Zdrowie Psychiczne - Wspólna co to jest
Leczenie Zdrowie Psychiczne - Wspólna Sprawa. Definicja: „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Kwestia”.

Czy przydatne?

Definicja Zdrowie Psychiczne - Wspólna Sprawa

Co to jest: „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Kwestia”: akcja wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i ich rodzin na stronach internetowych. W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w połowie września br., rozpoczęła się akcja „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Kwestia”, obejmująca zbiórkę podpisów pod LISTEM OTWARTYM do władz, dotyczącym kwestii osób dotkniętych problemami psychicznymi. Podpisy zbierano w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie. Aktualnie poparcie dla przedstawianej inicjatywy można wyrazić podpisując LIST OTWARTY, znajdujący się na witrynie internetowej Instytutu Praw Pacjenta i Nauki Zdrowotnej (IPPiEZ). Wspomniany LIST OTWARTY jest apelem skierowanym do polskich władz i naświetla problem jakości życia osób zmagających się z chorobami psychicznymi, w tym ze schizofrenią. Celem LISTU jest uwypuklenie postulatów osób cierpiących na skutek chorób psychicznych, koncentrujących się wokół zagadnień dostępu do właściwych metod terapeutycznych, godnego i samodzielnego życia, nauki i pracy i udziału w procesie legislacyjnym. Akcja „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Kwestia” wpisuje się także w realizację światowego projektu ADHES, który służy dogłębnemu zbadaniu problemów ludzi cierpiących na skutek schizofrenii i zakłada podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji chorych. Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Komitet Naukowy ADHES w Polsce, którego członkami są wybitni przedstawiciele środowiska psychiatrów. Międzynarodowym partnerem projektu ADHES jest Janssen-Cilag, jedna z czołowych spółek farmaceutycznych na świecie. Sprawujący pieczę nad akcją ks. Arkadiusz Nowak (IPPiEZ), doc. Joanna Meder (Komitet Naukowy ADHES w Polsce) i Andrzej Warot (Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA) zachęcają wszystkich, którym nie jest bez zaangażowania los i problemy osób chorych psychicznie, do odwiedzenia strony www.ippez.org.pl/poparcie i podpisania znajdującego się tam LISTU OTWARTEGO. Na podstawie materiałów United PR

Czym jest Zdrowie Psychiczne - Wspólna znaczenie Słownik leczenie Z .