzie dbałość o zdrowie nie wymaga dodatkowych wydatków (jazda na rowerze, spacer, wykorzystywanie diet odchudzających i tym podobne) Polacy starają się być aktywni. Gorzej przypadek wygląda wówczas, gdy troska o zdrowie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.Badanie pokazało sporą dysproporcję ilościową pomiędzy tymi, którzy deklarowali chęć leczenia się za granicą (42%), a tymi, którzy skorzystali z takiego leczenia (2%). Wynika to raczej z braku uregulowań prawnych, dotyczących refundacji zagranicznego leczenia. Z badań wynika, iż 91% ankietowanych Polaków zasięga informacji o zdrowiu i chorobach u lekarzy. Następnymi od 73% do 50% badanych Polaków czerpie wiadomości od innych pracowników medycznych, w tym farmaceutów. Od 46% do 36% badanych Polaków korzysta z mediów, czasopism, bezpłatnych badań profilaktycznych, a tylko co trzeci Polak ma dostęp do programów nauki zdrowotnej. Skoro doktor uważany jest za największy autorytet w zasięganiu informacji o zdrowiu, to należy się zastanowić, czy lekarze w Polsce są wystarczająco przygotowani do tego, by być ekspertem od informacji o zdrowiu w aspekcie pozamedycznych uwarunkowań zdrowia takich jak gradient socjalny i zabezpieczenie materialne. Następna sprawa dotyczy tego, czy lekarze w Polsce mają wystarczającą wiedzę o zapewnieniu infrastruktury dla psychofizycznej aktywności różnych grup socjalnych i o wpływie socjoekonomicznej nierówności na nierówność w zdrowiu. Moim zdaniem programy kształcenia i dokształcania lekarzy należałoby zmodyfikować w kontekście wiedzy z zakresu ochrony zdrowia publicznego.Raport Europe Health stanowi bardzo użyteczny i praktyczny dokument informacyjny zarówno dla środowiska lekarskiego, dla służby zdrowa jak i dla oświaty zdrowotnej. Wyniki trzeciej już edycji badania mogą stać się inspiracją do dyskusji na tematy ochrony zdrowia i leczenia chorób w kontekście dążenia do zmniejszania różnic w obszarze zdrowia w Europie
Przyczyny Zielona Herbata Zapobiega Rakowi Płuc:
Objawy herbaty może zmienić wpływ palenia tytoniu na postęp raka płuc. Do takich wniosków doszli naukowcy po przeprowadzeniu badania na Tajwanie, gdzie rak płuc cechuje się szczególnie sporą liczbą ofiar zdrowie europejczyków.
Przyczyny Zapłodnienie In Vitro U Czarnoskórych Kobiet:
Objawy białymi kobietami, u czarnoskórych kobiet poddanych zapłodnieniu in vitro stwierdza się mniejszy odsetek ciąż. Lekarze z University of Maryland School of Medicine w Baltimor uważają, iż rozmiar zdrowie europejczyków.
Przyczyny Zapobieganie Nowotworom:
Objawy sporo szersze znaczenie w ochronie zdrowia, niż leczenie. Zapobieganie nowotworom złośliwym obejmuje wszystkie działania, które mają na celu pomniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór. Łatwiej zdrowie europejczyków.
Przyczyny Zapobieganie Alergii U Dzieci:
Objawy spowodowana poprzez rozmaite czynniki – żywność, pyłki roślin, sierść zwierząt domowych i inne. Nie zawsze mamy sposobność ochrony swojego dziecka przed alergenami. Jednak mądre i rozważne zdrowie europejczyków.
Przyczyny Zatrucie Gazami Spalinowymi:
Objawy dochodzi wskutek wdychania par gazów z palących się, tlących albo rozkładanych termicznie substancji organicznych. Zwykle to jest mieszanina gazów włączając tlenek węgla i cyjanki. Działanie gazów zdrowie europejczyków.

Czym jest Zdrowie Europejczyków znaczenie Słownik leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: