Chcą skutecznego leczenia co to jest
Co to jest, że Chcą skutecznego leczenia. Definicja: Poprosiła nas Fundacja 16 kwietnia 2008 roku.

Czy przydatne?

Definicja Chcą skutecznego leczenia w słowniku

Co to jest: Poprosiła nas Fundacja


16 kwietnia 2008 roku Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, uznała wprowadzony poprzez NFZ zakaz stosowania nowoczesnych terapii w leczeniu raka za niezgodny z prawem i zagrażający życiu i zdrowiu pacjentów. Pani Minister zapewniała w publicznych wystąpieniach, iż to nie urzędnicy NFZ, a lekarze powinni decydować o sposobie leczenia chorych.
Mimo zapewnień i obietnic w mediach przypadek chorych nie wymieniła się: wycofanie zarządzenia było ruchem pozorowanym. Przewarzająca część pacjentów nadal nie ma dostępu do leków. NFZ nie zastosował się do decyzji Minister Zdrowia i nadal de facto odmawia finansowania chemioterapii niestandardowej, tym wspólnie nie w formie oficjalnego generalnego zakazu, lecz w formie faktycznej odmowy finansowania terapii poszczególnych pacjentów.
Chorzy nadal wierzą, iż wyraz Ministra Zdrowia ma znaczenie. Jednak poruszający przykład dzieci chorych na hemofilię – które pomimo składanych publicznie obietnic, nie zaczną leczenia programami terapeutycznymi w obiecanym poprzez Ministerstwo terminie – pokazuje, iż pacjenci muszą głośno mówić o swoich problemach. Tym bardziej, iż pacjenci onkologiczni nie mają czasu na czekanie!

Pacjenci chcą powrotu terapii, do których mieli dostęp przed wprowadzeniem fatalnego zarządzenia Prezesa NFZ. Z informacji uzyskiwanych od lekarzy i pacjentów wynika, że zwłaszcza w woj. śląskim i zachodniopomorskim odmawia się finansowania nowoczesnej terapii antynowotworowej, co w wielu sytuacjach znaczy, iż chorzy są pozbawieni jakiegokolwiek skutecznego leczenia.
W czasie gdy, za leczenie pacjentów nowoczesnymi lekami w ramach terapii niestandardowej NFZ płaci te same kapitał, co za standardową chemioterapię. Wykluczenie leków nowoczesnych nie wiąże się z żadnymi oszczędnościami dla NFZ. Różnicę w kosztach leków pokrywał szpital albo pacjent sam finansował leczenie.
Dzięki mediom i ich zaangażowaniu osiągnięto połowiczny efekt – opinia publiczna dowiedziała się o dramacie chorych na raka, lecz także dzięki zapewnieniom Ministerstwa uwierzyła iż kwestia jest ,,załatwiona".
W czasie gdy sposobność stosowania w chemioterapii w najwyższym stopniu nowoczesnych leków pomniejszyła się drastycznie. To jest krok wstecz w rozwoju polskiej onkologii.
Kilka tys. pacjentów leczonych kilkunastoma lekami niestandardowymi nie otrzymuje ich na czas albo w ogóle ich nie otrzymuje, mimo zaleceń lekarza prowadzącego.
Fundacja ,,Gwiazda Nadziei" wspierająca osoby chorujące na raka wątroby chce wierzyć, iż cofnięcie zarządzenia Prezesa NFZ nie było jedynie zabiegiem medialnym.
Dzięki licznym przykładom pozytywnych zmian zdrowotnych po stosowaniu terapii niestandardowej i opiniom środowiska lekarskiego, w tym czołowych polskich onkologów, jesteśmy przekonani, iż należy walczyć o finansowanie ze środków publicznych tego typu leczenia.
Z poważaniem:Barbara Pepke (prezes Fundacji)Wiesław Czub (wiceprezes Fundacji)

Czym jest Chcą skutecznego leczenia znaczenie w Słownik medycyny C .