Cukrzyca. Czy ta choroba co to jest
Co to jest, że Cukrzyca. Czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?. Definicja: W Polsce - wg.

Czy przydatne?

Definicja Cukrzyca. Czy ta choroba stygmatyzuje pracownika? w słowniku

Co to jest Cukrzyca. Czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?: W Polsce - wg szacunków - cierpi na cukrzycę ok. 2,6 mln osób, to powyżej 7 procent społeczeństwa. W czasie gdy, ok. 10 procent Polaków z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 65-75 procent z cukrzycą typu 2 nie pracuje na skutek swojej dolegliwości. Ci, którzy mają cukrzycę, nierzadko wolą się do tego otwarcie nie przyznawać.

Zdaniem prof. Leszka Czupryniaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przewarzająca część chorych leczonych insuliną ukrywa ten fakt przed pracodawcą i kolegami w pracy, gdyż boją się straty stanowiska. Nie bez powodu - jak wynika z doświadczeń diabetologów, po utracie pracy znalezienie nowego zatrudnienia poprzez diabetyka jest znacząco trudniejsze, niż w razie zdrowej osoby.- Wielka przewarzająca część pacjentów, nawet tych, których dobrze znam, boi się otwarcie mówić o problemach z cukrzycą w kontekście pracy - mówił prof. Leszek Czupryniak w trakcie niedawnej, zorganizowanej poprzez PTD konferencji poświęconej między innymi sytuacji zawodowej osób z cukrzycą. Wynika to stąd, iż przewarzająca część pracodawców dość stereotypowo postrzega zdrowotne ograniczenia u tych potencjalnych pracowników. Duża część obiegowych wyobrażeń na ten temat odbiega od udowodnionych faktów.

Zdaniem ekspertów można mówić o stygmatyzacji zawodowej diabetyków. Kierowcą nie zostanie, lecz... W Polsce ani regulaminy prawne, ani standardy upowszechnione poprzez upoważnione do tego jednostki badawczo-rozwojowe nie formułują jasnych zaleceń dotyczących lekarskiego postępowania orzeczniczego w relacji do osób z cukrzycą podejmujących pracę. Ograniczenia zawodowe dla chorych z cukrzycą wynikają w pierwszej kolejności z możliwości wystąpienia epizodów hipoglikemii 
i związanych z nim zaburzeń świadomości.Do zawodów, które wymagają pełnej sprawności psychoruchowej, czyli, gdzie należy uwzględnić ograniczenia wynikające z cukrzycy, należą zawodowe zarządzanie pojazdami, robota w służbach państwowych i ratowniczych, w lotnictwie cywilnym, czy robota w zawodach wiążących się ze powiększonym ryzykiem wypadkowym (platformy wiertnicze, przy maszynach w ruchu, przy piecach, spalarniach, hutach, i tym podobne)Poza wymienionymi zawodami, zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, każda osoba chora na cukrzycę powinna mieć sposobność podjęcia pracy zgodnie ze własnymi kwalifikacjami. wg PTD żadne ograniczenia zawodowe powinny być nakładane na pacjenta po starannym przeanalizowaniu jego indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia. w czasie gdy jak wyjaśnia prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w zakresie diabetologii pacjenci, szczególnie młodzi, kiedy dowiadują się o swojej chorobie, są przerażeni.- Mówię wówczas, iż mam dwie informacje jedną niezłą, drugą niedobrą. Zła jest taka, iż na dzisiaj nie możemy wyleczyć dolegliwości, a dobra jest taka, iż pacjent może zrealizować własne marzenia z niewielkimi ograniczeniami. Nie może być kosmonautą, pilotem zawodowym, czy kierowcą zawodowym, z kolei wszystkie pozostałe zawody może uprawiać - wyjaśnia prof. Strojek.Bariery tkwią w głowachWedług prof. Strojka brak aktywności chorych na cukrzycę, zwłaszcza cukrzycę typu 2, to problem stygmatyzacji tych ludzi,  gdyż uważani są poprzez pracodawców za gorszych i mniej wydajnych pracowników.- To z reguły nie jest prawdą, a nawet jeśli dolegliwość stanowi jakieś ograniczenie w pracy, to można je zniwelować przez odpowiednie umieszczenie takiego pracownika, przydzielenie mu odpowiedniego stanowiska - tłumaczy prof. Strojek. Natomiast prof. Czupryniak informuje o badaniach kanadyjskich, które pokazują, iż chorzy na cukrzycę generalnie są lepszymi pracownikami, gdyż się bardziej starają. Fundamentem pracy dla każdego pacjenta z cukrzycą jest skuteczna kontrola dolegliwości. Pacjent, który przestrzega zaleceń lekarza i często kontroluje poziom cukru we krwi, funkcjonuje na równym poziomie z innymi pracownikami. Niestety wielu pacjentów nie podejmuje pracy albo rezygnuje z niej po zdiagnozowaniu cukrzycy.- W społeczeństwie istnieją pewne mity, które mogą ograniczać aktywność zawodową pacjentów z cukrzycą - uważa prof. Krzysztof Strojek. Do głownych mitów zalicza: częstą absencję wywołana chorobą i powikłania, które uniemożliwiają normalne wykonywanie obowiązków. . w czasie gdy, wg danych Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych, cukrzyca jest dopiero 16 w kolejności powodem absencji w pracy. Prof. Strojek zwraca uwagę jednak również na fakt, iż - owszem - w niektórych sytuacjach cukrzyca jest używana, jako sposobność uzyskania świadczenia socjalnego. - Niestety niektórzy ludzie chorzy na cukrzycę, do granic możliwości powołują się na stan zdrowia, w szczególności w razie powikłań, tak aby uzyskać świadczenie rentowe, czy szybsze świadczenia emerytalne - ubolewa konsultant i dodaje, iż odbywa się tak jednak najczęściej wówczas, gdy chory nie może znaleźć pracy, więc ten problem jest pochodną aktualnego stanu rynku pracy i bezrobocia.Co trzeba wiedzieć Małgorzata Rosinek, nauczycielka, zachorowała na cukrzycę, kiedy już była czynna zawodowo. Zatrudniający przyjął to bez problemów.- z kolei potem nie było już żadnej rozmowy na temat moich ograniczeń związanych z cukrzycą. Dyrektor szkoły uznał mnie za osobę w pełni sprawną - opowiada Rosinek, przyznając równocześnie, iż nie starała się wyprowadzać go z błędu. - Bałam się, iż jeśli zacznę mówić, jakich potrzebuję dodatkowych warunków pracy, to ją stracę - stwierdza. Dlatego stara się radzić sobie sama, dostosować sposób kontrolowania cukrzycy do swoich możliwości. - Są pewne utrudnienia na przykład kiedy zaczynam lekcję, która ma trwać 45 min. i czuję, iż poziom cukru rozpoczyna mi spadać, wówczas nie mogę zostawić dzieci, więc zadaję pracę na tablicy i idę na koniec sali, tak aby zmierzyć poziom glukozy - opowiada Małgorzata Rosinek. Potwierdza ona tezę postawioną poprzez PTD, iż konieczne jest podnoszenie diabetologicznej świadomości pracodawców.Prof. Leszek Czupryniak przyznaje jednak, iż wiedza na temat cukrzycy zarówno wśród pracodawców, jak i ta powszechna, jest niewielka. Dodaje, iż PTD rzadko znajduje zrozumienie dla swoich akcji edukacyjnych wśród pracodawców. Jako dowód wskazuje chociażby na fakt, iż żaden z zaproszonych przedstawicieli spółek nie zjawił się na organizowanym poprzez PTD Światowym Dniu Cukrzycy 14 listopada.Zdolny - niezdolny do pracy?nauka pracodawców leży właściwie w gestii lekarzy medycyny pracy.Andrzej Marcinkiewicz, lek. med. pracy, który równocześnie jest diabetykiem, wyjaśnia, iż w razie cukrzycy problemem nie jest powstanie listy zawodów zamkniętych dla chorych, lecz właściwa ocena kwalifikacji zawodowych przed podjęciem pracy. wg niego potrzebne jest indywidualne podejście do pacjenta i ocena jego indywidualnych predyspozycji do zawodu. Zauważa, iż lek. med. pracy orzeka o umiejętności do wykonywania zawodu, niejednokrotnie na podstawie jednej wizyty, dlatego musi mieć komplet danych od pacjenta i od specjalisty prowadzącego chorego. Wówczas kieruje się z jednej strony względami bezpieczeństwa pacjenta, jego współpracowników, lecz również względami związanymi z jego swoją odpowiedzialnością związaną z dopuszczeniem danego człowiek do pracy. - Niestety urzędnicze "nie" jest niejednokrotnie bardziej bezpieczne dla lekarza orzecznika - przyznaje Marcinkiewicz i podkreśla, iż istotne jest, tak aby decyzja nie była zbyt pochopna, lecz również niezbyt asekuracyjna.- Młodemu człowiekowi należy uświadomić, iż ma przed sobą kilkadziesiąt lat pracy i mogą rozwinąć się pewne powikłania, które uniemożliwią mu wykonywanie niektórych zawodów - wyjaśnia Marcinkiewicz
Objawy Czy Poród Rodzinny To Luksus, Za Który Trzeba Niemało Zapłacić?:
Przyczyny opłat, rekompensujących wydatki uczestnictwa osoby bliskiej w porodzie rodzinnym, jakie pobierają szpitale, jest bardzo spora. Jeżeli w jednym szpitalu za obecność przy rodzącej trzeba zapłacić 300 cukrzyca. czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?.
Objawy Czy W Polsce Naprawdę Brakuje Dawców?:
Przyczyny majowej debaty Rynku Zdrowia dotyczył procedur donacyjnych. W minionym roku liczba przeszczepień narządów spadła w Polsce o jedną czwartą. Do dyskusji zaprosiliśmy luminarzy polskiej medycyny cukrzyca. czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?.
Objawy Czy Marzenia O Polskiej Szczepionce Przeciwko Czerniakowi Prysną Jak Bańka Mydlana?:
Przyczyny życie 128 chorych na czerniaka wisi na włosku. Wszystko poprzez bark pieniędzy na produkcję szczepionki przeciwko czerniakowi, która mimo, iż działa, nie jest uznana za lek. Do tego, by była nim cukrzyca. czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?.
Objawy Chcą Skutecznego Leczenia:
Przyczyny Fundacja 16 kwietnia 2008 roku Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, uznała wprowadzony poprzez NFZ zakaz stosowania nowoczesnych terapii w leczeniu raka za niezgodny z prawem i zagrażający życiu i zdrowiu cukrzyca. czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?.
Objawy Czy Zawodowi Ratownicy Medyczni Będą Jeździć Na Motocyklach?:
Przyczyny w sporych miastach karetki pogotowia z trudem przebijają się poprzez komunikacyjne korki. Jest na to sposób. - Dla skrócenia czasu dotarcia pomocy przedmedycznej w zatłoczonych centrach aglomeracji cukrzyca. czy ta choroba stygmatyzuje pracownika?.

Czym jest Cukrzyca. Czy ta choroba znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: