Akcyza: można byłoby kupić co to jest
Co to jest Akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można.

Czy przydatne?

Definicja Akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można w słowniku

Co to jest Akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można: Skoro jest szansa na wymianę wielu ambulansów, trzeba ją maksymalnie zastosować...
Do końca 2015 r., w ramach unijnych środków, za 188 mln zł kupionych zostanie około 600 ambulansów. Trafią do 107 jednostek ratownictwa medycznego. Z tej puli można byłoby jednak kupić więcej pojazdów, lecz od 1 marca br. ambulanse objęte są podatkiem akcyzowym.

- Dlatego koszt na jedną karetkę, w zależności od jej rodzaju i wyposażenia, wzrośnie o 20-50 tys. zł - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.
Wedle ustawą o podatku akcyzowym, ambulanse trafiły do tej samej ekipy (objętej akcyzą), co pojazdy do przewożenia więźniów i... samochody pogrzebowe. Ustawodawca uznał gdyż, że karetka pogotowia jest w pierwszej kolejności pojazdem transportowym.
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego interweniował już w Ministerstwie Zdrowia, które natomiast wystąpiło do Ministerstwa Finansów. Stanowisko tego drugiego resortu nie jest jeszcze znane.

Czy to logiczne– Podobnie jak Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, również nie zgadzamy się z nową regulacją. Przecież samochody specjalne sanitarne, zaopatrzone są w sprzęt medyczny i służą raczej do ratowania życia na miejscu zdarzenia, dopiero później transportują pacjenta do szpitala – mówi Adam Dylewski, prezes W.A.S. Wietmarscher Polska, jednej z czterech spółek produkujących w Polsce ambulansy.
Prezes Dylewski dodaje, iż samochody strażackie – które nie są objęte akcyzą – przewożą strażaków i wodę w celu ugaszenia pożaru; analogicznie ambulans – przewozi zespół ratowników ze specjalistycznym sprzętem w celu ratowania ludzi, a nie wyłącznie ich transportowania:
– W ekspertyzie Instytutu Studiów Podatkowych, prof. Witold Modzelewski przyznaje nam rację. By uniknąć różnych interpretacji urzędów skarbowych, prof. Modzelewski poradził nam, abyśmy zwrócili się do Głównego Urzędu Statystycznego o wydanie orzeczenia w sprawie zakwalifikowania ambulansów do odpowiedniego tak zwany kodu CN.
GUS odpowiedział jednoznacznie – karetki są w ekipie CN 8703, a więc objęte akcyzą, podobnie jak wspomniane „więźniarki” i karawany... W czasie gdy istnieje kod CN 8705, a więc ekipa różnych samochodów szczególnych, zwolnionych z podatku akcyzowego. Prócz pojazdów strażackich, są w niej na przykład ruchome kliniki medyczne albo dentystyczne.
Wzrośnie udział własny pogotowiaPrzypomnijmy, iż jednostki ratownictwa składały wnioski na 85-procentowe dofinansowanie zakupu ambulansów (15 procent muszą wyłożyć same) we wrześniu ub.r., kiedy nie było jeszcze podatku akcyzowego na karetki.
– Mamy już pojedyncze sygnały, iż wybrane jednostki ratownictwa nie będą w stanie wyłożyć 15-procentowego udziału własnego – mówi Jacek Dominczyk, dyrektor sprzedaży w W.A.S. Wietmarscher Polska.
W Krakowie pogotowie aplikowało o 4 ambulanse na łączną kwotę powyżej 1,1 mln zł: – W naszym przypadku akcyza nie przeszkodzi w zakupie, lecz zapłacimy więcej – przyznaje dyrektor Małgorzata Popławska. – na przykład w razie ambulansu za 200 tys. zł, nasz udział własny wzrośnie, ponieważ to będzie 15 procent na przykład od 250 tys., a nie od 200 tys. zł. Ponadto, jeżeli zakupy te współfinansuje samorząd, będzie musiał mieć chwilę na korektę planowanych kosztów.
Aktualnie w Centrum Mechanizmów Informacyjnych Ochrony Zdrowia trwają prace mające na celu podpisanie w możliwie najkrótszym terminie umów o dofinansowanie i uruchomienie płatności. Prace te powinny zakończyć się w połowie maja. później poszczególne ośrodki, którym przyznano fundusze – rozpoczną ogłaszać przetargi na ambulanse.
– Właśnie dzisiaj (rozmawiamy 30 kwietnia – przyp. red.) odebraliśmy faks z wiadomością, jakie dokumenty trzeba przesłać, by można było podpisać umowę – mówi Małgorzata Popławska. – Jako Związek zgłosiliśmy w Izbie Celnej problem dotyczący podatku akcyzowego.
– Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą, iż podatek ten dotyczy także karetek – stwierdza dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

Spokojnie, zdążymyJest jeszcze jeden potencjalny przyczyna poślizgu w uruchomieniu unijnych środków. W składanych wnioskach jednostki deklarowały zakup ambulansów spełniających normę emisji spalin Euro 5.
– Problem w tym, iż wprowadzenie silników spełniających te obowiązki nastąpi w Polsce dopiero w drugiej połowie tego roku. Niepotrzebnie wyszliśmy przed szereg, ponieważ w Europie nigdzie się jeszcze tego nie wymaga. Od września br. Euro 5 rozpoczyna obowiązywać jedynie w określonej ekipie samochodów ciężarowych – wyjaśnia dyrektor Dominczyk.
Spółki produkujące w Polsce ambulanse (W.A.S. Wietmarscher Polska, AMZ-Kutno, Gruau Polska i Auto Form), z którymi rozmawialiśmy zapewniają, bez zdążą wywiązać się ze zwiększonej liczby zamówień.
Ireneusz Idziak, dyrektor do spraw handlowych
spółki Auto Form: – Każdy z producentów na pewno sobie poradzi. Moim zdaniem problemy jednak będą, lecz innego typu, wynikające na przykład z ułomności naszego prawa. Czy wszyscy, którzy są beneficjentami środków unijnych zdążą ogłosić przetargi, czy spełnią wszystkie powiązane z nimi procedury?
– Gotowe do odbioru pojazdy czekają u nas na rozstrzygnięcia przetargów i są natychmiast dostarczane do klientów – zapewnia dyrektor Jacek Dominczyk. – W ogłaszanych
aktualnie przetargach wymagane terminy dostaw sięgają maksymalnie 21-30 dni, a min. – 7 dni
Objawy Autoprzeciwciała Pozwalają Przewidzieć Zaburzenia U Chorych Na Układowy Toczeń Rumieniowaty:
Przyczyny układowy toczeń rumieniowaty (SLE) częściej obserwuje się występowanie zaburzeń neurologicznych i psychicznych. Mogą one rozwinąć się w każdym okresie dolegliwości. Zdaniem naukowców z Systemic Lupus akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można co znaczy.
Objawy Astma I Próchnica:
Przyczyny współwystępuje z różnymi chorobami przewlekłymi. Ostatnio zaobserwowano jej związek z astmą oskrzelową. W celu oceny zależności pomiędzy występowaniem astmy oskrzelowej i próchnicy naukowcy z Center akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można krzyżówka.
Objawy Aplikacja SMPT W Reumatologii - Bliżej Pacjenta I Lekarza. Zmiany Funkcjonowania Systemu (Cz. 2):
Przyczyny artykułu omówione zostały zmiany dotyczące procesu kwalifikacji pacjentów do programów i wybrane zmiany powiązane z monitorowaniem leczenia. Poniżej przedstawione zostaną istotne zmiany powiązane z akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można co to jest.
Objawy Astma Monitorowana W Internecie:
Przyczyny niedrogi spirometr podłączany do Internetu może ułatwić pacjentom z astmą i innymi chorobami układu oddechowego stałe śledzenie ich zdrowia poprzez lekarza - informuje Niewielki i niedrogi spirometr akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można słownik.
Objawy Aparaty PET, Czyli Problem Izotopowych Znaczników Czeka Na Rozwiązanie:
Przyczyny Centrum Onkologii stanie wkrótce trzeci w stolicy aparat PET. Oczywiście mowa o samym skanerze. By jednak wykonać za jego pomocą badanie, potrzebny jest jeszcze radiofarmaceutyk, który podaje się akcyza: można byłoby kupić więcej karetek za unijne pieniądze, ale... nie można czym jest.

Czym jest Akcyza: można byłoby kupić znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: