Czy lekarz - katolik może co to jest
Co to jest, że Czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych? w słowniku

Co to jest Czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?: Rzecznik Praw Pacjenta przyznaje, iż doktor może odmówić wykonania świadczeń, powołując się na tak zwany klauzulę sumienia. Wanda Nowicka, szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny uważa, iż korzystanie z tej możliwości prawnej w razie środków antykoncepcyjnych jest nadużyciem. Zdaniem Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Porady Lekarskiej ginekolog ma prawo odmówić zaordynowania leku z racji na konflikt ze swoim światopoglądem.

Wg Barbary Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), wedle ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, doktor ma prawo powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko sytuacji określonej w art. 30 ww. ustawy, a więc gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby wywołać niebezpieczeństwo straty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała albo ciężkiego rozstroju zdrowia.Odmowa nie bezwarunkowaBarbara Kozłowska przypomina, iż skorzystanie z klauzuli sumienia rodzi po stronie lekarza konieczność dopełnienia ustawowych obowiązków, tzn. wskazania pacjentowi realnej możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza albo w innym zakładzie opieki zdrowotnej. doktor ma również wymóg odnotownia faktu powstrzymania się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem w dokumentacji medycznej. Jeśli wykonuje swój zawód na podstawie relacji pracy albo w ramach służby, ma także wymóg uprzedniego powiadomienia o tym na piśmie przełożonego.

- W sytuacjach, gdy . doktor korzysta ze swojego ustawowego prawa, dopełniając wymienionych wyżej obowiązków, nie dochodzi do naruszenia ustawy i nie istnieją tym samym podstawy do podejmowania interwencji w tych przypadkach poprzez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – mówi nam Barbara Kozłowska.W sytuacjach gdy wymagania nie są poprzez lekarza wykonywane, RPP może poinformować pacjentkę o obowiązkach lekarza wynikających z ustawy i o możliwości złożenia skargi do właściwego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.RPP może wystąpić do osoby, kierującej danym zakładem opieki zdrowotnej, o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w relacji do lekarza. Może także zbadać, czy powstrzymanie się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem odbyło się z zachowaniem wymagań oficjalnych. - w razie stwierdzenia naruszenia, mogę poinformować właściwego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej o naruszeniu regulaminów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza - przekazała nam Barbara Kozłowska. . doktor - nie zakonnikLokalna prasa opisała sytuację, gdzie ginekolog ze specjalistycznej przychodni Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi odmówił wypisania recepty na pigułki antykoncepcyjne, mimo iż kobieta zrobiła badania cytologiczne i badanie USG. Po pozytywnych wynikach poprosiła ginekologa o wypisanie recepty na tabletki, które zażywała od czterech lat.. . doktor tłumaczył jej, iż nie może wypisać recepty, gdyż ma „odgórny” zakaz stosowania środków hormonalnych. Zdaniem lekarza środków antykoncepcyjnych nie przypisują eksperci ani  w przychodni, ani w szpitalu Bonifratrów. Wg niego takich tabletek nie można kupić także w przyszpitalnej aptece.Sylwia Kuranda z sekretariatu Kurii Prowincjalnej Zakonu Bonifratrów w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl stwierdziła, iż nic nie wie o tym, tak aby w szpitalach Bonifratrów obowiązywała zasada niewypisywania kobietom środków antykoncepcyjnych. - W szpitalach leczą lekarze, nie zakonnicy – powiedziała. Wg niej takie decyzje należą indywidualnie do poszczególnych ekspertów. Jak dodała, wg jej wiedzy w aptekach, prowadzonych poprzez zakon takie środki są dostępne. Sekretariat Kurii odesłał nas po dalsze wyjaśnienia do dyrektora szpitala.Robert Wilanowski, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi nie skomentował sytuacji. – Z uwagi na procedury przyjęte w naszej organizacji, odpowiedź na pana pytanie wymaga akceptacji naszych przełożonych, stanowisko szpitala w przedstawionej sprawie prześlemy w najbliższym terminie – napisał  w mailu do portalu rynekzdrowia.pl, jednak od 10 maja nie otrzymaliśmy żadnej informacji.Lekarze: miał prawo odmówić receptyZdaniem Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Porady Lekarskiej ginekolog miał prawo odmówić zaordynowania leku z racji na konflikt ze swoim światopoglądem.- Mówi o tym jasno kodeks etyki lekarskiej, polskie prawo, jak także prawo unijne. .. . doktor odmawiający wypisania recepty na środki antykoncepcyjne nie popełnia absolutnie żadnego błędu - uważa Maciej Hamankiewicz. Dodaje, iż .. . doktor, który odmawia wykonania usługi medycznej, przez wzgląd na tak zwany klauzulą sumienia, powinien wskazać miejsce gdzie pacjent może to świadczenie uzyskać.Podobnego zdania jest prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Św. Rodziny w Warszawie.- .. . doktor, pielęgniarka, czy położna, którzy z racji na własne przekonania, mechanizm wartości, nie chcą uczestniczyć w pewnych procedurach medycznych mają prawo odmówić ich wykonywania – stwierdził. Dodał, iż może chodzić np. o zabieg ubezpłodnienia, aborcji, czy poradę dotyczącą antykoncepcji. Podkreślił, iż  w takim przypadku należy poinformować o tym swoich przełożonych.Interpretacja klauzuli sumieniaZgodnie z opinią zespołu prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny antykoncepcja nie powinna być objęta klauzulą sumienia.- Lekarze w Polsce mają prawo do korzystania z klauzuli sumienia, lecz jest wątpliwe, czy powinno to obejmować także kwestię przepisywania środków antykoncepcyjnych - uważa Wanda Nowicka szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Przekonuje, iż aczkolwiek wielu lekarzy przyznaje sobie to prawo, nie wymienia to faktu, iż ono jest - wg niej - nadużywane.- To zastosowanie luki prawnej do tego, tak aby sobie przyznać szczególne kompetencje do oceny moralnej danej procedury medycznej, a co za tym idzie wpłynięcia na jej dostępność - wyjaśnia Wanda Nowicka. Dodaje, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od lat zwraca na to uwagę. wg Wandy Nowackiej, w praktyce prawo lekarza do kaluzuli sumienia, dowolnie interpretowanej, staje się nadrzędne wobec prawa kobiety do wyegzekwowania świadczenia
Objawy Ciężarna Kobieta Zmarła, Bo Szpital Zamiast Leczyć Organizował Transport?:
Przyczyny zmarła przed przewiezieniem do szpitala dysponującego oddziałem zakaźnym Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu bada sprawę nieumyślnego spowodowania śmierci ciężarnej pacjentki tamtejszego szpitala czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?.
Objawy Centralny Wykaz Ubezpieczonych, Czyli Płacisz, Ale Cię W Nim Nie Ma...:
Przyczyny wiedzą jak postąpić, gdy po weryfikacji, mechanizm NFZ generuje im nazwiska ich pacjentów, którzy w wykazie nie figurują, mimo, iż okazują im dowód ubezpieczenia. Okazuje się, iż pracujący pacjent czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?.
Objawy Centra Leczenia Oparzeń W Całym Kraju Były Gotowe Na Przyjęcie Górników:
Przyczyny transport poparzonych do specjalistycznych ośrodków umożliwiają śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Gryficach, Łęcznej, Poznaniu i Nowej Soli na poszkodowanych górników z Rudy Śląskiej czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?.
Objawy Czworo Kandydatów Na Stanowisko Kierownika Katowickiej Kliniki Okulistyki:
Przyczyny portalu rynekzdrowia.pl znakomita okulistka, b. dyrektorka (na pół etatu) katowickiego SP Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i b. kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?.
Objawy Cytomammobusy Miały Dotrzeć Do Miasteczek - Teraz Jedne Jadą, Inne Stop?:
Przyczyny gabinetach można wykonywać tylko zakontraktowaną mammografię, a cytologii już nie...? W Polsce pracuje kilka cytomammobusów, gdzie pobierany jest materiał do przesiewowych badań cytologicznych czy lekarz - katolik może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?.

Czym jest Czy lekarz - katolik może znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: