Astma i próchnica co to jest
Co to jest, że Astma i próchnica. Definicja: Próchnica współwystępuje z różnymi chorobami.

Czy przydatne?

Definicja Astma i próchnica w słowniku

Co to jest Astma i próchnica: Próchnica współwystępuje z różnymi chorobami przewlekłymi. Ostatnio zaobserwowano jej związek z astmą oskrzelową.

W celu oceny zależności pomiędzy występowaniem astmy oskrzelowej i próchnicy naukowcy z Center for Environmental and Respiratory Health Research, Finlandia, wykonali obszerną meta-analizę. Na podstawie literatury dostępnej w bazie Ovid Medline (US National Librery of Medicine) obejmującej lata 1950-2010 do badania zakwalifikowano 11 publikacji dotyczących analizy związku pomiędzy astmą oskrzelową a stanem uzębienia mlecznego i 14 publikacji dotyczących zależności z ubytkami w uzębieniu stałym. Dostępne dane pozwoliły także na ocenę potencjalnych czynników mogących modulować związek astmy z próchnicą. Wyniki badania wykazały, iż u chorych na astmę oskrzelową częściej występowała próchnica uzębienia w porównaniu z populacją ogólną. Co ciekawe, tę zależność zaobserwowano zarówno w razie próchnicy zębów mlecznych, jak i stałych - wskaźniki ryzyka wynosiły odpowiednio 2.73 i 2.04. Dodatkowe czynniki mające wpływ na związek astmy z próchnicą obejmowały: obszar geograficzny, sposób zdefiniowania astmy oskrzelowej, moment publikacji badań, rozmiar ekipy badanej i wykorzystywanie leków przeciwastmatycznych.aczkolwiek związek pomiędzy postępem astmy oskrzelowej i obecnością próchnicy wydaje się bezsprzeczny, to - zdaniem autorów - nadal niejasne jest czy to astma przyczynia się do rozwoju próchnicy czy próchnica predysponuje do rozwoju astmy. Aktualnie dostępne dane wspierają pierwszą hipotezę, sugerują gdyż, iż to astma może przyspieszać postęp próchnicy. Dlaczego? Okazuje się, iż wziewne leki służące w jej leczeniu, raczej beta2-agoniści i glikokortykosteroidy, istotnie zmniejszają produkcję śliny, co znacząco ułatwia postęp płytki nazębnej. Co więcej, u osób przyjmujących wziewne beta2-mimetyki prócz pomniejszenia produkcji śliny obserwuje się większą liczbę bakterii Streptococcus mutans w jamie ustnej w porównaniu z osobami zdrowymi. Dodatkowo leki te obniżają pH śliny. Opisane ponad zmiany znacząco osłabiają systemy buforowe w jamie ustnej i zmniejszają tempo remineralizacji zębów, stąd prowadzą do rozwoju próchnicy. W interpretacji przedstawionych wyników autorzy nie ograniczają się jedynie do tej hipotezy. Nie wykluczają, iż astma, która jest przewlekłą chorobą zapalną, może wpływać na postęp próchnicy właśnie na drodze systemów związanych z chronicznym procesem immunologicznym. Zasadnicze znaczenie mogą mieć także wspólne uwarunkowania genetyczne predysponujące do rozwoju zarówno astmy, jak i próchnicy. Ich jednak jeszcze nie znamy. Zdaniem autorów, wyniki tej meta-analizy, które wskazują na ważne współwystępowanie próchnicy zębów mlecznych i stałych u chorych na astmę, obliguje lekarzy dentystów do intensywniejszej opieki stomatologicznej nad osobami chorymi na astmę w celu przeciwdziałania postępowi próchnicy. Efekty prewencyjne można uzyskać przez wykorzystywanie fluoryzacji, która - wg autorów - powinna być zalecana chorym na astmę. Nie mniejszą rolę mogłaby odegrać odpowiednia higiena - płukanie j. ustnej po przyjęciu leku wziewnego ma znaczenie nie tylko dla prewencji rozwoju próchnicy, lecz także dla zapobiegania infekcji grzybiczych gardła i podniebienia.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.govAsthma and caries: a systematic review and meta-analysis. Am J Epidemiol.2011 Sep 15;174(6):631-41
Objawy Ameryka Czeka Na Pielęgniarki:
Przyczyny Zjednoczone będą potrzebowały o mln pielęgniarek więcej. W tym samym czasie zapotrzebowanie Kanady w tej materii wzrośnie o 68 tys. - Migracja personelu medycznego w ramach UE jest istotnym problemem astma i próchnica.
Objawy Astma Monitorowana W Internecie:
Przyczyny niedrogi spirometr podłączany do Internetu może ułatwić pacjentom z astmą i innymi chorobami układu oddechowego stałe śledzenie ich zdrowia poprzez lekarza - informuje Niewielki i niedrogi spirometr astma i próchnica.
Objawy Amerykańska Gwiazda Mówi Polkom, Jak Wygrała Z Rakiem:
Przyczyny gwiazda amerykańskiego kina i telewizji, odtwórczyni głównej roli w serialu Niania spotkała się z młodzieżą, tak aby opowiedzieć jak wygrała z rakiem. Przyjechała do Górnośląskiej Wyższej Szkoły astma i próchnica.
Objawy Ani Do Pracy, Ani Do Lekarza:
Przyczyny lekarza specjalisty i do rehabilitacji to zdaniem Marcina Fedoruka, przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, największe bolączki osób niepełnosprawnych astma i próchnica.
Objawy Analogi Insulin Ludzkich I Leki Z Grupy Inkretyn W Terapii Cukrzycy (Wideo):
Przyczyny Strączkowski Zapowiadana refundacja insulin analogowych długodziałających - Glarginy i Detemiru - sprawi, iż chorzy uzyskają dostęp do leczenia pozwalającego między innymi na poprawę wyrównania astma i próchnica.

Czym jest Astma i próchnica znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: