Kończy się czasowa co to jest
Co to jest, że Kończy się czasowa refundacja palivizumabu: NFZ wystąpi o analizę skuteczności tego.

Czy przydatne?

Definicja Kończy się czasowa refundacja palivizumabu: NFZ wystąpi o analizę skuteczności tego leku w słowniku

Co to jest Kończy się czasowa refundacja palivizumabu: NFZ wystąpi o analizę skuteczności tego leku: Prof. Ewa Helwich, krajowy konsultant w zakresie neonatologii, ma przedstawić AOTM dowody skuteczności terapii palivizumabem u polskich wcześniaków.
Polscy neonatolodzy długo walczyli o refundację palivizumabu, preparatu podawanego w ramach profilaktyki ciężkich infekcji oddechowych wywołanych wirusem RS (RSV) u niemowląt z dysplazją oskrzelowo-płucną. Lek, na skutek braku jednoznacznych doniesień co do efektywności klinicznej, podwójnie uzyskał niekorzystną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Mimo takiej oceny specjalistów AOTM, pod koniec ubiegłego roku resort zdrowia podjął decyzję o warunkowej, czasowej refundacji palivizumabu, a więc na jeden sezon (od listopada do końca kwietnia). NFZ wystąpi niebawem do konsultanta krajowego w zakresie neonatologii o prezentację analizy wyników skuteczności tego preparatu.
Za kwalifikację noworodków do szczepień i za cały program odpowiada prof. Ewa Helwich, krajowy krajowy konsultant w zakresie neonatologii.
Dwugłos w kwestii leku– W Anglii przeprowadzono badania farmakoekonomiczne. Uzyskane wyniki profilaktycznego wykorzystania przeciwciał monoklonalnych wskazują jednoznacznie, iż taka leczenie nie tylko minimalizuje częstość zakażeń RSV i łagodzi ich przebieg, lecz wiąże się także z obniżeniem ogólnych wydatków leczenia i pielęgnacji. Jest więc idealną sposobem profilaktyki zakażeń RSV – powiedziała nam prof. Ewa Helwich.

Co roku RSV atakuje około 70 procent z 24 tys. rodzących się w Polsce wcześniaków. 1-3 procent z nich umiera. Na infekcję i jej powikłania narażone są szczególnie dzieci urodzone bardzo inicjalnie z dysplazją oskrzelowo-płucną.
Zakażenie RSV jest powodem prawie połowy hospitalizacji na skutek zapalenia oskrzelików i 25 procent hospitalizacji wynikających z zapalenia płuc u dzieci poniżej 5. roku życia. Zdecydowana przewarzająca część dzieci z RSV wymagających leczenia szpitalnego w pierwszych 6 miesiącach życia to wcześniaki.
AOTM argumentuje, iż palivizumab jedynie minimalizuje częstość hospitalizacji dzieci. Agencja zasugerowała konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, potwierdzających skuteczność leku. Neonatolodzy nie zgadzają się z taką opinią i mówią, iż ryzyko zachorowania minimalizuje się przez podanie specyficznych przeciwciał.
– Nie wiem, czym wywołany jest dwugłos dotyczący profilaktyki u wcześniaków chroniącej je przed zakażeniem wirusem RS – przyznaje prof. Ryszard Lauterbach z Kliniki Neonatologii Collegium Medicum w Krakowie. – W Europie stosuje się tę formę profilaktyki u wcześniaków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży, u których w czasie pobytu na oddziale neonatologicznym rozwija się przewlekła dolegliwość płuc określana mianem dysplazji oskrzelowej. Lek zapobiega zakażeniom RS, które u tych właśnie niemowląt są wyjątkowo niebezpieczne. Stanowią zagrożenie nawet dla ich życia.
Zdaniem Funduszu...– Warunkiem dalszego finansowania leku ze środków publicznych jest zgromadzenie poprzez prof. Ewę Helwich danych w czasie mijającego sezonu, które potwierdzą uzyskany wśród małych pacjentów dodatkowy sukces terapeutyczny w formie uniknięcia poważnych incydentów związanych z infekcją RSV – tłumaczy Rafał Zyśk, dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ.
Aktualnie nie ma jeszcze pełnych danych. Moment szczepień trwa i niektórzy pacjenci dostają ostatnie dawki. także jeszcze prawie wszystkie szpitale przedstawiły producentowi wiadomości o liczbie pacjentów, którzy są poddani tej profilaktyce.
Być może minister zdrowia zleci AOTM ocenę efektywności leku na podstawie uzyskanych danych pod koniec kwietnia albo najpierw maja, kiedy ostateczne dane zostaną przekazane poprzez konsultanta krajowego w zakresie neonatologii.
– Wtedy wystąpimy do pani prof. Helwich o przedstawienie analizy wyników, która ma potwierdzać wysoką skuteczność palivizumabu w profilaktyce zakażeń RSV – dodaje dyrektor Zyśk.

... i Agencji– AOTM może jeszcze raz ocenić palivizumab, lecz może to nastąpić na nowy wniosek ministra zdrowia. Ewentualna zmiana rekomendacji może nastąpić, jeżeli lek okaże się skuteczny kosztowo – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor AOTM.

Aktualnie nie ma nowych dowodów naukowych na efektywność kliniczną palivizumabu. Dlatego argumentem może być obniżenie poprzez producenta ceny leku wskutek negocjacji cenowych z płatnikiem. Spółka może także zaproponuje nowe sposoby współfinansowania leczenia – dodaje dyrektor Matusewicz. - Argumentem jest także fakt, iż nie ma alternatywnej sposoby profilaktyki wcześniaków.
Monitoring trwa– Monitorujemy wszystkie dzieci, którym podajemy preparat. W połowie roku będziemy wiedzieli, ilu mamy pacjentów i ile preparatu faktycznie potrzeba – wyjaśnia prof. Helwich.
Pod koniec ubiegłego roku zawiązała się porada do spraw RSV, w skład której weszli konsultanci wojewódzcy w zakresie neonatologii. Po sezonie porada zajmie się między innymi analizą monitoringu wcześniaków poddanych profilaktyce przeciwko wirusowi RS.
Fragment obszernego artykułu z kwietniowego wydania miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 4/2009)
Objawy Kryzys W Pediatrii: Czy Opłaca Się Leczyć Dzieci?:
Przyczyny CZD do zbilansowania się brakuje 2-2,5 mln zł. Przybywa zadłużenia i problemów... Na zdjęciu: Anna Dobrzańska, kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Pomnik-Centrum kończy się czasowa refundacja palivizumabu: nfz wystąpi o analizę skuteczności tego leku.
Objawy Krakowskie Centrum Rehabilitacji: Endoprotezy Dla Hemofilików:
Przyczyny endoprotezowanie stawów u chorych na hemofilię wykonywał jedynie warszawski Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus. Aktualnie wyzwanie podjął Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji kończy się czasowa refundacja palivizumabu: nfz wystąpi o analizę skuteczności tego leku.
Objawy Kliniczna Ocena Efektywności I Bezpieczeństwa Tocilizumabu U Chorych Na Reumatoidalne Zapalenie Stawów:
Przyczyny biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów lekami blokującymi czynnik martwicy nowotworów (TNF) nie zawsze przynosi efekty. W tych sytuacjach z pomocą może przyjść tocilizumab - przeciwciało kończy się czasowa refundacja palivizumabu: nfz wystąpi o analizę skuteczności tego leku.
Objawy Kiedy Małe, A Kiedy Duże Może Być Piękne?:
Przyczyny diagnostyki laboratoryjnej toczy się u nas od lat. Niedoceniane, postrzegane jedynie jako źródło szpitalnych wydatków laboratoria w publicznej służbie zdrowia walczą o miejsce na rynku usług kończy się czasowa refundacja palivizumabu: nfz wystąpi o analizę skuteczności tego leku.
Objawy Kiedy Lekarz Może Wypisać Receptę Nie Widząc Pacjenta?:
Przyczyny bez kontaktu z pacjentem w gabinecie lekarskim i proste medyczne rady udzielane poprzez telefon to rzeczywistość. Lekarze rodzinni chcieliby jednak, tak aby ten rodzaj świadczeń w ramach podstawowej kończy się czasowa refundacja palivizumabu: nfz wystąpi o analizę skuteczności tego leku.

Czym jest Kończy się czasowa refundacja znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: