Ankieta na temat praktyki co to jest
Co to jest, że Ankieta na temat praktyki anestezjologii położniczej w Polsce. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Ankieta na temat praktyki anestezjologii położniczej w Polsce w słowniku

Co to jest: Anestezjologia położnicza uważana jest za specyficzną i trudną dziedzinę medycyny. W wielu państwach powstają wytyczne opracowane poprzez specjalistów w celu poprawy standardów opieki nad rodzącą, dostosowania ich do najnowszej wiedzy, a również wyeliminowania błędów w sztuce - podkreśla Jacek Furmanik* na łamach pisma Anestezjologia Intensywna Leczenie (2010, XLII, 2; 65-69).

W Polsce w 2009 r. odbył się pierwszy zjazd poświęcony tematyce znieczulenia w położnictwie i wydano pierwsze wytyczne analgezji zewnątrzoponowej porodu – przypomina Jacek w Furmanik w artykule „Ankieta na temat praktyki anestezjologii położniczej w Polsce”.Celem badania przeprowadzonego w formie ankiety było określenie, jak wykonuje się w Polsce znieczulenie do porodu cięciem cesarskim.Ankietę rozesłano drogą e-mailową w styczniu i lutym 2009 r. na adresy internetowe dyrekcji szpitali umieszczone na portalu www.rejestrzoz.gov.pl i na prywatne adresy e-mailowe anestezjologów zarejestrowanych na portalu www.polanest.web.pl. Dodatkowo, konieczne dane uzyskano drogą wywiadów telefonicznych w losowo wybranych szpitalach. Łącznie ankiety pocztą elektroniczną wysłano do 398 szpitali posiadających oddziały położnicze i do 34 anestezjologów, którzy wyrazili chęć udziału w badaniach.Ankieta składała się z trzech części: pierwsza z nich dotyczyła charakterystyki szpitali, druga obejmowała problematykę znieczulenia do cięcia cesarskiego, trzecia zaś znieczulenie porodu.Cały artykuł, w tym wyniki i wnioski z badania ankietowego: http://anestezjologia.net/pl* Jacek FurmanikOddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiTczewskie Centrum Zdrowia

Czym jest Ankieta na temat praktyki znaczenie w Słownik medycyny A .