Badania Eurocare 2009 co to jest
Co to jest, że Badania Eurocare 2009: rośnie odsetek wyleczeń chorych na raka piersi. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Badania Eurocare 2009: rośnie odsetek wyleczeń chorych na raka piersi w słowniku

Co to jest: Doc. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, współorganizator konferencji w Falentach
Zajmowanie się rakiem piersi w moim przypadku chroni przed depresją związaną z zajmowaniem się rakiem płuca... - stwierdził prof. Jacek Jassem z Kliniki Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku, w trakcie VI Konferencji "Diagnostyka i leczenie raka piersi" w Falentach.

Przyczyną jest diametralna różnica w odsetku 5-letnich przeżyć. Wg najnowszych badań Eurocare 2009, odsetek wyleczeń chorych na raka piersi rośnie. Ma to własne odzwierciedlenie w zmniejszającej się umieralności. Źródłem poprawy tych wyników jest poprzednie wykrywanie i skuteczniejsze leczenie w uzupełnieniu leczenia operacyjnego. Zdaniem ekspertów, lepsze wskaźniki to również rezultat zmniejszającej się zachorowalności w ostatnich latach, przypisywanej mniejszemu zastosowaniu hormonalnej terapii zastępczej. Leczenie raka piersi jest wielodyscyplinarne, składające się z chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii i terapii biologicznej. Algorytm– Od lat próbujemy tworzyć algorytmy, zalecenia międzynarodowe i krajowe, lecz nie zbliżamy się do ideału, ponieważ jest zbyt sporo zmiennych – twierdzi prof. Jassem i dokonuje przeglądu dotychczasowych kroków milowych w leczeniu raka piersi:

– Przełomem była uzupełniająca chemioterapia, która pozwoliła na miejscową kontrolę dolegliwości pod wpływem chemioterapii, w szczególności w kategorii chorych poniżej 50 lat. Następny przełom to wprowadzenie tamoksyfenu, po którego wykorzystaniu bardzo zmalało ryzyko nawrotu dolegliwości i zgonu. Kilka lat temu pojawił się trastuzumab, który stanowi nową jakość: przeżycie bez dolegliwości poprawia się o około 40 procent chorych, minimalizuje się ryzyko nawrotu miejscowego, przerzutów, lecz jest także i cena: o około 60 procent wzrasta ryzyko przerzutów do mózgu. 7-krotnie wzrasta ryzyko niewydolności serca, chociaż w liczbach bezwzględnych tych komplikacji na szczęście nie jest zbyt sporo – przyznaje prof. Jassem. Co jest etyczneZdaniem profesora, biorąc pod uwagę, iż rak piersi jest bardzo heterogennym nowotworem, nie należy w każdym przypadku leczyć go tak samo. Zaletą trastuzumabu to jest, iż jest lekiem dobrze adresowanym: – Nieetyczne jest robienie sporych badań w niewyselekcjonowanych, kilkutysięcznych populacjach chorych. Takie badania nadal będą nam pokazywały uśredniony sukces. Możemy z niego wyciągnąć co najwyżej wniosek, iż jedna sposób jest lepsza od drugiej o 1-2 proc., wobec tego wszystkie chore otrzymają tę metodę, która jest o ten 1 procent lepsza. To złe podejście. Inteligentne badania powinny uwzględnić cechy biologiczne guza, a leczenie powinno uwzględnić indywidualne cechy chorego. Nie ryzyko nawrotu, lecz prawdopodobieństwo korzyści klinicznych.
Skrining i leczenie oszczędzająceDlatego za efekt prof. Jacek Jassem uznaje znalezienie właściwego celu leczniczego: – Ważne jest właściwe adresowanie leczenia hormonalnego u chorych – które mają receptory steroidowe – trastuzumabu, a w przyszłości również innych terapii anty-HER2 u kobiet, które mają nadekspresję HER2. Ciągle jednak fundamentem sukcesu w walce z rakiem piersi jest inicjalne wykrycie. Żadna inna właściwość i zaawansowanie dolegliwości nie mają takiego znaczenia rokowniczego. W czasie gdy w Polsce nadal jest niski udział kobiet w badaniach przesiewowych. Zgłasza się na nie około 25 procent zaproszonych pań. Inną negatywną tendencją w naszym państwie jest wysoki odsetek amputacji piersi. Wg badań prof. Jassema, opartych na badaniu 4400 chorych z całego świata, w tym 150 chorych z Polski, 98 procent kobiet w Polsce miało amputację piersi, a tylko 2 procent leczenie oszczędzające. Te badania potwierdza badanie ATAC (97 procent amputacji). – Polka ma 100 razy wyższe prawdopodobieństwo wykonania amputacji piersi niż kobieta w Wielkiej Brytanii. Jeszcze niższy jest najprawdopodobniej udział chorych w Polsce poddawanych biopsji węzła wartowniczego. Procedura nawet nie istnieje w katalogu NFZ – twierdzi prof. Jassem.Bariery– Z całą pewnością działanie leków nie jest ograniczone do wskazań, które na obecnym etapie są refundowane poprzez płatnika, ani nawet do wskazań, które są dzisiaj zarejestrowane – mówił doc. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, współorganizator konferencji w Falentach.

– Następny problem ma związek ze wspomnianym poprzez prof. Jassema leczeniem oszczędzającym. Wskazanie, iż jedna sposób przynosi korzyści w relacji do innej sposoby, jeżeli chodzi o długość przeżycia czy o jego jakość, niekoniecznie koresponduje z łatwością rozpowszechniania tej sposoby – stwierdza doc. Pieńkowski

Czym jest Badania Eurocare 2009: rośnie znaczenie w Słownik medycyny B .