Chemioterapie niestandardowe co to jest
Co to jest, że Chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.

Czy przydatne?

Definicja Chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne w słowniku

Co to jest Chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne: Onkologia, to specyficzna dyscyplina medycyny - w niej za efekt leczenia uważane jest już sam brak postępu dolegliwości i jej kilkumiesięczną stabilizację. Gdy wyczerpane zostaną inne możliwości leczenia, eksperci, stając przed dramatycznymi wyborami, decydują się w pewnych sytuacjach na wdrażanie u pacjenta chemioterapii niestandardowej.

Takie leczenie, wykonywane w oparciu o indywidualne zgody płatnika, ustawicznie wzbudza dyskusje dotyczące możliwych do zaakceptowania wydatków i dostępności do niego w różnych regionach państwie. Wybrane stowarzyszenia pacjenckie twierdzą wręcz, iż na mapie państwie można znaleźć „białe plamy” w dostępie do leków onkologicznych, podawanych w ramach terapii niestandardowych. Chodzi o grupę nowych leków biologicznie aktywnych, służących w ramach terapii celowanych. Właśnie skuteczność tych terapii i efektywność kosztowa ciągle są obiektem ożywionej dyskusji. Dyskusja o wartości– Chodzi o terapie bardzo kosztowne, po drugie – mamy małe doświadczenie w ich stosowaniu, po trzecie – sięgamy po nie najczęściej w leczeniu paliatywnym. Takie postępowanie pozwala na przedłużenie u chorego czasu przeżycia, czy tylko czasu do progresji, lecz nie ma na celu wyleczenia pacjenta, ponieważ dolegliwość jest na tyle zaawansowana, iż spotka nas finalnie niepowodzenie – mówi doc. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, pomorski konsultant wojewódzki w zakresie onkologii klinicznej.

eksperci własną opinię i wiedzę o skuteczności najnowszych onkologicznych leków innowacyjnych opierają na niewielkiej liczbie badań klinicznych, w oparciu o które dany lek został zarejestrowany. W opinii profesora Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w zakresie onkologii klinicznej, sposoby leczenia ukierunkowanego molekularnie obejmują zarówno leki o rzeczywistej – naukowo potwierdzonej – wartości, jak także leki o wartości dyskusyjnej, niezależnie od faktu rejestracji. Jak zauważa prof. Maciej Krzakowski, definicja „dyskusyjna wartość” odnosi się przykładowo do braku ustalenia czasu trwania leczenia albo czynników identyfikujących chorych z rzeczywistymi szansami uzyskania korzyści, co pod względem możliwości finansowania ma bardzo ważne znaczenie. Takie wydatki– Wiadomo, iż spośród pacjentów przyjmujących leki stosowne w ramach chemioterapii niestandardowych najczęściej ok. 30 proc. z nich odnosi korzyść w formie przedłużenia czasu przeżycia o 2-3 miesiące. Mówimy o medianie czasu przeżycia; czasem to są tylko tygodnie, a w innych sytuacjach czas przeżycia znacznie przekracza 1 rok – dodaje doc. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz. Przy wyborze pacjentów onkologicznych do leczenia nowoczesnymi lekami dostępnymi w ramach chemioterapii niestandardowych zasadniczym problemem jest właśnie wskazanie chorych, którzy odniosą korzyść przy wykorzystaniu takiej terapii. Zazwyczaj wydatek leczenia pacjenta podjętego przy wykorzystaniu chemioterapii niestandardowych to koszt rzędu 20-25 tys. zł. Są oczywiście terapie kosztujące kilka tys. złotych jak i takie, które wymagają wydatkowania około 50 tys. zł.
Odpowiedź na pytanie, u których chorych stosować tak drogie terapie, jest nadzwyczajnie trudna. Opłaty na leczenie innowacyjnymi lekami onkologicznymi w ramach terapii niestandardowych idą w dziesiątki mln złotych. Dlatego dostęp do nich jest trudny i obwarowany procedurami biurokratycznymi. Są one, jak się wydaje, służące z pewną dowolnością poprzez oddziały wojewódzkie Funduszu, co rzeczywiście może wpływać na dostępność do terapii. wg wytycznychWojewództwa pomorskie i dolnośląskie należą do tych, gdzie stowarzyszenia pacjenckie zwyczajny uważać, iż dostęp do chemioterapii niestandardowych jest nieco gorszy. – Zazwyczaj, pomimo mojej akceptacji, mieliśmy spore trudności w uzyskaniu zgody Funduszu na wykorzystanie takiego leczenia. Teraz ten dostęp nieco się poprawił – mówiła nam dr Emila Filipczyk-Cisarż, konsultant wojewódzki w zakresie onkologii klinicznej. Zdaniem dolnośląskiej konsultant gorszy dostęp do chemioterapii niestandardowych na Dolnym Śląsku wynikał z niejednolitej polityki prowadzonej w tym zakresie poprzez oddziały Funduszu. Na Dolnym Śląsku Fundusz nie akceptował wykorzystania leku, jeżeli Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała mu niekorzystną opinię dotyczącą efektywności. W gdańskim oddziale NFZ na ten temat mówią odmiennie: – Oczywiście przy podejmowaniu decyzji bardzo ważnym kryterium jest dla nas rekomendacja AOTM, lecz leczenie niestandardowa jest po to, by każdy wniosek rozpatrywać indywidualnie. ?wg Tomasza Główki, naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, nakłady DOW NFZ na finansowanie procedury chemioterapii niestandardowej, licząc średnią wartość zgody, wzrosły trzykrotnie licząc od początku 2008 roku.  

– W naszej ocenie dostępność do niestandardowej chemioteriapii na terenie Dolnego Śląska stale się poprawia – mówi naczelnik Tomasz Główka i dodaje znacznie: – Decyzję , co do finansowania świadczenia chemioterapia niestandardowa w poszczególnych województwach podejmuje każdorazowo dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, opierając się na wytycznych stosowania świadczenia chemioterapia niestandardowa. Pozostałe czynniki i aktywność spółek farmaceutycznych mogą mieć wpływ na rodzaj wniosków, a nie na podejmowane decyzje.
Podział ryzykaZdaniem prof. Macieja Krzakowskiego twierdzenie, iż na mapie państwie są województwa, które stanowią „białe plamy” pod względem dostępu do niestandardowych metod leczenia jest pewną przesadą, która wynika częściowo z emocjonalnej – zrozumiałej – postawy chorych i innych przyczyn. prof. zaznacza z kolei: – Uważam, iż istnieje problem nierównej, terytorialnej dostępności do wspomnianych metod leczenia wynikający z niejednakowych potencjałów ekonomicznych województw i możliwości ośrodków onkologicznych. Wspomniany problem jest bardzo złożony i częściowo wynika z dezintegracji mechanizmu onkologicznej opieki w następstwie zaniedbań z okresu kilkunastu lat. Nierówna dostępność nie znaczy jednak całkowitego braku możliwości. Pytanie ?wg jakich zasad rozstrzygać o stosowaniu chemioterapii niestandardowych, żeby było „sprawiedliwie” jest ciągle aktualne. Dotyczy to indywidualnych decyzji, jak i wydatków w skali państwie. . prof. Maciej Krzakowski, pytany o wydatki systemowe podsuwa myśl, iż w razie rejestracji nowego leku innowacyjnego i niepełnej wiedzy na temat skuteczności jego stosowania powinien być uruchamiany system współfinansowania leczenia poprzez producenta do czasu uzyskania wiarygodnej odpowiedzi na istniejące wątpliwości. Chodzi zatem o wspólne dzielenie ryzyka ewentualnego niepowodzenia. Wyjaśnia: – Takie rozwiązanie pozwoliłoby w znacznym stopniu zmniejszyć problemy finansowania nowych leków, których wykorzystywanie powiązane jest z obszarami kontrowersji. Wymienione leki mogłyby znaleźć się w ekipie finansowanych – gwarantowanych – częściowo do czasu wyjaśnienia wątpliwości, nie mniej jednak należy dążyć do tworzenia lekowych programów z zapewnieniem kontroli prawidłowości wskazań i realizacji leczenia.

Agencja oceniMinisterstwo Zdrowia pracuje teraz nad rozstrzygnięciami, które z preparatów służących w ramach chemioterapii niestandardowych miałyby znaleźć się w koszyku. Nie jest na razie jasne jaki klucz w tej mierze przyjąć. Prócz oceny możliwości finansowych mechanizmu najważniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie czy i na jakich zasadach w ramach chemioterapii niestandardowych ma być służący lek, który nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. We wrześniu MZ zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych wydanie rekomendacji dla leków służących w chemioterapii niestandardowej. Resort przekazał aktualną listę z wykazem substancji czynnych podawanych chorym w pierwszej połowie 2009 roku. Lista zmienia 46 preparatów przeciwnowotworowych. Cześć z nich już była już oceniana poprzez Agencję uzyskując różne rekomendacje. Dla niektórych drogich preperatów - tych, których skuteczność kliniczna została udowodniona, wydanie między innymi rekomendacji warunkowej Agencja uzależniła od uzyskania lepszej efektywości kosztowej leku. To zarazem czytelna sugestia dla Ministerstwa Zdrowia i producentów leków, która zapewne będzie wyznaczać kierunki negocjacji z producentami najnowszych preparatów służących w terapiach celowanych.  
Objawy Czy Marzenia O Polskiej Szczepionce Przeciwko Czerniakowi Prysną Jak Bańka Mydlana?:
Przyczyny życie 128 chorych na czerniaka wisi na włosku. Wszystko poprzez bark pieniędzy na produkcję szczepionki przeciwko czerniakowi, która mimo, iż działa, nie jest uznana za lek. Do tego, by była nim chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.
Objawy Cytomammobusy Miały Dotrzeć Do Miasteczek - Teraz Jedne Jadą, Inne Stop?:
Przyczyny gabinetach można wykonywać tylko zakontraktowaną mammografię, a cytologii już nie...? W Polsce pracuje kilka cytomammobusów, gdzie pobierany jest materiał do przesiewowych badań cytologicznych chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.
Objawy Co Wyniknie Z Wysypu Pieniędzy Na Nowe Pojazdy Dla Ratownictwa Medycznego:
Przyczyny beneficjentów unijnych środków na zakup ambulansów odmiennie widzi własne korzyści, poza oczywiście nowoczesnymi pojazdami... Do końca 2015 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.
Objawy Czy Załogi Karetek Mają Być Dwuosobowe I Co Z Kierowcami, Którzy Nie Są Ratownikami?:
Przyczyny pogotowia ratunkowego musi być również ratownikiem medycznym, a kierowca ambulansu? Od kilku lat kierowcy wiedzieli, iż jeśli wedle Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie zdobędą uprawnień chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.
Objawy Choroby Alergiczne: Co Czwarty Polak Ma Katar, Choć Nie Jest Przeziębiony...:
Przyczyny na pytanie dotyczące nieżytów nosa w badanych regionach. Poszczególne liczby oznaczają ekipy wiekowe kolejno: Dlaczego? Dlatego, iż cierpi na nieżyt nosa. To nie zwyczajny katar, lecz zmiany chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne.

Czym jest Chemioterapie niestandardowe znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: