Informacje z wywiadu co to jest
Co to jest Informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy. Definicja: Kolonoskopia to.

Czy przydatne?

Definicja Informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy w słowniku

Co to jest Informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy: Kolonoskopia to inwazyjne i kosztowne badanie niosące za sobą duże ryzyko powikłań. Bardziej efektywna identyfikacja pacjentów o wysokim ryzyku obecności raka albo polipów mogących ulec zezłośliwieniu pozwoliłaby na racjonalizację decyzji o wykonaniu zabiegu.

Dlatego celem naukowców z University of New South Wales, Sydney, Australia, było opracowanie mierników pozwalających na identyfikację chorych z rakiem jelita grubego i gruczolakami o różnej wielkości na podstawie danych kwestionariuszowych. Do badania zakwalifikowano powyżej 8 tys. pacjentów skierowanych poprzez gastroenterologów i chirurgów do wykonania kolonoskopii pomiędzy 2004 a 2006 rokiem. Przed wykonaniem zabiegu chorym przedłożono ankietę do wypełnienia obejmującą trzy kluczowe obszary pytań. Pierwszy dotyczył objawów - krwawienie z odbytu, obecność śluzowej wydzieliny, niedokrwistość i uczucie osłabienia. Drugi obejmował dane socjodemograficzne - wiek, płeć i wykształcenie. W trzecim zwrócono uwagę na wykonane w przeszłości kolonoskopie, palenie papierosów, wykorzystywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym aspiryny, polipy w wywiadzie i występowanie zespołu jelita drażliwego. Wyniki badania wykazały, iż czynniki z wywiadu socjalnego, dotyczącego innych schorzeń i objawów pozwoliły na trafne prognozowanie występowania raka okrężnicy (parametr AUC 0.83). Z kolei celność przewidywania obecności polipów gruczolakowych była znacząco mniejsza. ((parametr AUC dla gruczolaków o sporym stopniu zaawansowania wynosił 0.7, zaś dla innych, mniejszych gruczolaków 0.67. Naukowcy odnotowali, iż wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla rozwoju raka i gruczolaków niezależnie od ich wielkości. Podkreślają równocześnie, iż młody wiek i wykonanie kolonoskopii pośrodku 10 lat wspólnie z negatywnym rezultatem wskazują na małe prawdopodobieństwa obecności raka i zaawansowanych gruczolaków. Zaznaczają także, iż badanie było wykonane na heterogennej ekipie pacjentów, co znacząco powiększa wiarygodność uzyskanych danych, a tym samym siłę wyciągniętych wniosków.  Zdaniem autorów opracowany zbiór mierników pozwala na identyfikację pacjentów z wysokim ryzykiem raka jelita grubego na podstawie informacji uzyskanych z kwestionariuszowego wywiadu. Dlatego decyzja o wykonaniu kolonoskopii może być podjęta bardziej racjonalnie i dotyczyć osób ze powiększonym prawdopodobieństwem obecności tej dolegliwości. Może to mieć spore znaczenie, gdyż aktualnie mimo bardzo dobrych możliwości diagnostycznych pozwalających na inicjalne wykrycie dolegliwości, spory odsetek raków jelita grubego rozpoznawany jest już w stanie zaawansowanym zmniejszającym sposobność skutecznej interwencji chirurgicznej i chemioterapeutycznej i szanse chorego na wyleczenie albo wydłużenie życia. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899773 BMC Gastroenterol. 2011 Sep 8;11:97. The value of age and medical history for predicting colorectal cancer and adenomas in people referred for colonoscopy. 
Objawy Insulina Podawana Donosowo Powoduje Poprawę U Pacjentów Z Chorobą Alzheimera:
Przyczyny Alzheimera (Alzheimer’s disease - AD) to dla lekarzy wyzwanie zarówno pod względem diagnozy, jak i terapii. Rozpoczyna się podstępnie i z biegiem czasu doprowadza do znacznego upośledzenia funkcji informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy co znaczy.
Objawy I Znowu Zabrzmiał Refren: "Pacjenci Mogą Zostać Bez Podstawowej Opieki":
Przyczyny 2010 roku będą w Polsce przychodnie POZ, które nie przyjmą pacjentów w ramach kontraktów z NFZ? Federacja Porozumienie Zielonogórskie grozi, iż w styczniu 2010 r. pacjenci zostaną pozbawieni dostępu informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy krzyżówka.
Objawy Implantacje ICD W Polsce: Niewykorzystany Potencjał:
Przyczyny Mitkowski Konieczność implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) u pacjentów pilnych, między innymi po epizodach migotania komór, skutkuje, iż wydłuża się kolejka chorych kwalifikowanych do informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy co to jest.
Objawy Idą Zmiany Dla Lekarzy-Orzeczników W Medycynie Sportowej: Certyfikat To Już Za Mało:
Przyczyny lekarskie dla zawodowych sportowców wydawali dotąd eksperci w zakresie medycyny sportowej i lekarze z certyfikatami, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy słownik.
Objawy Inwazyjna Diagnostyka Śródmiąższowych Chorób Płuc:
Przyczyny ultrasonograficzna Śródmiąższowe dolegliwości płuc stanowią grupę schorzeń o podobnym przebiegu klinicznym, obecności różnie nasilonych, rozsianych zmian płucnych w badaniach obrazowych klatki informacje z wywiadu pozwalają ocenić ryzyko raka okrężnicy czym jest.

Czym jest Informacje z wywiadu znaczenie w Słownik medycyny I .

  • Dodano:
  • Autor: