Ani do pracy ani do lekarza co to jest
Co to jest, że Ani do pracy, ani do lekarza. Definicja: Słaby dostęp do lekarza specjalisty i do.

Czy przydatne?

Definicja Ani do pracy, ani do lekarza w słowniku

Co to jest: Słaby dostęp do lekarza specjalisty i do rehabilitacji to zdaniem Marcina Fedoruka, przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, największe bolączki osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się kierowana poprzez niego organizacja.

– Do lekarzy ekspertów są wielkie kolejki. Pacjentów ratuje to, iż doktor dla rodziny może wypisywać leki zaordynowane przedtem poprzez specjalistę, lecz to nie rozwiązuje problemu gdyż doktor dla rodziny nie jest w stanie stwierdzić na przykład postępu dolegliwości.
Przewodniczący Fedoruk uważa, iż kraj powinno wesprzeć organizacje pacjenckie w tworzeniu poradni specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych. Jak powiedział na przykład na Lubelszczyźnie jest tylko jedna poradnia specjalistyczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, w Lublinie. Dodał, iż organizacja stara się aktualnie uruchomić taką placówkę swoimi siłami w Białej Podlaskiej.
Kolejny problem, to jak twierdzi, dostęp do rehabilitacji.

– W ramach NFZ-tu rehabilitacja w domu przysługuje raz na kwartał, a to stanowczo zbyt niewiele - mówi.
Jeśli chodzi o dostęp do wózków inwalidzkich czy materiałów ortopedycznych to, zdaniem Fedoruka są dwa problemy. Jeden to niedoinformowanie niepełnosprawnych, szczególnie w małych miastach i na wsiach o możliwości otrzymania refundowanego sprzętu. – Okazało się, iż problem jest na tyle spory, iż zorganizowaliśmy specjalną akcję informacyjną – przyznał przewodniczący.
Drugi problem to na przykład w razie wózka sposobność refundacji zakupu raz na 5 lat.
– w razie osób niepełnosprawnych, które są aktywne wózek zużywa się przedtem niż po 5 latach – przypomina Marcin Fedoruk.
Działania państwa w sferze aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych ocenia dobrze, aczkolwiek przyznaje, iż otrzymanie gratyfikacji ze strony państwa za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wymaga przejścia poprzez "gąszcz biurokracji". Spotkał się także z niekompetencją pracowników biur pośrednictwa pracy. Jego zdaniem, problem to bariery mentalne pracodawców, którzy rezygnują z zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika kiedy dowiadują się, iż jest on gorzej mobilny, trzeba mu skrócić czas pracy bądź utworzyć na przykład stanowisko pracy blisko łazienki.
Spośród podopiecznych oddziału Stowarzyszenia pracuje około 20 procent Przewodniczący Fedoruk uważa, iż mogłoby o sporo więcej, nawet połowa.
W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie wystąpili do premiera z dezyderatą ws. ułatwienia niepełnosprawnym podejmowania pracy i zaopatrywania ich w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze - między innymi wózki inwalidzkie.
Posłowie w przyjętych dokumentach podkreślili, iż w zatrudnieniu niepełnosprawnych bardzo istotną rolę powinien odgrywać obszar publiczny, zaapelowali o zmianę regulaminów tak, aby ułatwić ich zatrudnianie. Zwrócili uwagę na konieczność zmian w systemie pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych i w ich szkoleniu zawodowym. Zaapelowano również, aby integracja osób niepełnosprawnych stała się jednym z priorytetów funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Zaapelowano o pilne podjęcie poprzez rząd prac związanych z wdrożeniem mechanizmu zaopatrywania osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Podkreślili, iż chodzi także o szukanie nowatorskich rozwiązań, takich jak na przykład uruchomienie wypożyczalni takiego sprzętu w powiatach czy podniesienie progu dochodowego uprawniającego do wsparcia na zakup na przykład wózka inwalidzkiego z PFRON-u

Czym jest Ani do pracy, ani do lekarza znaczenie w Słownik medycyny A .