Centralny Wykaz co to jest
Co to jest, że Centralny Wykaz Ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma.... Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Centralny Wykaz Ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma... w słowniku

Co to jest Centralny Wykaz Ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma...: Lekarze POZ nie wiedzą jak postąpić, gdy po weryfikacji, mechanizm NFZ generuje im nazwiska ich pacjentów, którzy w wykazie nie figurują, mimo, iż okazują im dowód ubezpieczenia.

Okazuje się, iż pracujący pacjent, za którego zakład pracy odprowadza składkę zdrowotną, w ogóle nie musi figurować w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Co ciekawe (albo irytujące) wśród takich „pozawykazowych” pacjentów są także dzieci, aczkolwiek wiadomo, iż mają prawo do świadczeń zdrowotnych niezależnie od tego, czy rodzice są ubezpieczeni czy także nie!W opinii Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego problemy z weryfikacją ubezpieczenia pacjentów i ciągły brak karty ubezpieczenia zdrowotnego to temat trwających od dawna dyskusji. Jednakże to problem stał się jeszcze bardziej znaczącym w ostatnich miesiącach po tym, jak NFZ wzmożył kontrolę uprawnień za wykonane świadczenia.lista dziurawy jak sito?wg PZ tysiące Polaków nie figurują w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Trafiamy tam – wspólnie z naszymi członkami rodzin – za pośrednictwem zatrudniających nas i zgłaszających do ZUS ((albo KRUS.

Te instytucje mają z kolei wymóg przekazać wiadomości o naszym ubezpieczeniu do central: ZUS i KRUS , która już wprost zgłasza dalej do NFZ , gdzie wpisują nas do CKW.Pacjenci są zobowiązani zgłosić pracodawcy swoich członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie dzieci (o czym czasami zapominają). ZUS (((albo KRUS powinien pośrodku dwóch miesięcy zgłosić ubezpieczonego pacjenta do NFZ.Jak podaje WPZ, doktor regularnie po wysłaniu raportu z udzielonych porad dowiaduje się, iż jego rady nie mogą być rozliczone gdyż w CWU nie figuruje jego pacjent. doktor informuje o tym pacjenta prosząc aby ten wyjaśnił sprawę w ZUS ((((albo KRUS lub u swojego pracodawcy. Pacjent zazwyczaj tą wiadomością jest także zaskoczony.Po zgłoszeniu się do ZUS (((((albo KRUS i do pracodawcy zgłaszający otrzymuje zaświadczenie o objęciu go ubezpieczeniem. Tenże następnie pokazuje te zaświadczenia lekarzowi i wysyła je do oddziału wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o umieszczenie w CWU.Jak informuje WPZ oddział wojewódzki NFZ przesyła pacjentowi poświadczenie o prawie do świadczeń, lecz tylko na 30 dni. W następnych miesiącach niestety przypadek się powtarza i znowu doktor dostaje informację, iż pacjent nie figuruje w wykazie.– Nam, lekarzom NFZ narzuca informowanie i weryfikację odnośnie ubezpieczenia, a my nie mamy do tego ani uprawnień, ani odpowiednich narzędzi. To już należy do obowiązków NFZ, który powinien to sprawdzić w porozumieniu z ZUS i KRUS. Instytucje te jednak z tego ustawowego obowiązku nie wywiązują się – wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl prezes WPZ dr Bożena Janicka.Pacjentów którzy opłacają składki zdrowotne, a nie występują w CWU, NFZ traktuje jako osoby nieuprawnienie do świadczeń.
– Co mamy robić? Informujemy pacjentów o problemie z weryfikacją ich ubezpieczenia i równocześnie o tym, iż tak właściwie nie powinni być poprzez nas przyjęć bezpłatnie, lecz przyjmujemy i leczymy. Prosimy jednak takiego pacjenta, aby udał się do ZUS i oddziału wojewódzkiego NFZ w celu wyjaśnienia kwestie – dodaje prezes Janicka.Problem jest na tyle palący, iż WPZ zdecydowało się napisać list w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, gdzie apeluje o pilne wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.Pełnopłatna dla dzieckaSprawdziliśmy. W jednej z podwarszawskich przychodni wskutek weryfikacji okazało się między innymi iż w wykazie nie ma sporej liczby dzieci zapisanych do przychodni. Rodzice dziecka są więc informowani przy zapisie na wizytę lekarską, iż mają dostarczyć do przychodni dokument od pracodawcy poświadczający zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia.Zanim taki dokument trafi do przychodni rodzic jest informowany, iż recepty dla dziecka, nawet te, na leki refundowane, będą wypisywane na 100-procentową płatność. Wszystko poprzez to, iż lekarze obawiają się, iż Fundusz nakaże im zwrot pieniędzy za refundację leku dla takiego dziecka.

To, iż problem istnieje potwierdza także specjalista medycyny rodzinnej Wojciech Borkowski, kierownik przychodni w SPZZLO Warszawa-Żoliborz.– regularnie zdarza się, iż weryfikacja wykazuje, że osoba nie jest wpisana do wykazu ubezpieczonych mimo, iż opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zdziwieni pacjenci przynoszą nam dokumenty poświadczające, iż są ubezpieczeni...Zdarza się także, iż w wykazie nie ma niektórych najmłodszych pacjentów.– O ile osoba dorosła może nie być ubezpieczona i nie mieć prawa do bezpłatnych świadczeń, o tyle wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnych usług medycznych, dlatego przyjmujemy te dzieci i wypisujemy recepty tak, jak każdej ubezpieczonej osobie. Jak na razie nie mieliśmy przypadku, aby Fundusz nakazał nam zwrot refundacji recepty dla takiego pacjenta, lecz obawiamy się, iż może tego zażądać – wyjaśnia nam lekarz Borkowski.Kogo i za co karać?Jak tłumaczy nam Katarzyna Słodka, kierownik sekcji POZ w Mazowieckim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkie osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, wedle obowiązującymi przepisami mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednak na ich opiekunach prawnych leży wymóg zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego.
Brak wpisu ubezpieczonego w CWU wyjaśnia tym, iż NFZ otrzymuje wykazy osób zgłoszonych do ubezpieczenia od ZUS i KRUS, lecz regularnie są one już zdezaktualizowane.– Dlatego zdarza się, iż mimo że pacjent jest już zgłoszony do ubezpieczenia, to jeszcze nie figuruje w przesłanym poprzez ZUS wykazie. W takim przypadku, pacjent ((((((albo osoba upoważniona powinna zgłosić się do ZUS (((((((albo swojego oddziału NFZ z dowodem ubezpieczenia, który „od ręki” zaktualizuje status ubezpieczonego w CWU – podkreśla Katarzyna Słodka. tłumaczy także, iż w razie osób do 18. roku życia wiadomość o braku zgłoszenia do ubezpieczenia ma charakter wyłącznie informacyjny i pozostaje bez wpływu na finansowanie świadczeń dla tych pacjentów. Wypisywanie pełnopłatnych recept dzieciom, które z jakiś powodów nie znalazły się w CWU, uważa za praktykę niezgodną z prawem.– Gabinet nie zapłaci kary za to, iż wystawiła refundowaną receptę dziecku nie znajdującemu się obecnie w centralnym wykazie ubezpieczonych. z kolei może się liczyć z karą kiedy pobierze nienależną opłatę za wizytę ((((((((albo inne świadczenie medyczne – zaznacza kierownik. – Co do weryfikacji osób korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia wyjaśniam, iż NFZ stoi na straży odpowiedniego wydatkowania pieniędzy ubezpieczonych. Dlatego sprawdza wszelakie nieścisłości, a w razie wątpliwości weryfikuje prawo do świadczeń osób, wobec których wątpliwości te wystąpiły...

Weryfikacja dla porządkuJak . tłumaczy nam Andrzej Troszyński z biura prasowego Centrali NFZ weryfikacja ubezpieczenia pacjentów ma na celu uporządkowanie wykazu.– Nie ma powodu do podważania uprawnień. Tu chodzi o uporządkowanie, a nie nakładanie restrykcji na przychodnie – informuje.To dobrze, iż NFZ sprawdza, czy za składki ubezpieczonych nie leczą się ci, którzy ich nie płacą. Jednak cała kwestia wydaje się być wywołana brakiem płynności przepływu dany między urzędami. Niestety urzędnicy nie ponoszą konsekwencji tego bałaganu. Problem ma gabinet i pacjent. Na pewno wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia ułatwiłoby wszystkim życie, jednym wyrazem globalna informatyzacja procesu. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia. Trochę minie lat, nim uda się urzeczywistnić literę prawa
Objawy Czy Marzenia O Polskiej Szczepionce Przeciwko Czerniakowi Prysną Jak Bańka Mydlana?:
Przyczyny życie 128 chorych na czerniaka wisi na włosku. Wszystko poprzez bark pieniędzy na produkcję szczepionki przeciwko czerniakowi, która mimo, iż działa, nie jest uznana za lek. Do tego, by była nim centralny wykaz ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma....
Objawy Choroby Alergiczne: Co Czwarty Polak Ma Katar, Choć Nie Jest Przeziębiony...:
Przyczyny na pytanie dotyczące nieżytów nosa w badanych regionach. Poszczególne liczby oznaczają ekipy wiekowe kolejno: Dlaczego? Dlatego, iż cierpi na nieżyt nosa. To nie zwyczajny katar, lecz zmiany centralny wykaz ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma....
Objawy Chorzy Terminalni Potrzebują Hospicjów, Hospicja Potrzebują Życiowych Przepisów:
Przyczyny niewiele hospicjów stacjonarnych. Oferują one pacjentom terminalnym nieporównywalnie większy komfort i opiekę od tej, jaką mogą zapewnić szpitalne oddziały opieki paliatywnej. Spora w tym zasługa centralny wykaz ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma....
Objawy Czynniki Ryzyka Ponownego Krwawienia Po Endoskopowym Leczeniu Krwawienia Z Wrzodu Trawiennego:
Przyczyny krwawienia z wrzodu trawiennego wiążą się z większym prawdopodobieństwem śmierci chorego. Opracowanie skali ryzyka wystąpienia ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu centralny wykaz ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma....
Objawy Choroba Skazana Na Medialny Sukces:
Przyczyny Szczepański: - Nie lubię, kiedy specjalnie tworzy się w mediach klimat sprzyjający panicznym zachowaniom. Media znajdują się w swoistym klinczu - muszą sprostać współczesnemu dyktatowi newsa, który centralny wykaz ubezpieczonych, czyli płacisz, ale cię w nim nie ma....

Czym jest Centralny Wykaz znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: