Zmiany skórne typu rumieni co to jest
Leczenie Zmiany skórne typu rumieni. Definicja: W tej ekipie odznacza się: rumień wielopostaciowy.

Czy przydatne?

Definicja Zmiany skórne typu rumieni

Co to jest Zmiany skórne typu rumieni: W tej ekipie odznacza się: rumień wielopostaciowy wysiękowy, rumień guzowaty i rumień trwały. Rumień wielopostaciowy wysiękowy Schorzenie może występować w trzech postaciach: postaci zwykłej, zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznej nekrolizy naskórka. W etiopatogenezie dolegliwości, prócz leków, odgrywają rolę zakażenia wirusowe (raczej herpes simplex) i bakteryjne. Zmiany charakterystyczne dla rumienia wielopostaciowego wysiękowego po stosowaniu Biseptolu Postać zwyczajna cechuje się obrzękowymi, sinoczerwonymi rumieniami, dobrze odgraniczonymi od otoczenia, niekiedy z obecnością pęcherzy na powierzchni; zmiany umiejscowione są symetrycznie, (raczej na odsiebnych częściach kończyn, mają skłonność do tworzenia obrączkowatych figur. W zespole Stevensa-Johnsona przeważają zmiany na błonach śluzowych j. ustnej, spojówek, narządów płciowych o charakterze krótkotrwałych pęcherzy przechodzących w nadżerki i nawarstwione krwotoczne strupy. Start dolegliwości jest gwałtowny, zmianom skórnym towarzyszy zazwyczaj wysoka gorączka, bóle mięśni i stawów. Toksyczna nekroliza naskórka Lyella (TEN) jest najgroźniejszą odmianą rumienia wielopostaciowego. Wywiad prawie w każdym przypadku potwierdza związek przyczynowy zmian z przyjmowaniem leków. Start dolegliwości jest nagły, regularnie po zażyciu leku na skutek niewielkiej infekcji. Po 2-3 dniach do 3 tygodni rozwijają się zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych j. ustnej, narządów płciowych, spojówek i rogówki. Podminowanie całego naskórka skutkuje jego płatowe spełzanie (symptom Nikolskiego). Stan ogólny chorych jest ciężki, co jest powiązane z zaburzeniami elektrolitowymi, białkowymi i wtórnymi infekcjami bakteryjnymi. Mechanizm chorobowy dotyczy gdyż błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego. Śmiertelność jest wysoka, sięga 30% na skutek hipowolemii, krwawień z przewodu pokarmowego i zatorów płuc. TEN jest chorobą rzadko występującą. Częstość występowania w Europie wynosi 1 na 1,3 mln ludzi na rok. Kobiety chorują częściej. W ostatnich latach powiększa się liczba zachorowań na tę chorobę u chorych z AIDS. Wśród leków będących najczęściej powodem rumienia wielopostaciowego wysiękowego zmienia się: sulfonamidy, antybiotyki ß-laktamowe, furosemid, barbiturany, sole złota, propranolol, tetracykliny. Rumień guzowaty To są ostrozapalne, bolesne guzy, umiejscowione (raczej na przedniej powierzchni podudzi, nie ulegające rozpadowi, ustępujące bez pozostawienia blizn. Zmianom skórnym towarzyszy podwyższenie temperatury i bóle stawowe. Schorzenie ma charakter polietiologiczny; czynnikami wywołującymi mogą być zakażenia wirusowe, bakteryjne, toksoplazmoza i leki: sulfonamidy, salicylany, tetracykliny, środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Środki antykoncepcyjne odgrywają pewną rolę, (raczej poprzez przyrost stężenia estrogenów w krwi. Moment trwania dolegliwości wynosi 2-6 tygodni, niekiedy występują nawroty. Zdarza się współistnienie wykwitów typu rumienia wielopostaciowego, (raczej w sytuacjach wywołanych lekami. Rumień trwały To są zazwyczaj pojedyncze wykwity o brunatnym zabarwieniu, wyraźnie odgraniczone od otoczenia i stale pojawiające się w takich samych miejscach - na odsiebnych częściach kończyn, w okolicach narządów płciowych i odbytu, po zażyciu określonego leku. Zmianom skórnym na ogół nie towarzyszą symptomy podmiotowe. Odstawienie leku nie skutkuje natychmiastowego cofania się przebarwień, a chorzy, którzy sporadycznie zażywają preparaty farmaceutyczne, nie wiążą zmian skórnych z lekiem. Zmiany skórne typu rumienia trwałego wywołują najczęściej: barbiturany, pochodne pirazolonu, aspiryna i NLPZ, tetracykliny, sulfonamidy, metronidazol. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 17/20/2001
Przyczyny Zła Dieta Pogarsza Pamięć:
Objawy zaawansowanym wieku jest ważnym problemem w większości społeczeństw, a wydaje się szczególnie dotkliwy w społeczeństwach rozwiniętych państw uprzemysłowionych, gdzie króluje dieta wysoko przetworzona zmiany skórne typu rumieni.
Przyczyny Zapobiegaj Astmie!:
Objawy hab. med. Elżbietą Piontek z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka i magister Elżbietą Łata, Dyrektorem Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Kluczowym Inspektoracie Sanitarnym Czy zmiany skórne typu rumieni.
Przyczyny Żelazo:
Objawy jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W organizmie człowieka ważącego około 70 kg żelazo występuje w ilości ok. 4 g. Żelazo wchodzi w skład wielu enzymów i związków zmiany skórne typu rumieni.
Przyczyny Zielona Herbata Zapobiega Rakowi Płuc:
Objawy herbaty może zmienić wpływ palenia tytoniu na postęp raka płuc. Do takich wniosków doszli naukowcy po przeprowadzeniu badania na Tajwanie, gdzie rak płuc cechuje się szczególnie sporą liczbą ofiar zmiany skórne typu rumieni.
Przyczyny Zaszczep Siebie I Swoją Rodzinę!:
Objawy edycja „Żółtego Tygodnia” – ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej i akcji promocyjnych szczepień przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i typu B (WZW typu A – „żółtaczka pokarmowa” i WZW typu B zmiany skórne typu rumieni.

Czym jest Zmiany skórne typu rumieni znaczenie Słownik leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: