Błonnik pokarmowy wskazany u co to jest
Co to jest, że Błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę. Definicja: Jednym z przedmiotów.

Czy przydatne?

Definicja Błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę w słowniku

Co to jest Błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę: Jednym z przedmiotów postępowania w cukrzycy typu 2, na którą w Stanach Zjednoczonych choruje blisko 27 mln ludzi, jest leczenie żywieniowe. Ma ono na celu poprawę kontroli poziomu glukozy w surowicy krwi, profilu lipidowego i ciśnienia tętniczego, a w rezultacie pomniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kliniczne znaczenie spożywania błonnika pokarmowego, którego obecność w produktach pokarmowych minimalizuje ich indeks glikemiczny, jest w tym zakresie niejasne.Dlatego celem naukowców z Medical University of South Carolina, USA, była odpowiedź na pytanie czy spożywanie błonnika pokarmowego może wpływać na poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c i stężenie glukozy na czczo u chorych na cukrzycę typu 2. Autorzy pracy przeprowadzili meta-analizę randomizowanych badań dotyczących znaczenia przyjmowania błonnika w postępowaniu w cukrzycy typu 2 opublikowanych w latach 1980-2010. Kryteria włączenia do meta-analizy spełniło 15 badań. Oceny stężenia glukozy na czczo dokonano na ekipie 400 chorych, z kolei analizę poziomu hemoglobiny glikowanej wykonano na ekipie 324 pacjentów. Wyniki badania wykazały, iż u pacjentów, którym zalecono przyjmowanie większych ilości błonnika pokarmowego w dziennej diecie średnio o 18g/dobę, doszło do istotnie większego spadku stężenia glukozy na czczo o 0.85mmol/L, a więc 15,32 mg/dl w porównaniu z chorymi przyjmującymi placebo. Podobnie w tej ekipie chorych naukowcy zaobserwowali o 0,26% większy spadek poziomu glikowanej hemoglobiny HbA1c niż w ekipie z placebo. Autorzy podkreślają, iż aczkolwiek spadek hemoglobiny glikowanej nie jest imponujący, to długookresowe  wykorzystywanie błonnika pokarmowego może mieć większe znaczenie i stanowić obiekt uzupełniający farmakoterapię cukrzycy typu 2. Co więcej, modyfikacja stylu życia polegająca na zwiększeniu konsumpcji błonnika może być znacząco łatwiejsza do wprowadzenia niż wysiłek fizyczny czy znacząco ograniczona dieta. W zasadzie sprowadza się ona do spożywania większej ilości warzyw. Warto zaznaczyć, iż Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) zaleca konsumpcję przynajmniej 14 g/ 1000 kcal/dobę, albo od 25 do 30 g/dobę. Dlaczego to jest tak istotne? Gdyż w badaniach epidemiologicznych udowodniono, iż spożywanie błonnika pokarmowego minimalizuje ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych i dolegliwości niedokrwiennej serca także u chorych na cukrzycę typu 2. Zdaniem naukowców z Medical University of South Carolina, dzięki właściwościom błonnika pokarmowego obniżającym poziom glukozy na czczo, jak i hemoglobiny glikowanej HbA1c, świadczącej o poprawnej kontroli cukrzycy, powiększone jego spożywanie wspólnie z modyfikacją stylu życia i farmakoterapią może w dłuższej perspektywie okazać się bardzo korzystne dla chorych na cukrzycę typu 2. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218620 J Am Board Fam Med. 2012 Jan;25(1):16-23.Dietary fiber for the treatment of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis
Objawy Bezpieczeństwo Leczenia Cukrzycy:
Przyczyny leczy się całe życie. Doktor zazwyczaj nie ma sporo czasu. Chory na swej długiej drodze poszukiwania informacji o chorobie trafia do farmaceuty. - W Polsce cukrzyca leczona jest na poziomie średnim błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę.
Objawy Badania Eurocare 2009: Rośnie Odsetek Wyleczeń Chorych Na Raka Piersi:
Przyczyny Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, współorganizator konferencji w Falentach Zajmowanie się rakiem piersi w moim przypadku błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę.
Objawy Błąd Systemowy: Dlaczego Pacjent Leży Dwa Lata Na Intensywnej Terapii?:
Przyczyny specjalistów na oddziały intensywnej terapii trafiają pacjenci, którzy teoretycznie powinni być leczeni gdzie indziej. Nie dość, iż łóżek intensywnej terapii w szpitalach jest zbyt niewiele, to na błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę.
Objawy By Urlop W Tropikach Nie Zakończył Się Leczeniem W Polskim Szpitalu:
Przyczyny Anopheles funestus odpowiedzialny za roznoszenie nie tylko malarii, lecz i innych chorób określanych mianem tropikalnych... Uwaga, udający się do państw, gdzie występują dolegliwości tropikalne: nie błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę.
Objawy Biała Księga Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:
Przyczyny Nowotwory złośliwe są już kluczową powodem zgonów wśród mężczyzn w Europie Zachodniej. Za kilka lat podobnie może być także w Polsce - ostrzegają specjaliści w najnowszym raporcie pt. Biała Księga błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę.

Czym jest Błonnik pokarmowy wskazany u znaczenie w Słownik medycyny B .

  • Dodano:
  • Autor: