Ameryka czeka na co to jest
Co to jest, że Ameryka czeka na pielęgniarki. Definicja: Do 2012 r. Stany Zjednoczone będą.

Czy przydatne?

Definicja Ameryka czeka na pielęgniarki w słowniku

Co to jest: Do 2012 r. Stany Zjednoczone będą potrzebowały o mln pielęgniarek więcej. W tym samym czasie zapotrzebowanie Kanady w tej materii wzrośnie o 68 tys.

- Migracja personelu medycznego w ramach UE jest istotnym problemem, lecz jeszcze ważniejsza jest próba globalnej oceny sytuacji – uważa prof. Tony Butterworth z brytyjskiego Uniwersytetu w Lincoln, gość konferencji niedawnej konferencji w Warszawie, poświęconej roli europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach sektora zdrowotnego.
– Powyżej 60 procent spośród 20 tys. pielęgniarek z Filipin pracujących aktualnie w Wielkiej Brytanii, zamierza wyemigrować za ocean. Podobnie jest w razie personelu medycznego z innych państw azjatyckich. Miejsce docelowe tej emigracji to Ameryka - dodaje.
Zdarzenie tej emigracji może stanowić zapowiedź poważnych problemów kadrowych, gdyż emigranci są od dawna stałym elementem brytyjskiej struktury ochrony zdrowia. Tylko w latach 2005-2006 w tutejszym rejestrze umieszczonych zostało blisko 13 tys. pielęgniarek z Indii, Australii, Filipin i RPA (w tym samym czasie złożono powyżej 53 tys. wniosków). W 2005 r. aż 37 tys. pielęgniarek z państw zamorskich czekało w Anglii na praktyki konieczne przed rejestracją. Znaczy to, iż przed europejskimi pracodawcami stoi poważne wyzwanie. Muszą zatrzymać pracowników dobrymi warunkami pracy i płacy. konieczne są zatem poważne inwestycje.

Prof. Butterworth ocenia, iż aż jedna trzecia brytyjskich pielęgniarek przekroczyła 50. rok życia. Maleje również migracja zarobkowa z innych państw UE, do Anglii, a coraz większa liczba pracowników wraca do ojczyzny. Anglia musi zatem nie tylko oferować pracę kadrze medycznej z Europy i Azji, lecz również zwiększyć fundusze na kształcenie własnych pielęgniarek. Stawki te rosną od sześciu lat i każdego roku przybywa aktualnie 19 tys. zarejestrowanych.
- Być może za dziesięć lat Ogromna Brytania będzie potrzebowała zupełnie innej kadry medycznej niż ta, którą ma aktualnie – podkreśla wykładowca z Lincoln. – Możliwe, iż mniejsze będzie wówczas zapotrzebowanie szpitali, a większe opieki długoterminowej. Już dziś konieczna jest w razie każdego państwie badanie danych na skalę międzynarodową. To jedyny sposób na podjęcie na czas odpowiednich kroków

Czym jest Ameryka czeka na pielęgniarki znaczenie w Słownik medycyny A .