Bezcementowa alloplastyka co to jest
Co to jest, że Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego. Definicja: Streszczenie artykułu.

Czy przydatne?

Definicja Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego w słowniku

Co to jest: Streszczenie artykułu "Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego powikłana śródoperacyjnym złamaniem kości udowej". Pełna wersja tekstu - załączona do pobrania w formacie pdf.

Wstęp: Celem pracy jest badanie wyników bezcementowej alloplastyki biodra powikłanej śródoperacyjnym złamaniem kości udowej i metody postępowania w takich sytuacjach. Materiał i sposoby: Retrospektywnie przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną 43 przypadków śródoperacyjnego złamania kości udowej, co stanowiło 1,4% wszystkich alloplastyk bezcementowych biodra. W ekipie tej było 29 kobiet. Wiek pacjentów wahał się od 20 do 66 lat (średnio 48,4 lata). Moment obserwacji wynosił od 8 do 89 miesięcy (średnio 44 miesiące). Wyniki: W 13 sytuacjach doszło do złamania krętarza większego, w 21 krętarza mniejszego z łukiem Adamsa, w 7 na wysokości trzpienia, a w 2 pod trzpieniem endoprotezy. W 3 sytuacjach złamania kości udowej założono trzpień typu rewizyjnego, w 17 sytuacjach ustabilizowano złamanie pętlami drutu, a w pozostałych – z racji na niezłą stabilność złamania – pozostawiono bez zespolenia. U 18 chorych rezultat leczenia był super, u 19 dobry, u 6 dostateczny wg mierników Merle D’Aubigne-Postel w modyfikacji Charnleya. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowaliśmy cech obluzowania trzpienia endoprotezy.

Wnioski: Śródoperacyjne niestabilne złamania kości udowej w czasie alloplastyki bezcementowej, są rzadkie i dotyczą w dużej części dysplastycznych bioder z wąskim kanałem szpikowym. W sytuacjach stabilnych złamań okolicy łuku Adamsa i krętarzowej, 12-tygodniowy moment częściowego odciążenia kończyny bez konieczności unieruchamiania jest wystarczający. W większości przypadków złamań śródoperacyjnych rezultat końcowy jest korzystny.
Multimedia
Bezcementowa alloplastyka
0,37 MB
Typ pliku: Prezentacja PDF

Czym jest Bezcementowa alloplastyka znaczenie w Słownik medycyny B .