Astma i próchnica co to jest
Co to jest, że Astma i próchnica. Definicja: Próchnica współwystępuje z różnymi chorobami.

Czy przydatne?

Definicja Astma i próchnica w słowniku

Co to jest Astma i próchnica: Próchnica współwystępuje z różnymi chorobami przewlekłymi. Ostatnio zaobserwowano jej związek z astmą oskrzelową.

W celu oceny zależności pomiędzy występowaniem astmy oskrzelowej i próchnicy naukowcy z Center for Environmental and Respiratory Health Research, Finlandia, wykonali obszerną meta-analizę. Na podstawie literatury dostępnej w bazie Ovid Medline (US National Librery of Medicine) obejmującej lata 1950-2010 do badania zakwalifikowano 11 publikacji dotyczących analizy związku pomiędzy astmą oskrzelową a stanem uzębienia mlecznego i 14 publikacji dotyczących zależności z ubytkami w uzębieniu stałym. Dostępne dane pozwoliły także na ocenę potencjalnych czynników mogących modulować związek astmy z próchnicą. Wyniki badania wykazały, iż u chorych na astmę oskrzelową częściej występowała próchnica uzębienia w porównaniu z populacją ogólną. Co ciekawe, tę zależność zaobserwowano zarówno w razie próchnicy zębów mlecznych, jak i stałych - wskaźniki ryzyka wynosiły odpowiednio 2.73 i 2.04. Dodatkowe czynniki mające wpływ na związek astmy z próchnicą obejmowały: obszar geograficzny, sposób zdefiniowania astmy oskrzelowej, moment publikacji badań, rozmiar ekipy badanej i wykorzystywanie leków przeciwastmatycznych.aczkolwiek związek pomiędzy postępem astmy oskrzelowej i obecnością próchnicy wydaje się bezsprzeczny, to - zdaniem autorów - nadal niejasne jest czy to astma przyczynia się do rozwoju próchnicy czy próchnica predysponuje do rozwoju astmy. Aktualnie dostępne dane wspierają pierwszą hipotezę, sugerują gdyż, iż to astma może przyspieszać postęp próchnicy. Dlaczego? Okazuje się, iż wziewne leki służące w jej leczeniu, raczej beta2-agoniści i glikokortykosteroidy, istotnie zmniejszają produkcję śliny, co znacząco ułatwia postęp płytki nazębnej. Co więcej, u osób przyjmujących wziewne beta2-mimetyki prócz pomniejszenia produkcji śliny obserwuje się większą liczbę bakterii Streptococcus mutans w jamie ustnej w porównaniu z osobami zdrowymi. Dodatkowo leki te obniżają pH śliny. Opisane ponad zmiany znacząco osłabiają systemy buforowe w jamie ustnej i zmniejszają tempo remineralizacji zębów, stąd prowadzą do rozwoju próchnicy. W interpretacji przedstawionych wyników autorzy nie ograniczają się jedynie do tej hipotezy. Nie wykluczają, iż astma, która jest przewlekłą chorobą zapalną, może wpływać na postęp próchnicy właśnie na drodze systemów związanych z chronicznym procesem immunologicznym. Zasadnicze znaczenie mogą mieć także wspólne uwarunkowania genetyczne predysponujące do rozwoju zarówno astmy, jak i próchnicy. Ich jednak jeszcze nie znamy. Zdaniem autorów, wyniki tej meta-analizy, które wskazują na ważne współwystępowanie próchnicy zębów mlecznych i stałych u chorych na astmę, obliguje lekarzy dentystów do intensywniejszej opieki stomatologicznej nad osobami chorymi na astmę w celu przeciwdziałania postępowi próchnicy. Efekty prewencyjne można uzyskać przez wykorzystywanie fluoryzacji, która - wg autorów - powinna być zalecana chorym na astmę. Nie mniejszą rolę mogłaby odegrać odpowiednia higiena - płukanie j. ustnej po przyjęciu leku wziewnego ma znaczenie nie tylko dla prewencji rozwoju próchnicy, lecz także dla zapobiegania infekcji grzybiczych gardła i podniebienia.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.govAsthma and caries: a systematic review and meta-analysis. Am J Epidemiol.2011 Sep 15;174(6):631-41
Objawy Ameryka Czeka Na Pielęgniarki:
Przyczyny Zjednoczone będą potrzebowały o mln pielęgniarek więcej. W tym samym czasie zapotrzebowanie Kanady w tej materii wzrośnie o 68 tys. - Migracja personelu medycznego w ramach UE jest istotnym problemem astma i próchnica.
Objawy Autoprzeciwciała Pozwalają Przewidzieć Zaburzenia U Chorych Na Układowy Toczeń Rumieniowaty:
Przyczyny układowy toczeń rumieniowaty (SLE) częściej obserwuje się występowanie zaburzeń neurologicznych i psychicznych. Mogą one rozwinąć się w każdym okresie dolegliwości. Zdaniem naukowców z Systemic Lupus astma i próchnica.
Objawy Amerykanie Zbadali Wpływ Stanu Obsady Pielęgniarskiej Na Wyniki Terapii:
Przyczyny dotychczas nie przeprowadził badań, które wskazywałyby jasno, jaki wpływ na wyniki leczenia ma obsada kadry pielęgniarskiej. W państwach UE ustalane są normy obsad pielęgniarskich, gwarantujące astma i próchnica.
Objawy Aplikacja SMPT W Reumatologii - Bliżej Pacjenta I Lekarza. Zmiany Funkcjonowania Systemu (Cz. 1):
Przyczyny 2011 r. prezes NFZ wskazał nową aplikację do kwalifikacji i monitorowania leczenia pacjentów z RZS, MIZS i ZZSK leczonych w ramach programów „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i astma i próchnica.
Objawy Akcyza: Można Byłoby Kupić Więcej Karetek Za Unijne Pieniądze, Ale... Nie Można:
Przyczyny na wymianę wielu ambulansów, trzeba ją maksymalnie zastosować... Do końca 2015 r., w ramach unijnych środków, za 188 mln zł kupionych zostanie około 600 ambulansów. Trafią do 107 jednostek astma i próchnica.

Czym jest Astma i próchnica znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: