Zwyrodnienie plamki związane co to jest
Leczenie Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Definicja: Zwyrodnienie plamki powiązane z wiekiem.

Czy przydatne?

Definicja Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Co to jest Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem: Zwyrodnienie plamki powiązane z wiekiem (AMD) to degeneracyjna dolegliwość oczu. W państwach rozwiniętych AMD jest najczęstszą powodem nieodwracalnej straty wzroku u osób po 50. roku życia. AMD to dolegliwość plamki żółtej - fragmentu siatkówki zlokalizowanego w tylnej części gałki ocznej. Plamka jest odpowiedzialna za widzenie centralne, dające obraz o największej ostrości, co umożliwia wykonywanie wielu codziennych zadań. Wysiękowa (mokra) postać AMD może prowadzić do poważnej straty wzroku w momencie raptem trzech miesięcy (wybrane dowody wskazują, iż w skrajnych wypadkach nawet w momencie kilku dni). Zwiększająca się liczba osób chorych na AMD to konsekwencja rosnącej średniej długości życia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, iż na skutek tej dolegliwości w 2020 roku na świecie będzie ok. 75 mln osób kompletnie niewidomych, a u ok. 270 mln wystąpi poważne upośledzenie wzroku.Postacie chorobyIstnieją dwie postacie AMD: sucha (zanikowa)wysiękowa (mokra/neowaskularna). Postać sucha jest częstsza – występuje w około 85% przypadków, jednak cechuje się ona powolnym rozwojem dolegliwości. Pogorszenie ostrości wzroku następuje etapowo, pośrodku miesięcy albo lat. W tej postaci AMD obumierają komórki odpowiedzialne za poprawne odbieranie światła (fotoreceptory) i za funkcjonowanie siatkówki (komórki nabłonka barwnikowego i choriokapilary). W startowym stadium dolegliwości na dnie oka pojawiają się drobne złogi tłuszczowe (tak zwany druzy). Wysiękowe AMD występuje rzadziej, u około 15%, lecz jest odpowiedzialne za przewarzająca część przypadków straty wzroku. Ta postać zwyrodnienia plamki jest konsekwencją patologicznego wzrostu naczyń krwionośnych pod siatkówką. Naczynia te są kruche i nieszczelne. Przeciek płynu i krwi poprzez ich ścianki, prowadzi do stworzenia podsiatkówkowych obrzęków (nadmiernego nagromadzenia płynu w tkankach) i/ albo wylewów, a w zaawansowanych stadiach dolegliwości również włóknistych blizn, które niszczą plamkę. W skutku tych zmian w polu widzenia pacjenta zwykle pojawia się charakterystyczny mroczek centralny (scotoma). Początkowo, w szczególności w suchym AMD, dolegliwość może w niewielkim stopniu wpływać na jakość widzenia. W niektórych sytuacjach przechodzi jednak w późniejsze stadium AMD, które charakteryzuje się już znacznym pogorszeniem ostrości wzroku. Zazwyczaj zmiany degeneracyjne obejmują na początku jedno oko. Może to zostać niezauważone, gdyż oko zdrowe przejmuje funkcje chorego. Jednak pacjenci, u których rozpoznano AMD, powinni być pod stałą opieką okulisty, gdyż u około 40% z nich zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się w drugim oku pośrodku 5 lat od zdiagnozowania dolegliwości.Dlaczego dochodzi do AMDPrzyczyny AMD nie zostały jeszcze precyzyjnie poznane. Wiadomo jednak, iż powstawanie wysiękowej postaci dolegliwości powiązane jest ze wzrostem nowych naczyń krwionośnych (((tak zwany angiogenezą). Do AMD może dojść, gdy mechanizm ten przebiega w oku niepoprawnie, a nowopowstające naczynia przerastają w kierunku siatkówki z położonej głębiej warstwy (naczyniówki). mechanizm angiogenezy jest zwykle naturalnie regulowany i pobudzany poprzez czynniki wzrostu, takie jak VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor - czynnik wzrostu śródbłonka naczyń). Zaburzenia w ilości VEGF w obrębie oka może prowadzić do niekontrolowanego tworzenia się nowych, patologicznych naczyń, ich nieprawidłowego rozrostu, przecieku płynu i krwi, co z powodu prowadzi do rozwoju wysiękowej postaci AMD. Kto jest w niebezpieczeństwie Wiek - Istnieje sporo czynników ryzyka rozwoju AMD, z których najistotniejszym jest zaawansowany wiek. Wg badań specjalistów szacuje się, iż u ludzi w wieku 50 lat o 2% powiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości. Ryzyko to wzrasta aż do 30% w wieku powyżej 75 lat.Uwarunkowania genetyczne - Badania genetyczne prowadzone na całym świecie wykazały, iż osoby blisko spokrewnione z ludźmi cierpiącymi na wysiękową postać AMD, są trzykrotnie bardziej zagrożeni chorobą. Specjaliści zalecają, aby pacjenci, którzy mają w najbliższej rodzinie chorych na AMD, kontrolowali swój wzrok minimum co dwa lata. W ekipie zwiększonego ryzyka rozwoju wysiękowej postaci dolegliwości są także osoby, które straciły już widzenie w jednym oku na skutek wysiękowego AMD i chorzy z rozpoznaną postacią suchą AMD.Płeć, kolor skóry i oczu - Częstotliwość występowania AMD jest największa u kobiet rasy białej ponad 60 roku życia. Na wystąpienie dolegliwości szczególnie narażone są kobiety po menopauzie. AMD jest także bardziej rozpowszechnione u ludzi z błękitnymi tęczówkami (co bywa tłumaczone mniejszą ilością barwnika – melaniny również w siatkówce oka). Nadwzroczność - Wada ta jest regularnie związana z sporymi zaburzeniami kształtu gałki ocznej, co może negatywnie wpływać na siatkówkę. AMD można zapobiegać Na ((wybrane czynniki zwiększające ryzyko zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem możemy mieć wpływ, dlatego odpowiedni tryb życia i troska o zdrowie mogą zapobiec / albo opóźnić AMD.Palenie tytoniu - Badania wykazały, iż ryzyko zachorowania na zwyrodnienie plamki jest ok. 2-3 razy większe dla osób palących tytoń, a ryzyko wystąpienia dolegliwości jest zależne od częstotliwości sięgania po papierosa. Innymi słowy, im więcej dana osoba pali, tym większe ryzyko wystąpienia i szybkiego rozwoju AMD. Ochrona wzroku jest więc następnym przyczyną, by rzucić palenie. Dieta - Dieta wysokotłuszczowa i bogata w cholesterol, może prowadzić do gromadzenia się lipidów w naczyniach plamki, co może hamować przepływ krwi i zwiększyć ryzyko wystąpienia AMD. Dieta o niskiej zawartości tłuszczu przyczynia się do utrzymania dobrego zdrowia oczu. sporo badań wskazuje także, iż (((wybrane witaminy i substancje odżywcze mogą mieć znaczenie w opóźnieniu pojawienia się dolegliwości. Dieta bogata w witaminy C i E i przeciwutleniacze (antyoksydanty) – karotenoidy: luteina, zeaksantyna, beta-karoten i minerały: cynk, selen mogą pomóc opóźnić / albo nawet powstrzymać postęp AMD.Nadciśnienie - U pacjentów z suchą postacią AMD, leczących się na skutek nadciśnienia tętniczego, w połączeniu z wysokim poziomem cholesterolu we krwi i niskim poziomem karotenoidów, występuje znacząco większe prawdopodobieństwo zachorowania na groźniejszą (wysiękową) postać dolegliwości. Zapobieganie nadciśnieniu i jego skuteczne kontrolowanie mogą mieć znaczenie dla rozwoju AMD.Przebywanie na słońcu - Nadmierna ekspozycja oczu na światło słoneczne, szczególnie promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest jednym z czynników ryzyka AMD. Jako ochronę należy stosować okulary (koniecznie z odpowiednim filtrem) i nakrycia głowy.Diagnostyka chorobyPonieważ występuje sporo czynników, które nie mogą być systematycznie kontrolowane, regularne badania oczu mają zasadnicze znaczenie dla wczesnego wykrywania AMD i zapewnienia najlepszej skuteczności leczenia i rehabilitacji. Inicjalne wykrywanie pozwala na wykorzystanie u chorych najszerszego wachlarza metod terapeutycznych. Specjaliści rekomendują, by po ukończeniu 50 roku życia badać oczy co roku. Badania powinny być jednak wykonane przedtem, jeżeli zauważy się żadne zmiany w polu widzenia. Test Amslera - umożliwia on wykrycie pierwszych objawów AMD, takich jak: odbieranie linii prostych jako krzywe, brak wyraźnego widzenia w centrum pola. Każde oko badane jest oddzielnie. Okuliści podkreślają, iż osoby ponad 50 roku życia taki test powinny wykonywać co najmniej raz w roku. Niewątpliwą zaletą testu jest fakt, że każdy może go przeprowadzić samodzielnie w domu, nawet na odręcznie przygotowanej kartce papieru.Badanie dna oka - postępujące zmiany na dnie oka, takie jak obecność druzów, rozwijająca się postać sucha i wysiękowa AMD, można ocenić na podstawie badania dna oka dzięki na przykład funduskamery non-mydriatic. Badanie jest nieuciążliwe dla pacjenta, w większości przypadków realizowane jest bez konieczności rozszerzania źrenicy. Trwa raptem kilka min., a kolorowe zdjęcie dna oka pomaga okuliście na efektywną ocenę zaawansowania dolegliwości. Specjaliści rekomendują, aby dla osób ponad 50-tego roku życia, badanie dna oka było realizowane raz w roku. (Więcej informacji o tej metodzie znajduje się w odrębnym tekście.) jeżeli okulista podejrzewa wysiękową (mokrą) postać AMD, należy wykonać dodatkowe badania. Potwierdzeniem wykrycia zmian może być wykonanie badań diagnostycznych z wykorzystaniem koherentnego tomografu optycznego (OCT). Ta nieinwazyjna sposób diagnostyczna daje lekarzowi obraz siatkówki w formie kolorowych map, gdzie różne barwy odpowiadają warstwom siatkówki o różnym odbiciu i rozproszeniu światła. Dlatego można analizować zmiany, jakie powstają w plamce wskutek namnożenia się niepoprawnych naczyń krwionośnych. Inne badania, które mogą być wykonane to angiografia fluoresceinowa i indocjaninowa (sposoby inwazyjne), a więc zdjęcia naczyń krwionośnych w oku wykonane po dożylnym podaniu odpowiedniego kontrastu. Zdjęcia wykonane tymi sposobami pozwalają okuliście ocenić stan przeciekających naczyń krwionośnych i ustalić, czy i jak można je leczyć. LeczenieWobec suchej postaci AMD lekarze nie znają dotąd innych metod leczenia, niż profilaktyka. Trwają prace nad rolą poszczególnych genów w rozwoju dolegliwości, jak także badania nad procesami zapalnymi i procesami utleniania mogącymi prowadzić do rozwoju AMD. W razie wysiękowego AMD dostępnych jest kilka metod leczenia. Aktualnie w najwyższym stopniu popularne są najnowsze leki wytworzone sposobami biologii molekularnej hamujące angiogenezę. Są one podawane w formie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej. To jest sposób, która nie tylko pozwala na zatrzymanie dolegliwości, lecz także na poprawę widzenia u 30% leczonych. Aktualnie rozważa się sposobność równoczesnej terapii kilkoma lekami z różnych grup ( na przykład hamujące angiogenezę łączone z terapią fotodynamiczną zamykającą naczynia krwionośne). Inne ((sposoby polegają na niszczeniu już wykształconych, patologicznych naczyń krwionośnych pod siatkówką. Najstarszą sposobem niszczenia naczyń (wypalania) jest zastosowanie promieni lasera. Nowszą sposobem jest wykorzystywanie terapii fotodynamicznej. W tej metodzie leczenia do naczyń krwionośnych oka wprowadza się ((((tak zwany substancję fotouczulającą, a następnie aktywuje ją promieniem zimnego lasera. Oba powyższe rozwiązania gwarantują co najwyżej zatrzymania postępu dolegliwości i mogą wymagać powtórnych zabiegów po upływie pewnego czasu
Przyczyny Żywienie Dzieci W Wieku 1-3 R.Ż.:
Objawy dynamicznym okresie rozwoju w momencie niemowlęcym następuje znaczące pomniejszenie tempa wzrostu dziecka. W okresie od ukończenia pierwszego do trzeciego roku życia dziecko rocznie wzrasta o ok. 10 zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Przyczyny Żółty Tydzień - Warto Zaszczepić Się Wcześniej.:
Objawy 5. kwietnia br. (poniedziałek - sobota) odbędzie się jedenasta edycja "Żółtego Tygodnia" - akcji promocyjnych szczepień przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i typu B (WZW typu A zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Przyczyny Zapobieganie Alergii U Dzieci:
Objawy spowodowana poprzez rozmaite czynniki – żywność, pyłki roślin, sierść zwierząt domowych i inne. Nie zawsze mamy sposobność ochrony swojego dziecka przed alergenami. Jednak mądre i rozważne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Przyczyny Żywność Ekologiczna Nie Jest Bogatsza W Witaminy:
Objawy numerze czasopisma międzynarodowego Towarzystwa Chemicznego - Journal of the Science of Food and Agriculture, opublikowano zaskakujące wyniki badań nad wartościami odżywczymi żywności ekologicznej zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Przyczyny Znaczenie Zieleni Miejskiej W Życiu Mieszkańców Miast:
Objawy zapytani o znaczenie zieleni w naszych miastach odpowiadają, iż daje nam ona tlen. Oczywiście to jest prawdą, lecz czy tylko? Zdajemy sobie sprawę, iż nie dla samego tlenu sadzi się rośliny w zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

Czym jest Zwyrodnienie plamki związane znaczenie Słownik leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: