Kardiolodzy: największą co to jest
Co to jest, że Kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.

Czy przydatne?

Definicja Kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych w słowniku

Co to jest Kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych: Prof. Grzegorz Opolski
Aczkolwiek w kardiologii inwazyjnej doszliśmy do poziomu europejskiego, problemem polskiej kardiologii ciągle jest między innymi wycena świadczeń, w szczególności w bardziej złożonych sytuacjach, które wymagają wielu procedur, a płatnik pokrywa wydatek tylko jednej. Nadal istnieją także ograniczenia w dostępie do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej, w tym także w dostępności do nieinwazyjnych metod diagnostycznych.

Polska kardiologia pośrodku ostatniej dekady dokonała ogromnego postępu w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Jednak zdaniem ekspertów nakłady finansowe na kardiologię i prewencję chorób sercowo-naczyniowych w żaden sposób nie pokrywają się z epidemiologią tych chorób. Dolegliwości układu krążenia są najczęstszą powodem zgonu Polaków. I chociaż dziś dostęp na przykład do  ośrodków kardiologii inwazyjnej prowadzących 24-godzinny dyżur jest wystarczający, a śmiertelność z powodów chorób serca na przestrzeni ostatnich 10 lat pomniejszyła się trzykrotnie, to ciągle jest sporo do zrobienia w tej dziedzinie medycyny. Potrzebny narodowy program?- Istnieje potrzeba ustalenia docelowego modelu opieki kardiologicznej w Polsce, opracowania wieloletniej, realnej perspektywy rozwoju tej dziedziny, prowadzenia odpowiedniej polityki zdrowotnej, w szczególności w dziedzinie profilaktyki chorób - mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w zakresie kardiologii. - Marzy się nam program narodowy analogiczny do programu onkologicznego, mający ogólnopolski charakter i zapewnione długoletnie finansowanie. Chcielibyśmy w nim położyć spory nacisk na profilaktykę, ostatnie lata skupialiśmy się gdyż na medycynie naprawczej i w tym zakresie możemy dziś spokojnie przyznać, iż doszliśmy do poziomu europejskiego - zaznacza prof.. Fenomen kardiologii inwazyjnej Aktualnie w Polsce działa 127 ośrodków kardiologii inwazyjnej. Dziś każdy pacjent ma taki ośrodek nie dalej niż w odległości do 50 km. - Praktycznie są one rozłożone równomiernie w całym państwie, wobec czego mieszkańcy poszczególnych regionów mają do tych ośrodków zbliżony dostęp - mówi nam prof. Hanna Szwed, konsultant w zakresie kardiologii województwa mazowieckiego. Na mln mieszkańców wykonuje się w Polsce 2 887 zabiegów angioplastyki i 5 153 koronarografii. To kilkakrotnie więcej niż kilka lat temu.- Tak spora liczba zabiegów świadczy, iż dziś to są łatwo dostępne procedury, co plasuje nas mniej więcej na środku na europejskiej mapie dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej - dodaje. Średni czas oczekiwania na przykład na ablacje wynosi ok. 12 tygodni, koronarografie 4 tygodnie, angioplastykę 2 tygodnie.Hamulce rozwoju elektrokardiologiiJak podkreśla prof. Szwed, powiększyła się zdecydowanie dostępność do urządzeń wszczepianych pacjentom z problemami krążenia. Aktualnie wszyscy pacjenci wymagający wszczepienia stymulatora mają taką sposobność. Na zabieg czeka się w razie stymulatora średnio 8 tygodni, a na kardiowerter-defibrylator 4 tygodnie. - Urządzenia są wszczepiane w dwóch ekipach pacjentów. W ramach profilaktyki wtórnej, a więc pacjentom, którzy już przeszli nagłe zatrzymanie pracy serca, i w ramach profilaktyki pierwotnej, gdzie istnieje takie zagrożenie. Do niedawna urządzenia takie były wszczepiane tylko pacjentom w ramach profilaktyki wtórnej, aktualnie przeważają wskazania profilaktyczne - tłumaczy.Jak przyznają nasi rozmówcy, możliwości zastosowanie elektroterapii w kardiologii są jednak o sporo większe niż możliwości finansowe płatnika w tym zakresie, co ogranicza postęp tej dziedziny. - Oczywiście są ośrodki, gdzie czas oczekiwania na przykład na ablacje jest kilkunastokrotnie dłuższy, co wynika z obłożenia i renomy danej placówki - dodaje prof. Opolski. Problemy z wyceną świadczeń- Brakuje nam jednak opracowanych systemów oceny jakości wykonywania procedur, w szczególności w dziedzinie kardiologii inwazyjnej i elektroterapii, a również wdrożenia ujednoliconego mechanizmu referencyjności poszczególnych oddziałów kardiologicznych w całej Polsce - zaznacza prof. Opolski.Zdaniem konsultanta przy tak dużej ilości ośrodków kardiologicznych, oczywiste jest, iż część placówek skupia się na leczeniu lżej chorych pacjentów, inne zajmują się bardziej zaawansowanymi przypadkami, które wymagają wielu procedur. Płatnik zaś pokrywa wydatek jednej, najdroższej. Z tego powodu w wielu miejscach nadal narasta zadłużenie szpitali, w szczególności wysokospecjalistycznych szpitali uniwersyteckich.- Chcemy to zmienić: by wycena świadczeń była uzależniona właśnie od stopnia referencyjności ośrodka i odpowiadała kompleksowości leczenia - zaznacza nasz rozmówca.Coraz więcej kardiologówZ danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wspólnie z postępem ośrodków kardiologicznych przybywa w państwie ekspertów tej dziedziny. Dziś w Polsce mamy ok. 2 tys. czynnych zawodowo kardiologów, tj. 54 na mln mieszkańców.wedle wytycznymi europejskimi optymalna liczba ekspertów na mln osób to ok. 80 lekarzy. Zdaniem PTK już wkrótce uda się osiągnąć w naszym państwie ten rezultat. Specjalizacja z kardiologii cieszy się sporym powodzeniem. aktualnie w jej trakcie specjalizacji jest przeszło 1200 lekarzy. - Istnieje jednak potrzeba "upraktycznienia i urealnienia” programu specjalizacji z kardiologii, w tym możliwości wykonania do jednej trzeciej procedur przy wykorzystaniu urządzeń symulujących - zaznacza Opolski.Zdaniem ekspertów niezbędne jest także ujednolicenie zasad zdobywania zdolności, jak także honorowania w nowych rozporządzeniach dotyczących zdolności, dotychczasowych mechanizmów akredytacji ekspertów. Wnioski konsultantówNa początku czerwca zorganizowano spotkanie krajowego zespołu nadzoru specjalistycznego w zakresie kardiologii. W czasie obrad eksperci zwrócili uwagę na konieczność poprawy dostępności i jakości ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii. Ich zdaniem to największa bolączka tej dziedziny medycyny. Nadal istnieją ograniczenia w dostępie do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej, w tym również w dostępności do nieinwazyjnych metod diagnostycznych; ponadto niezbędne jest powstanie programu finansowania procedur rehabilitacji kardiologicznej i ambulatoryjnej opieki nad pacjentami z zaawansowaną niewydolnością serca. - W tym zakresie należy zwiększyć liczbę świadczeń ambulatoryjnych zakontraktowanych poprzez NFZ, a w szczególności ich wycenę. Wskazane jest również ułatwienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki obrazowej. Postulujemy wprowadzenie mechanizmu zadaniowego opieki ambulatoryjnej i ściślejszej współpracy ekspertów z lekarzami POZ - mówi prof. Opolski. Jego zdaniem efektem takich działań powinno być pomniejszenie liczby hospitalizacji i pomniejszenie ogólnych wydatków w kardiologii
Objawy Karotenoidy, Antyoksydanty, Witaminy I Mikroelementy W Profilaktyce I Leczeniu Chorób Oczu:
Przyczyny antyoksydanty, witaminy i mikroelementy w profilaktyce i leczeniu chorób oczu. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), zaćma, retinopatia cukrzycowa . Poradnik Aptekarski. Nr 8(26), listopad 2008 kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.
Objawy Kontrowersje Związane Z Nowym Zapisem W Programie Leczenia RZS - Jaki Jest Cel Leczenia?:
Przyczyny obowiązującym programie w części opisującej zakończenie leczenia funkcjonuje zapis, który jest wewnętrznie niespójny, co rodziło poprzez lata problemy interpretacyjne. W ostatnich miesiącach powiodło kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.
Objawy Kilka Rad Dla Osób Marzących O Tym, Aby Osiągnąć 90. Rok Życia:
Przyczyny ludzi może żyć sto i więcej lat. Aczkolwiek teoretycznie możliwe jest, iż człowiek może żyć 120 lat. W rzeczywistości, jeżeli ktoś ma lat dziewięćdziesiąt i cieszy się względnie dobrym zdrowiem, jak kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.
Objawy Kto Może Być Psychoterapeutą - Porządkowanie Rynku Czy Bitwa O Pacjenta?:
Przyczyny Araszkiewicz, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Trwa spór pomiędzy pomiędzy psychiatrami a psychoterapeutami, dotyczący zasad dopuszczania do zawodu psychoterapeuty. Portal kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.
Objawy Kryzys W Pediatrii: Czy Opłaca Się Leczyć Dzieci?:
Przyczyny CZD do zbilansowania się brakuje 2-2,5 mln zł. Przybywa zadłużenia i problemów... Na zdjęciu: Anna Dobrzańska, kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Pomnik-Centrum kardiolodzy: największą bolączką dostępność i jakość świadczeń ambulatoryjnych.

Czym jest Kardiolodzy: największą znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: