Czy brak omalizumabu to błąd co to jest
Co to jest, że Czy brak omalizumabu to błąd AOTM?. Definicja: Prof. Andrzej Szczeklik skrytykował.

Czy przydatne?

Definicja Czy brak omalizumabu to błąd AOTM? w słowniku

Co to jest: Prof. Andrzej Szczeklik skrytykował niekorzystną rekomandację Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczącą braku finansowania terapii omalizumabem w leczeniu astmy alergicznej o ciężkim przebiegu.

– Bezskutecznie staramy się o refundację preparatu, który jest powszechnie służący w Europie od 6-8 lat – wyjaśnił prof. Szczeklik, w okresie debaty o dylematach etycznych w praktyce lekarskiej. Porada Konsultacyjna AOTM w swojej rekomendacji stwierdza, iż liczba chorych na ciężką postać astmy IgE-zależnej jest zbliżona do wartości podawanych w innych państwach europejskich i waha się w granicach 1200-1600 osób.
Jednak zdaniem profesora, program terapeutyczny dotyczyłby w gruncie rzeczy 400-500 osób w Polsce. Tym bardziej, iż ci chorzy są zidentyfikowani przez tworzoną od lat sieć ośrodków akademickich w ramach programu Polskiej Sieci Ciężkiej Astmy (2005). W programie działa 11 ośrodków referencyjnych, których prace koordynuje krakowska klinika II katedry chorób wewnętrznych CM UJ, pod kierownictwem prof. Szczeklika.Opracowano między innymi kryteria rozpoznania astmy o ciężkim przebiegu. Wprowadzono także rejestrację pacjentów pozostających pod opieką współpracujących ośrodków.
Zdaniem specjalistów Porady Konsultacyjnej, dostępne dowody naukowe dotyczące efektywności klinicznej omalizumabu w astmie alergicznej o ciężkim przebiegu są niskiej jakości i wiarygodności, przy braku oceny wpływu na śmiertelność i braku wiarygodnego oszacowania kosztu uzyskania QALY dla warunków polskich, odpowiadających proponowanemu programowi terapeutycznemu

Czym jest Czy brak omalizumabu to błąd znaczenie w Słownik medycyny C .