Kliniczna ocena efektywności co to jest
Co to jest Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne.

Czy przydatne?

Definicja Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w słowniku

Co to jest Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: Leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów lekami blokującymi czynnik martwicy nowotworów (TNF) nie zawsze przynosi efekty. W tych sytuacjach z pomocą może przyjść tocilizumab - przeciwciało blokujące receptor dla interleukiny-6 (IL-6). W ostatnim czasie tocilizumab został zarejestrowany w powyżej 40 państwach.

Celem badania REACTION (Retrospective Actemra Investigation for Optimal Needs of RA Patients) przeprowadzonego poprzez naukowców z School of Medicine, Keio University, Tokio, Japonia, była kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych w codziennej praktyce. Do badania zakwalifikowano 232 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, którzy w trzech japońskich ośrodkach rozpoczęli terapię tocilizumabem w dawce 8mg/kg masy ciała podawanej co 4 tygodnie. Po 52 tygodniach oceniano stan kliniczny chorych, a również radiologiczne cechy progresji i poprawę sprawności układu kostno-stawowego. Dodatkowo zanalizowano występowanie potencjalnych efektów ubocznych. Średnia wieku pacjentów wynosiła 59 lat, czas trwania dolegliwości – powyżej 12 lat. Wartość parametru DAS-28 w chwili rozpoczęcia badania sięgał 5,6. Wyniki pracy wykazały, iż kliniczną remisję reumatoidalnego zapalenia stawów obejmującą pomniejszenie nasilenia choroby uzyskało blisko 44% badanych. Co ciekawe, aż u 63% pacjentów nie doszło do progresji zmian chorobowych w badaniach RTG. Z kolei poprawę sprawności ruchowej odnotowano u nieco powyżej ¼ chorych. Aczkolwiek parametr remisji nie jest imponujący, to zadaniem autorów wydaje się on wynikać z długiego czasu trwania dolegliwości pacjentów zakwalifikowanych do badania, jak i wysokiej wyjściowej wartości indeksu HAQ-DI. Dla porównania, wg ostatnich badań leki anty-TNF przyjmowane z metotrexatem we inicjalnym okresie dolegliwości prowadzą do klinicznej remisji u 50% chorych. Dlatego zdaniem autorów uzyskanie większej remisji może przynieść podawanie tocilizumabu we wcześniejszym okresie dolegliwości.badanie bezpieczeństwa wykazała, iż tocilizumab był dobrze tolerowany. Efekty uboczne zaobserwowano u 15% chorych; do najpoważniejszego, które wywołało konieczność odstawienia leku, należało zapalenie płuc (8 przypadków). wg wytycznych leczenie tocilizumabem zalecana jest chorych, u których nie wykazano odpowiedzi na leczenie maksymalnymi dawkami konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg dolegliwości co najmniej poprzez 3 miesiące.Zdaniem autorów badania tocilizumab wykazał bardzo niezłą skuteczność kliniczną u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, także u tych, którzy nie zareagowali na poprzednie leczenie lekami blokującymi działanie TNF, a profil jego bezpieczeństwa jest w klinicznej praktyce akceptowalny.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21752873 Rheumatology (Oxford). 2011 Oct;50(10):1908-15. Clinical, radiographic and functional effectiveness of tocilizumab for rheumatoid arthritis patients--REACTION 52-week study
Objawy Kontrola Bólu U Osób Z Przewlekłym Zespołem Bólowym Kręgosłupa:
Przyczyny kręgosłupa to powszechny problem nie tylko ortopedyczny, lecz także psychologiczny, socjalny i ekonomiczny. W badaniach naukowych i praktyce klinicznej dominuje tendencja rozdzielania fizjologicznych kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów co znaczy.
Objawy Kontrakty 2011: Oblicza Konkurencji, Czyli Podzwonne Dla Trójmiejskiej Kardiologii:
Przyczyny oddziały kardiologiczne Pomorskiego Centrum Traumatologii i Szpitala Studenckiego w Gdańsku nie dostaną pieniędzy. Z kolei Szpital Morski im. PCK w Gdyni musi się zadowolić 2,7 mln zł na przetrwanie kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów krzyżówka.
Objawy Karotenoidy, Antyoksydanty, Witaminy I Mikroelementy W Profilaktyce I Leczeniu Chorób Oczu:
Przyczyny antyoksydanty, witaminy i mikroelementy w profilaktyce i leczeniu chorób oczu. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), zaćma, retinopatia cukrzycowa . Poradnik Aptekarski. Nr 8(26), listopad 2008 kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów co to jest.
Objawy Kończy Się Czasowa Refundacja Palivizumabu: NFZ Wystąpi O Analizę Skuteczności Tego Leku:
Przyczyny krajowy konsultant w zakresie neonatologii, ma przedstawić AOTM dowody skuteczności terapii palivizumabem u polskich wcześniaków. Polscy neonatolodzy długo walczyli o refundację palivizumabu kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów słownik.
Objawy Kamienie Nerkowe Częstsze U Chorych Z Zespołem Metabolicznym:
Przyczyny nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą typu 2 i z hiperlipidemią - składowymi zespołu metabolicznego - regularnie towarzyszą kamienie nerkowe. Aczkolwiek problem ten znany jest od dawna, to kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów czym jest.

Czym jest Kliniczna ocena efektywności znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: