Jest stawka x 3. Teraz co to jest
Co to jest, że Jest stawka x 3. Teraz Fundusz sprawdza jak w POZ leczeni są pacjenci kardiologiczni.

Czy przydatne?

Definicja Jest stawka x 3. Teraz Fundusz sprawdza jak w POZ leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą w słowniku

Co to jest Jest stawka x 3. Teraz Fundusz sprawdza jak w POZ leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą: Płatnik sprawdza, czy POZ-y zabiegające o środki na leczenie pacjentów kardiologicznych i z cukrzycą grają czysto.
Już w ubiegłym roku minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiadała precyzyjną kontrolę podstawowej opieki zdrowotnej w dziedzinie leczenie cukrzycy i chorób układu krążenia, za które POZ dostaje trzykrotną stawkę. Kontrola centralna, koordynowana poprzez Centralę NFZ, zapowiadana była na czerwiec tego roku.


Jednak oddziały już przeprowadzają kontrole na swoim terenie. Wybrane się skończyły, inne trwają. Wynika z nich, iż nie wszędzie publiczne złotówki przeznaczone na leczenie pacjentów kardiologicznych i z cukrzycą są należycie wydawane. Jak twierdzi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Bożena Janicka, mimo że zdarzają się nieprawidłowości, większe finansowanie w POZ porad dla pacjentów z tymi chorobami należy kontynuować, ponieważ program przynosi dobre efekty ekonomiczne.
Określenie trzykrotnej kwoty za leczenie pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia miało na celu pomniejszenie kolejek do ekspertów, a co za tym idzie poprawę dostępności do leczenia tych chorób cywilizacyjnych. Problem w tym, iż finansowanie ich leczenia w POZ jest bardzo atrakcyjne, a to niestety skutkuje, iż czasami pojawiają się nadużycia.
W ubiegłym roku kontrolę w tym zakresie przeprowadził Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam okazało się, iż liczba pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia powiększyła się gwałtownie po wprowadzeniu nowego metody finansowania.

Recepty zaocznie – Z danych uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż liczba pacjentów z cukrzycą i chorobami krążenia przekroczyła realną średnią wojewódzką i wyniosła – 205 tys. pacjentów z powyższymi schorzeniami – informuje portal rynekzdrowia.pl Magdalena Mil, rzecznik prasowy oddziału.
Kontrola w woj. warmińsko-mazurskim ujawniła, iż „parametr 3” był naliczany nawet wtedy, gdy pacjenci cukrzycowi i krążeniowi zgłaszali się po recepty. – Najczęściej lekarze wypisywali je zaocznie, bez przeprowadzania wywiadu z pacjentem i szczegółowych badań – wyjaśnia rzecznik.
Dzięki kontroli „pomniejszyła” się liczba chorych na cukrzycę i dolegliwości układu krążenia. – Wskutek zaleceń pokontrolnych Oddziału i weryfikacji deklaracji, która jest przeprowadzana na bieżąco, liczba ubezpieczonych objętych opieką cukrzycową i chorobami układu krążenia spadła i wynosi obecnie 140 tys. osób – podsumowuje Magdalena Mil.
Czy z pewnością ten ;;parametr?Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie na przełomie IV kwartału 2009 r. i I kwartału 2010 r. przeprowadził 5 kontroli w POZ, ze szczególnym uwzględnieniem porad związanych z leczeniem cukrzycy i chorobą układu krążenia.
– Z przeprowadzonych kontroli wynika, iż niektórzy świadczeniodawcy nie przestrzegają zapisów rozporządzenia MZ w kwestii rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w ZOZ i metody jej przetwarzania, a również zapisów zarządzenia prezesa NFZ w kwestii ustalenia warunków zawierania realizacji umów POZ – mówi nam Marek Jakubowicz, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału.
Jak dodaje rzecznik z określeń kontroli wynika, iż do rozliczenia wykazywane są rady, co do których dokumentacja medyczna nie potwierdza właściwej powody udzielonej rady finansowanej ze kwotą kapitacyjną korygowaną współczynnikiem 3,0.
Ponadto na Podkarpaciu w dokumentacji medycznej wykryto braki: informacji o zleconych badaniach diagnostycznych, danych z wywiadu lekarskiego , podpisów i pieczątek.
Nieczytelne rozpoznania– Z ciekawostek. U jednego świadczeniodawcy tylko 20,5 procent porad wykazanych jako leczenie cukrzycy było wykazanych poprawnie. U innego rady z kodem ICD-10 J ( dolegliwości układu oddechowego) rozliczano jako rady z kodem ICD 10 I jako ( dolegliwości układu krążenia. Tłumaczono to nieczytelnym nanoszeniem rozpoznań poprzez lekarzy – informuje rzecznik.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami POW NFZ wystąpił o zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych w stawce około 28 tys. zł i nałożył kary umowne – około 72 tys. zł.
W Małopolskim Oddziale Wojewódzki kontrole jeszcze trwają. – Dlatego trudno o kompleksowe podsumowanie – informuje nas Aleksandra Kwiecień z biura prasowego oddziału w Krakowie.
– Po wprowadzeniu mnożnika 3,0 dla kwoty kapitacyjnej lekarza POZ w razie pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy albo chorób układu krążenia, w następnych miesiącach 2008 i 2009 stwierdzano stały sukcesywny wzrost sprawozdawanej populacji chorych na te ( dolegliwości i przyrost związanych z tym nakładów finansowych – przyznaje Aleksandra Kwiecień.
Co 10. pacjent...Po zakończeniu pierwszego kwartału, kiedy to stosowano potrójną stawkę, w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdawczości dokonano zestawienia numerów PESEL pacjentów POZ sprawozdawanych z rozpoznaniem cukrzycy i chorób krążeniowych z numerami PESEL osób korzystających w tym samym okresie z refundacji leków służących w takich schorzeniach.
– W rezultacie ustalono iż około 10 procent osób wykazanych jako chore nie zrealizowało w aptekach ogólnodostępnych recept na te leki. Następnie wezwano świadczeniodawców POZ, u których stwierdzono powyższe zdarzenie (a więc prawie wszystkich) do samodzielnego sprawdzenia dokumentacji medycznej sprawozdawanych pacjentów i przesłania wyjaśnień.
Jak podaje oddział małopolski, wedle wstępnym założeniem, rozbieżności okazały się po części wywołane niestosowaniem się chorych do ordynacji lekarskich, a również prowadzeniem terapii niefarmakologicznej cukrzycy i chorób układu krążenia. Część przypadków stanowiły jednak błędne wpisy rozpoznań, które zostały skorygowane poprzez świadczeniodawców.
– Wskutek przeprowadzonej weryfikacji stawka zwrotu wyniosła powyżej 170 tys. zł, odnotowano również zatrzymanie trendu wzrostu liczebności w wymienionej populacji. Placówki POZ sprawozdające największą liczbę chorych z wykupionymi receptami zostały wytypowane jako kandydaci do kontroli celowanych – podsumowuje Aleksandra Kwiecień.
Spis nieprawidłowościJak przekazuje nasza rozmówczyni, oddział jest na końcowym etapie sporządzania wystąpień pokontrolnych: – Zatem szczegółowe wiadomości możliwe są po zakończeniu przekazania wystąpień pokontrolnych do świadczeniodawców.

Najczęstsze nieprawidłowości wykryte w Małopolsce to:
• jedynie ordynacja leków związanych z leczeniem cukrzycy i/ albo chorób układu krążenia• niepotwierdzenie rozpoznania cukrzycy – rozpoznanie stanu przedcukrzycowego• udzielenie rady z innych przyczyn niż cukrzyca i// albo dolegliwość układu krążenia• wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia // albo skierowania na leczenie w poradni specjalistycznej• brak wpisu rozpoznania, badania podmiotowego i/ // albo przedmiotowego• nieczytelne wpisy• niechronologiczne wpisy• brak autoryzacji wpisu.
KontrolująWielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu zaczął kontrole w grudniu 2009 roku.
– Kontrolą objęto 3 podmioty. Trwają jeszcze czynności kontrolne. Ostateczne wyniki kontroli powinny być znane w marcu – podaje Agnieszka Jankowska z biura prasowego wielkopolskiego oddziału Funduszu.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ także nie zakończył jeszcze kontroli. – Wyniki będą znane za kilka tygodni – mówi nam Karol Ługowski, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału.
Na Mazowszu również kontrolują. Tu jednak dłużej poczekamy na wyniki. Najwcześniej poznamy je za pół roku. – Kontrola przeprowadzana jest bardzo kompleksowo – wyjaśnia Wanda Pawłowicz, rzecznik mazowieckiego oddziału.
Program broni się samPrezes Porozumienia Zielonogórskiego Bożena Janicka, uważa, iż mimo że zdarzają się nieprawidłowości takie finansowanie POZ należy kontynuować, ponieważ ono przynosi dobre efekty ekonomiczne.
– Z danych za pierwsze półrocze ubiegłego roku wynika, iż nastąpił kilkunastoprocentowy spadek korzystania pacjentów z porad ekspertów z dziedziny kardiologii i diabetologii. Mimo, iż szukano oszczędności w wydatkach na leczenie ten program obronił się sam, gdyż generuje oszczędności. Likwidacja byłaby także ze szkodą dla pacjenta – mówi nam prezes PZ.

Co do wykrytych poprzez NFZ nieprawidłowości mówi krótko: – Jeśli są oszustwa to trzeba je napiętnować. Wśród 18 –20 tys. lekarzy mamy cały przekrój społeczeństwa, również zdarzają się różne sytuacje.
Jak mówi prezes Janicka, taki sposób finansowania leczenia w ekipach pacjentów z konkretnymi stabilnymi schorzeniami sprawdza się i jest przyjazny dla pacjenta. – Były plany, by podobny program i finansowanie utworzyć także dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego – przypomina
Objawy Jak Określić Granice Opłacalności W Terapiach Onkologicznych:
Przyczyny leków jest mniej skuteczna i bardziej toksyczna niż to wynika z badań prowadzonych w III fazie prób klinicznych. Dlatego w onkologii klinicznej ważnym problemem jest znalezienie równowagi pomiędzy jest stawka x 3. teraz fundusz sprawdza jak w poz leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą.
Objawy Jasiu, Umyj Ręce! Sprawdziliśmy, Co GIS Znalazł W Piaskownicach:
Przyczyny piaskownicach roznoszą między innymi psy. Kiedy wysyłamy nasze pociechy do przedszkola czy żłobka, lub idziemy z nimi na spacer i na plac zabaw warto zwrócić uwagę na stan higieny w takich miejscach jest stawka x 3. teraz fundusz sprawdza jak w poz leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą.
Objawy Jeden Rejon, Jeden Dysponent: To Monopolizacja Świadczeń Ratownictwa Medycznego?:
Przyczyny ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obejmuje między innymi wprowadzenie definicji rejonu operacyjnego i obszaru działania, a również zawieranie umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego jest stawka x 3. teraz fundusz sprawdza jak w poz leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą.
Objawy Jeśli Palisz - Zbadaj Się, A Najlepiej Rzuć To Paskudztwo...:
Przyczyny przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Wywodzi się z USA. W 1974 r. w tamtejszej prasie ukazał się apel do czytelników, by poprzez jeden dzień nie palili papierosów. Na warszawskim Placu jest stawka x 3. teraz fundusz sprawdza jak w poz leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą.
Objawy Jak Dzielić Pieniądze Na Onkologię Z Największą Korzyścią Dla Pacjentów:
Przyczyny opolski konsultant wojewódzki w zakresie onkologii klinicznej, mówi, jak lepiej zagospodarować dostępne środki na leczenie onkologiczne. Po sygnałach dochodzących z resortu zdrowia, iż jest jest stawka x 3. teraz fundusz sprawdza jak w poz leczeni są pacjenci kardiologiczni i z cukrzycą.

Czym jest Jest stawka x 3. Teraz znaczenie w Słownik medycyny J .

  • Dodano:
  • Autor: