Doustne leki co to jest
Co to jest, że Doustne leki przeciwcukrzycowe w zapobieganiu rozwojowi cukrzycy typu 2. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Doustne leki przeciwcukrzycowe w zapobieganiu rozwojowi cukrzycy typu 2 w słowniku

Co to jest: Powiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 wiąże się z upośledzoną tolerancją glukozy, podwyższonym stężeniem glukozy na czczo, z poziomem hemoglobiny glikowanej HbA1c pomiędzy 5.7-6.4%, cukrzycą ciężarnych i otyłością.

W przeciwdziałaniu postępowi cukrzycy prócz modyfikacji stylu życia przydatne mogą być także doustne leki przeciwcukrzycowe. Celem naukowców z University of Connecticut School of Pharmacy w Hartford, USA, było porównanie skuteczności doustnych leków przeciwcukrzycowych w prewencji rozwoju cukrzycy typu 2. Badanie oparto na meta-analizie wyników randomizowanych badań z baz: MEDLINE, EMBASE i Cochrane CENTRAL, oceniających skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych u osób obarczonych wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Do meta-analizy włączono 20 badań obejmujących łącznie powyżej 23 tys. pacjentów. Na podstawie wyników badania stwierdzono, iż przyjmowanie tiazolidinedionów, inhibitorów alfa-glukozydazy i biguanidów istotnie zmniejszyło ryzyko względne rozwoju cukrzycy odpowiednio o 64, 40 i 27%. W razie pochodnych sulfonylomocznika i biguanidów takiego wpływu nie zaobserwowano. Co ciekawe, tiazolidinediony zmniejszały ryzyko względne rozwoju cukrzycy o 50% w porównaniu do biguanidów i o 40% w porównaniu do inhibitorów alfa-glukozydazy; wykazały się zatem najsilniejszym działaniem.wg aktualnych rekomendacji opracowanych na podstawie Diabetes Prevention Program główne znaczenie w prewencji rozwoju cukrzycy ma modyfikacja stylu życia. Jednak bardzo wysokie ryzyko zdefiniowane obecnością upośledzonej tolerancji glukozy i podwyższonego stężenia glukozy na czczo wspólnie z towarzyszącym im czynnikiem dodatkowym (poziom HbA1c>6%, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia albo cukrzyca u krewnego pierwszego stopnia) usprawiedliwia równoczesne wprowadzenie metforminy. Dotychczas wykazano, iż by nie doszło do rozwoju cukrzycy u jednego pacjenta, modyfikacji stylu życia musi podlegać 7, a leczeniu metforminą 14 pacjentów poprzez średnio 2.8 roku. W celu uzyskania tego samego efektu terapii tiazolidinedionem wymaga 11 osób, z kolei inhibitorem alfa-glukozydazy i biguanidem 14 pacjentów poprzez 2.7 roku. Zdaniem autorów doustne leki przeciwcukrzycowe mogą przeciwdziałać postępowi cukrzycy, oszczędzając komórki beta trzustki przed koniecznością wydzielania insuliny. Tiazolidinediony gdyż poprawiają wrażliwość tkanek obwodowych na ten hormon, inhibitory alfa-glukozydazy zmniejszają wchłanianie węglowodanów z przewodu pokarmowego i obniżają poposiłkową glikemię, biguanidy zaś hamują endogenną produkcję glukozy, zmniejszając w ten sposób glikemię na czczo.  Zdaniem autorów badania nie należy jednak zapominać o możliwych efektach ubocznych wymienionych leków - przyjmowanie tiazolidinedionów wiązało się ze wzrostem masy ciała, inhibitory alfa-glukozydazy powodowały wzdęcia, ból brzucha i biegunkę, aczkolwiek o nasileniu lekkim i umiarkowanym, zaś biguanidy sprzyjały nudnościom i wymiotom. Oprac. dr n med. Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429006 Diabet Med. 2011 Aug;28(8):948-64.  Oral anti-diabetic drugs for the prevention of Type 2 diabetes.   

Czym jest Doustne leki znaczenie w Słownik medycyny D .