Dzień Ratownictwa Medycznego co to jest
Co to jest, że Dzień Ratownictwa Medycznego, czyli system na rozdrożu. Definicja: 13 października.

Czy przydatne?

Definicja Dzień Ratownictwa Medycznego, czyli system na rozdrożu w słowniku

Co to jest: 13 października obchodziliśmy Dzień Ratownictwa Medycznego. To dobra okazja, by przyjrzeć się polskiemu ratownictwu medycznemu, które wymaga nie tylko większych środków, lecz również poważnych zmian w organizacji pracy.

Centralne obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, z udziałem minister zdrowia Ewy Kopacz odbyły się w Katowicach.
Jednak Polska postrzegana jest, jako przywódca zmian w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzących do powstania mechanizmu ratownictwa medycznego, który działa aktualnie w 9 państwach „starej” UE.
W państwach Europy Zachodniej śmiertelność okołourazowa ofiar wypadków wynosi pośrodku kilku pierwszych godz. 4-8 procent, w trakcie gdy w Polsce ok. 20 procent,, Skąd tak wielka różnica? Z pewnością nie wynika ona ze zbyt małej liczby zakontraktowanych zespołów ratownictwa medycznego, jest ich gdyż powyżej 1400, co znaczy, iż bijemy pod tym względem na głowę nawet dwa razy liczniejszych, a w pierwszej kolejności bogatszych od nas Niemców.

- Karetki są źle wykorzystane - tłumaczy prof. Jerzy Karski, były konsultant krajowy w zakresie medycyny ratunkowej. - Pozostają w stałej gotowości, a mimo to ambulansów brakuje, gdyż zespoły wykonują inne zadania niż te przewidziane dla mechanizmu ratownictwa.
- Ambulanse zastępują lekarza rodzinnego i obsługę społeczną, a do SOR-ów trafiają osoby, którym wystarczy przepisać receptę - mówi prof. Juliusz Jakubaszko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.
Bolączką polskiego ratownictwa medycznego jest również brak SOR-ów. Mamy ich 150, w trakcie gdy realne potrzeby oceniane są na 250. Nie chodzi przy tym tylko o liczbę szpitalnych oddziałów ratunkowych, lecz także o ich deficytowość, szacowaną bardzo różnie, ponieważ na poziomie od 25 do 50 procent,,,
Jednak Polska postrzegana jest, jako środkowo-wschodnio-eurpejski przywódca zmian prowadzących do powstania mechanizmu ratownictwa medycznego, który działa aktualnie w 9 państwach „starej” UE. Ma on własne korzenie w amerykańskich doświadczeniach z okresu wojny w Wietnamie, a opiera się o zasadę, iż szanse poszkodowanego w sytuacji rosną, jeżeli uzyska kompleksową pomoc pośrodku pierwszej godziny. znaczy to, iż pacjent w okresie 60 min. od zdarzenia powinien zostać przetransportowany śmigłowcem do dobrze wyposażonego oddziału ratunkowego.
Od 2000 r. działa w Polsce sieć HEMS, a więc Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, wzorowana na standardach zachodnich. aktualnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe używa 30-letnich Mi-2, lecz z końcem 2009 r. rozpoczną wchodzić "w obieg" nowoczesne EC 135 - latające karetki skonstruowane dla potrzeb ratownictwa medycznego. 23 takie maszyny zostaną kupione za 500 mln zł z budżetu państwa.
W Dniu Ratownika nie sposób nie wspomnieć o tym, jak się powodzi samym ratownikom. W najbliższym czasie może być lepiej, o czym świadczy zawieszenie akcji protestacyjnej po informacji o przekazaniu dodatkowych 130 mln zł m. in. na podwyżki. Związkowcy liczą, iż przynajmniej 40 procent,,,,
tej stawki zostanie przeznaczone na przyrost wynagrodzeń. Średnie zasadnicze zarobki ratownika to w sumie 12,-1,6 tys. zł.
Najgorzej jest na "ścianie wschodniej", gdzie ratownicy zarabiają ok. 1 tys. zł, najlepiej w regionach o największym zaludnieniu. W Poznaniu na przykład można zarobić od 2,5 do 3,5 tys. zł pensji zasadniczej. Ustawa o ratownictwie medycznym okeśla, iż podział środków odywa się wg algorytmu opartego o liczbę mieszkańców województwa.
Dodatkowe 130 mln zł to jednak zbyt niewiele w relacji do potrzeb ratownictwa medycznego, toteż resort zdrowia zapowiada powiększenie finansowania tego mechanizmu do 1,7 mld zł w 2009 r.
* * *

Centralne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, z udziałem minister zdrowia Ewy Kopacz odbyły się w Katowicach.
Miejsce obchodów zostało niektóre nieprzypadkowo; to na Śląsku - na pograniczu Katowic i Chorzowa - 28 stycznia 2006 doszło do zawalenia haliMiędzynarodowych Targów Katowickich w trakcie wystawy gołębi.
w trakcie akcji ratunkowej w ekstremalnych warunkach pracowało wielu bezimiennych ratowników, lekarzy, pielęgniarek, kierowców, sanitariuszy i dyspozytorów. Między innymi ta tragedia skłoniła ówczesne władze do podjęcia działań zmierzających do uregulowania spraw związanych z pogotowiem ratunkowym.
W obowiązującej od 1 stycznia 2007 ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jeden z zapisów określa 13 października Dniem PaństwowegoRatownictwa Medycznego

Czym jest Dzień Ratownictwa Medycznego znaczenie w Słownik medycyny D .