Żywność ekologiczna nie jest co to jest
Leczenie Żywność ekologiczna nie jest bogatsza w witaminy. Definicja: W najnowszym numerze.

Czy przydatne?

Definicja Żywność ekologiczna nie jest bogatsza w witaminy

Co to jest: W najnowszym numerze czasopisma międzynarodowego Towarzystwa Chemicznego - Journal of the Science of Food and Agriculture, opublikowano zaskakujące wyniki badań nad wartościami odżywczymi żywności ekologicznej. Wynika z nich, iż pod względem zawartości witamin i substancji mineralnych nie ma różnicy między żywnością ekologiczną a tą wyprodukowaną z użyciem pestycydów, czy innych nawozów sztucznych. W czasie badań uprawiano warzywa wg trzech różnych metod. Pierwsza polegała na użyciu wyłącznie obornika zwierzęcego, druga na stosowaniu pestycydów i niskich wartości składników odżywczych pochodzących z obornika a trzecia na wprowadzaniu do gleby wysokich dawek substancji odżywczych dzięki mineralnych i sztucznych nawozów. Co istotne, warzywa w każdej z grup uprawiano na takich samych glebach pól sąsiadujących, w tym samym czasie i w takich samych warunkach pogodowych. Także zgromadzone i poddane obróbce zostały w tym samym czasie. Po zbiorze okazało się, iż pomiędzy warzywami ze wszystkich grup, nie ma jakichkolwiek różnic w poziomach zawartości składników odżywczych. Następnie, uzyskane w eksperymentalnej uprawie warzywa poprzez 2 lata podawano do spożycia zwierzętom. W tym czasie mierzono między innymi poziomy dostarczanych i wydalanych minerałów i pierwiastków śladowych. Po raz następny wyniki okazały się być rozczarowujące. Nie znaleziono różnic w przyswajaniu substancji odżywczych, niezależnie od sposoby uprawy roślin

Czym jest Żywność ekologiczna nie jest znaczenie Słownik leczenie Z .