Kliniczna ocena efektywności co to jest
Co to jest, że Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na.

Czy przydatne?

Definicja Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w słowniku

Co to jest Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: Leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów lekami blokującymi czynnik martwicy nowotworów (TNF) nie zawsze przynosi efekty. W tych sytuacjach z pomocą może przyjść tocilizumab - przeciwciało blokujące receptor dla interleukiny-6 (IL-6). W ostatnim czasie tocilizumab został zarejestrowany w powyżej 40 państwach.

Celem badania REACTION (Retrospective Actemra Investigation for Optimal Needs of RA Patients) przeprowadzonego poprzez naukowców z School of Medicine, Keio University, Tokio, Japonia, była kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych w codziennej praktyce. Do badania zakwalifikowano 232 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, którzy w trzech japońskich ośrodkach rozpoczęli terapię tocilizumabem w dawce 8mg/kg masy ciała podawanej co 4 tygodnie. Po 52 tygodniach oceniano stan kliniczny chorych, a również radiologiczne cechy progresji i poprawę sprawności układu kostno-stawowego. Dodatkowo zanalizowano występowanie potencjalnych efektów ubocznych. Średnia wieku pacjentów wynosiła 59 lat, czas trwania dolegliwości – powyżej 12 lat. Wartość parametru DAS-28 w chwili rozpoczęcia badania sięgał 5,6. Wyniki pracy wykazały, iż kliniczną remisję reumatoidalnego zapalenia stawów obejmującą pomniejszenie nasilenia choroby uzyskało blisko 44% badanych. Co ciekawe, aż u 63% pacjentów nie doszło do progresji zmian chorobowych w badaniach RTG. Z kolei poprawę sprawności ruchowej odnotowano u nieco powyżej ¼ chorych. Aczkolwiek parametr remisji nie jest imponujący, to zadaniem autorów wydaje się on wynikać z długiego czasu trwania dolegliwości pacjentów zakwalifikowanych do badania, jak i wysokiej wyjściowej wartości indeksu HAQ-DI. Dla porównania, wg ostatnich badań leki anty-TNF przyjmowane z metotrexatem we inicjalnym okresie dolegliwości prowadzą do klinicznej remisji u 50% chorych. Dlatego zdaniem autorów uzyskanie większej remisji może przynieść podawanie tocilizumabu we wcześniejszym okresie dolegliwości.badanie bezpieczeństwa wykazała, iż tocilizumab był dobrze tolerowany. Efekty uboczne zaobserwowano u 15% chorych; do najpoważniejszego, które wywołało konieczność odstawienia leku, należało zapalenie płuc (8 przypadków). wg wytycznych leczenie tocilizumabem zalecana jest chorych, u których nie wykazano odpowiedzi na leczenie maksymalnymi dawkami konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg dolegliwości co najmniej poprzez 3 miesiące.Zdaniem autorów badania tocilizumab wykazał bardzo niezłą skuteczność kliniczną u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, także u tych, którzy nie zareagowali na poprzednie leczenie lekami blokującymi działanie TNF, a profil jego bezpieczeństwa jest w klinicznej praktyce akceptowalny.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21752873 Rheumatology (Oxford). 2011 Oct;50(10):1908-15. Clinical, radiographic and functional effectiveness of tocilizumab for rheumatoid arthritis patients--REACTION 52-week study
Objawy Kto Może Być Psychoterapeutą - Porządkowanie Rynku Czy Bitwa O Pacjenta?:
Przyczyny Araszkiewicz, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Trwa spór pomiędzy pomiędzy psychiatrami a psychoterapeutami, dotyczący zasad dopuszczania do zawodu psychoterapeuty. Portal kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Objawy Kto Pierwszy Opracuje Szczepionkę Przeciw Nowej Grypie, Czyli Wyścig O Złote Runo:
Przyczyny poszczególnych krajów szykują się do walki z rozprzestrzenieniem się wirusa A/H1N1 i masowo kupują leki i zamawiają szczepionki do walki z chorobą. Dodajmy: zamawiają coś, czego jeszcze nie ma. A kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Objawy Kwalifikacja Do Programów Terapeutycznych Po 1 Stycznia 2012 R. Na Dotychczasowych Zasadach:
Przyczyny 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Istniała obawa, iż wcześniejsze projektowane kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Objawy Kryterium Opłacalności W Pediatrii - Zaczyna Się Przestawianie Łóżek:
Przyczyny na to, iż dramatyczne niedoszacowanie procedur w wysokospecjalistycznej pediatrii, o którym portal rynekzdrowia.pl pisze od momentu wdrożenia JGP, rozpoczyna wpływać na strukturę świadczeń w tej kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Objawy Kardiologia Inwazyjna: Czy Grozi Nam Nadmiar Ośrodków I Obniżenie Jakości Leczenia:
Przyczyny pracowni hemodynamiki w Polsce Leczenie ostrych zespołów wieńcowych nie jest limitowane poprzez NFZ. W ostatnich latach powstało więc dużo nowych ośrodków kardiologii inwazyjnej. - W Polsce jest kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Czym jest Kliniczna ocena efektywności znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: