Ankieta NFZ: koszty stacji co to jest
Co to jest, że Ankieta NFZ: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane. Definicja: Od kilku tygodni.

Czy przydatne?

Definicja Ankieta NFZ: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane w słowniku

Co to jest Ankieta NFZ: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane: Od kilku tygodni gorącym tematem medialnym dotyczącym ochrony zdrowia są problemy na jakie napotkało w tym roku kontraktowanie dializoterapii. Prawie połowa stacji nadal nie ma podpisanych kontraktów. Gdyż świadczeniodawcy alarmowali płatnika, iż zaproponowana wycena jest niższa niż ponoszone poprzez nich wydatki, NFZ przeprowadził ankietę kosztową. Portal rynekzdrowia.pl dotarł do wyników tej ankiety.

Przypomnijmy, iż aczkolwiek mamy już koniec lutego, sporo stacji dializ nie podpisało jeszcze z NFZ umów na świadczenie usług. Wszystko rozbija się o cenę zabiegu, którą proponuje Fundusz, a która zdaniem świadczeniodawców nie pokrywa wydatków wykonywania hemodializ. NFZ proponuje stacjom za jeden zabieg 400 zł.
Dane zostały przesłane do Funduszu poprzez świadczeniodawców. W formie ankiety napłynęły do płatnika z ok. 180 stacji dializ. Operatorzy sieciowi przekazali zagregowane dotyczące całego państwie, bez podziału na poszczególne stacje, a również bez szczegółowego podziału na poszczególne pozycje kosztowe. Jedna z spółek przekazała z każdej swojej stacji identyczną strukturę wydatków.
Trudne rachunki

Fundusz analizując dane zwrócił uwagę, iż "mimo znacznej szczegółowości przygotowanej ankiety (70 pozycji kosztowych) daje się zauważyć niejednolitość i liczne błędy, a w kilku sytuacjach suma wydatków rodzajowych nie była zgodna z wartością wpisaną na końcu tabeli".
Zgromadzone poprzez NFZ dane dotyczą świadczeń zrealizowanych w roku 2008. Wynika z nich, iż wykonano 1 767 000 dializ o wartości 783 439 596 zł. Średnia cena dializy wyniosła, wg ankiet, 443,25 zł, min. - 314,08 zł, a max. 3 508, 23 zł (dotyczy stacji realizującej dializy dziecięce).
Z ankiety wynika, iż liczba hemodializ wykonywanych rocznie w jednej stacji dializ waha się od 421 (stacja dziecięca) do 34 295.
Stacje niepubliczne stanowią samodzielną strukturę, publiczne są częścią szpitala - stąd jako wydatki pośrednie pojawiają się tam wydatki różnych komórek organizacyjnych szpitala. Sposób podziału kosztu komórek podstawowych między poszczególne ośrodki wydatków był dowolny. Świadczeniodawcy wliczali na przykład w wydatek zabiegu wydatek apteki szpitalnej niezależnie od wyodrębnionego kosztu leków i koncentratów do dializ. W tym zestawieniu wydatek apteki szpitalnej przypadający na stację dializ wahał się od 4 200 zł do 255 000 zł, co w koszcie pojedynczej dializy dawało rozpiętość od 0,30 zł do 45 zł.
Tak wyliczyli
Największe rozbieżności w podanych poprzez stacje kosztach dotyczyły ceny zużytej energii elektrycznej. Min. udział tej ceny w koszcie pojedynczej dializy to 0,66 zł, max. - 17,14 zł (co stanowi 26-krotną różnicę).
Następna pozycja na liście wydatków zabiegu to wynagrodzenia. Tu min. wydatki zaczynają się od 71 zł w przeliczeniu na jedną dializę, a max. wynoszą 142 zł. Z kolei wydatek amortyzacji majątku trwałego ujmowane w kosztach dializy wykazywał rozpiętość od 0 do 9 % całości wydatków (41 zł w przeliczeniu na jedno świadczenie), amortyzacja budynków - do 4,5 % sumy wydatków (21 zł w przeliczeniu na jedną dializę).
Do wydatków zabiegu zaliczano także wydatki zarządu. wydatki zarządu i wydatki ogólnozakładowe były bardzo zróżnicowane - od 0,5 % całości wydatków aż do 35,5 %. W razie jednej z spółek w cenie pojedynczej dializy było to 176,70 zł przy cenie jednostkowej dializy wykonywanej poprzez tą firmę - 497,98 zł.
NFZ: cena jest uczciwa
Po wykonaniu i analizie ankiet NFZ utwierdził się w przekonaniu, iż proponowana poprzez niego cena za zabieg jest jak w najwyższym stopniu uczciwa. Na 400 zł za zabieg zgodzili się już mazowieccy usługodawcy, którzy podpisali umowy na pół roku.

Najtrudniejsza przypadek nadal jest w województwach dolnośląskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim, gdzie w grudniu zakończyły się umowy długoletnie. W takich trzech województwach od czwartku (19 lutego) osoby dializowane nie otrzymują posiłków, nie mogą także oglądać telewizji w okresie trwającego pięć godz. zabiegu. Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska – zrzeszająca powyżej 100 stacji dializ w całym państwie – chce w ten sposób wywrzeć presję na NFZ, aby podniósł kwoty za te ratujące życie zabiegi
Objawy Antybiotyki Kontra Niszczycielskie Szczepy Bakterii:
Przyczyny Hryniewicz, konsultant krajowy w zakresie mikrobiologii lekarskiej Wskutek dynamicznego pojawiania się nowych systemów oporności na coraz więcej antybiotyków i ich szybkie rozprzestrzenianie się na ankieta nfz: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane.
Objawy Analogi Insulin Ludzkich I Leki Z Grupy Inkretyn W Terapii Cukrzycy (Wideo):
Przyczyny Strączkowski Zapowiadana refundacja insulin analogowych długodziałających - Glarginy i Detemiru - sprawi, iż chorzy uzyskają dostęp do leczenia pozwalającego między innymi na poprawę wyrównania ankieta nfz: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane.
Objawy Ankieta Na Temat Praktyki Anestezjologii Położniczej W Polsce:
Przyczyny położnicza uważana jest za specyficzną i trudną dziedzinę medycyny. W wielu państwach powstają wytyczne opracowane poprzez specjalistów w celu poprawy standardów opieki nad rodzącą, dostosowania ich ankieta nfz: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane.
Objawy Akcyza: Można Byłoby Kupić Więcej Karetek Za Unijne Pieniądze, Ale... Nie Można:
Przyczyny na wymianę wielu ambulansów, trzeba ją maksymalnie zastosować... Do końca 2015 r., w ramach unijnych środków, za 188 mln zł kupionych zostanie około 600 ambulansów. Trafią do 107 jednostek ankieta nfz: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane.
Objawy Astma I Próchnica:
Przyczyny współwystępuje z różnymi chorobami przewlekłymi. Ostatnio zaobserwowano jej związek z astmą oskrzelową. W celu oceny zależności pomiędzy występowaniem astmy oskrzelowej i próchnicy naukowcy z Center ankieta nfz: koszty stacji dializ bardzo zróżnicowane.

Czym jest Ankieta NFZ: koszty stacji znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: