Kto może być psychoterapeutą co to jest
Co to jest Kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta?. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? w słowniku

Co to jest Kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta?: Prof. Aleksander Araszkiewicz, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Trwa spór pomiędzy pomiędzy psychiatrami a psychoterapeutami, dotyczący zasad dopuszczania do zawodu psychoterapeuty. Portal rynekzdrowia.pl rozmawia z obiema stronami, między innymi z prof. Aleksandrem Araszkiewiczem, współautorem projektowanych regulaminów, które - zdaniem ich krytyków - ograniczą dostęp Polaków do psychoterapii.

Przypomnijmy, iż przyczyną tej gorącej dyskusji jest projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających wykorzystanie w ochronie zdrowia.PFP: Zagrożona równość podmiotówZdaniem Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) nowa ustawa – jeżeli wejdzie w życie – zawłaszczy dostęp do zawodu psychoterapeuty dla psychologów i lekarzy, a to narusza prawa nabyte licznych wykwalifikowanych psychoterapeutów, mających wykształcenie inne niż psychologiczne czy lekarskie.wedle projektem ustawy o prawie do wykonywania zawodu decydowałaby Centralna Porada i centralny mechanizm szkoleń i weryfikacji, któremu podlegałby każdy psychoterapeuta. Certyfikaty dla psychoterapeutów byłyby przyznawane poprzez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapeuta stałby się zawodem medycznym. Tym samym prawo do jego wykonywania utraciliby psychoterapeuci będący socjologami, magistrami resocjalizacji, pedagogami, filozofami, teologami, a nawet magistrami psychoterapii.W piśmie do Ministerstwa Zdrowia i premiera Donalda Tuska psychoterapeuci zrzeszeni w kilku krajowych stowarzyszeniach apelują o uznanie dorobku szkoleniowego polskich stowarzyszeń od lat kształcących i certyfikujących w zawodzie psychoterapeuty (w państwie działa około 20 takich ośrodków).Jak podkreślają autorzy listu, ustawa wyklucza ich stowarzyszenia, tworząc monopol towarzystw: psychologicznego i psychiatrycznego: – Tym samym narusza konstytucyjną równość podmiotów wobec prawa. Przy drastycznie ograniczonym dostępie pacjentów do usług psychoterapeutycznych (w Polsce brakuje 17 000 psychoterapeutów) ustawa zmniejszy go jeszcze bardziej – czytamy w piśmie.Prof. Araszkiewicz: Nowe regulaminy poprawią sytuacjęW opinii prof. Aleksandra Araszkiewicza, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współautora projektu ustawy, nowe regulaminy poprawią sytuację na rynku świadczeń w tej dziedzinie.– Prawo do wykonywania zawodu będą dalej mogli uzyskiwać absolwenci wyższych uczelni niektórych kierunków humanistycznych, którzy w tym celu przejdą odpowiednie szkolenie zakończone otrzymaniem certyfikatu. Mamy w państwie deficyt w tym zawodzie, lecz to nie oznacza, iż należy go uzupełnić niewykwalifikowaną kadrą. Nareszcie chodzi o zdrowie człowieka. Dlatego trzeba wytyczyć standardy i się ich trzymać – wyjaśnia portalowi rynek zdrowia.pl prof. Aleksander Araszkiewicz.prof. dodaje, iż najliczniejsza dziś ekipa psychoterapeutów to osoby z certyfikatami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, nie stworzenie więc jakaś czarna dziura.tematyka interdyscyplinarnaKatarzyna Węglorz-Makuch, prezes Polskiej Federacji Psychoterapii w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl zaznacza, iż do zawodu psychoterapeuty prócz lekarzy powinni być dopuszczeni również absolwenci studiów humanistycznych, socjalnych, przyrodniczych posiadający odpowiednie certyfikaty.– Psychoterapia jest interdyscyplinarną dziedziną edukacji, czerpiącą z różnych obszarów wiedzy, nie jest więc jedynie procedurą medyczną. Ma wykorzystanie w wielu sferach życia społecznego, takich jak: walka z bezrobociem i patologiami społecznymi, szkolnictwo, więziennictwo, resocjalizacja, pedagogika, pomoc socjalna, profilaktyka zdrowotna – zmienia Katarzyna Węglorz-Makuch.Dodaje, iż potrzebne jest takie sformułowanie regulaminów, aby o merytorycznym wymiarze profesji psychoterapeuty, w tym o zasadach przyznawania uprawnień zawodowych, demokratycznie decydowali psychoterapeuci.niezbędny jest nadzórZdaniem prof. Aleksandra Araszkiewicza, protesty niektórych środowisk psychoterapeutów są przejawem obawy przed stratą dochodów.– Dziś psychoterapeutą może być praktycznie każdy. Wystarczy, iż na drzwiach wywiesi sobie tablicę z taką wiadomością i już przyjmuje chorych. W Polsce dział około 40 różnych ośrodków psychoterapeutycznych, w części z nich program i sposoby leczenia mają mało wspólnego z edukacją. Odbywa się tak, gdyż tej działalności nikt nie kontroluje i to właśnie ma zmienić ustawa – tłumaczy prof. Araszkiewicz.Jak podkreśla, psychoterapia jest metodą leczenia dzięki metod psychologicznych, a więc działa w ramach mechanizmu ochrony zdrowia, a skoro tak, to musi być uregulowana odpowiednimi przepisami resortu zdrowia. – Trzeba pamiętać, iż psychoterapeuta regularnie opiekuje się pacjentami, którzy mają także inne problemy zdrowotne. Dlatego musimy mieć pewność, iż pacjentom pomaga wykwalifikowany specjalista. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał używać z rady osoby bez odpowiedniego certyfikatu, może to zrobić, lecz niech taki pacjent będzie świadomy takiego wyboru i niech nie robi tego na wydatek NFZ – stwierdza .prof..Nie ten resort?Takie ujęcie problemu, zdaniem prezes Węglorz-Makuch, jest dla jej środowiska krzywdzące. Podkreśla, iż wszystkie krajowe towarzystwa psychoterapeutyczne stosują kodeks etyczny, gwarantujący odpowiednią ochronę praw pacjenta. Ich programy szkoleniowe są afiliowane poprzez europejskie organizacje, które weryfikują standardy i efekty szkolenia.Kształcenie profesjonalnych zdolności psychoterapeutów dzieje się w czterech obszarach: szkolenie teoretyczne (wiedza), swoja psychoterapia, praktyka kliniczna i superwizja (badanie i ocena pracy terapeuty z pacjentami).– Szkolenie trwa 4 lata i dopiero po jego pomyślnym ukończeniu absolwent zdobywa uprawnienia do psychoterapii. Nie można zatem zarzucać mu braku przygotowania – mówi Katarzyna Węglorz-Makuch.Polska Federacja Psychoterapii również podkreśla konieczność uregulowania kwestii zawodu psychoterapeuty, lecz w sposób zapewniający dbałość o dobro pacjentów, a również uznanie różnorodności podejść psychoterapeutycznych.– Być może ustawa o zawodzie psychoterapeuty, podobnie jak ustawa o zawodzie psychologa, powinna być tworzona nie w resorcie zdrowia, lecz Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej – dodaje prezes Węglorz-Makuch.Jak jednak zauważa prof. Araszkiewicz, także psycholog, który chce być psychologiem klinicznym albo leczyć w ramach umowy z NFZ, musi posiadać odpowiednią akredytację Ministerstwa Zdrowia. List europosłankiZdaniem europosłanki Danuty Hübner, rozwiązaniem problemów polskiej psychoterapii byłoby wyodrębnienie zapisów dotyczących tej dziedziny z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.W piśmie do Polskiej Porady Psychoterapii prof. Hübner przyznaje, iż zawód psychoterapeuty jest bardzo złożony, interdyscyplinarny, wymagający stałego doskonalenia się i otwartego patrzenia na świat. Z tego powodu polskie prawo powinno dokładnie definiować tę profesję i uwzględniać jej skomplikowaną specyfikę. – Jedynie przy dokładnym określeniu ram prawnych, stworzymy dogodne warunki do rozwoju psychoterapii w Polsce. Odrębne uregulowanie zawodu w prawodawstwie krajowym powinno ułatwić dostęp do zawodu i poszerzyć jego dostępność dla obywateli – pisze Danuta Hübner.W Austrii, która ma bardzo dobrze zorganizowaną opiekę psychoterapeutyczną, uznaje się 21 kierunków psychoterapii. Przekłada się to na najwyższą w Europie liczbę psychoterapeutów na 100 tys. mieszkańców. Efektem jest między innymi znaczący spadek liczby samobójstw w tym państwie.Spotkanie szansą na kompromisJak ustalił portal rynekzdrowia.pl, Ministerstwo Zdrowia chce włączyć do prac nad ustawą przedstawicieli towarzystw psychoterapeutycznych. Pośrodku miesiąca powinno dojść do spotkania przedstawicieli Polskiej Federacji Psychoterapii i resortu zdrowia...wedle danymi epidemiologicznymi każdego roku ok. 3,8 miliona Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Na 100 tys. obywateli w Polsce przypada jedynie 8 psychoterapeutów. Pod tym względem nasz państwo zajmuje dopiero 21. miejsce w Europie.Szacuje się, iż dla zapewnienia właściwej opieki psychoterapeutycznej w naszym państwie, należałoby wyszkolić ok. 27 tys. psychoterapeutów
Objawy Kolejny Szpital Sprzedaje Oddział Kardiologii: Inwestor Strategiczny Pilnie Poszukiwany:
Przyczyny przyjęli 12 września br. uchwałę o likwidacji oddziału kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym, poradni kardiologicznej, pracowni EKG i pracowni echokardiograficznej w Szpitalu kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? co znaczy.
Objawy Kryterium Opłacalności W Pediatrii - Zaczyna Się Przestawianie Łóżek:
Przyczyny na to, iż dramatyczne niedoszacowanie procedur w wysokospecjalistycznej pediatrii, o którym portal rynekzdrowia.pl pisze od momentu wdrożenia JGP, rozpoczyna wpływać na strukturę świadczeń w tej kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? krzyżówka.
Objawy Kardiologia Inwazyjna: Czy Grozi Nam Nadmiar Ośrodków I Obniżenie Jakości Leczenia:
Przyczyny pracowni hemodynamiki w Polsce Leczenie ostrych zespołów wieńcowych nie jest limitowane poprzez NFZ. W ostatnich latach powstało więc dużo nowych ośrodków kardiologii inwazyjnej. - W Polsce jest kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? co to jest.
Objawy Kiedy Edukatorzy Zaczną Pomagać Diabetykom?:
Przyczyny cukrzycą insulinozależną nie wystarcza podawanie insuliny, równie istotna w tym czasie, a nawet wiele przedtem, jest nauka ucząca jak żyć z tą chorobą. Plagą XXI wieku nazywał cukrzycę prezes kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? słownik.
Objawy Kiedy Wiedza I Technika Ratują Czyjeś Życie...:
Przyczyny niewydolnością krążenia do szpitala trafiają bardzo regularnie. To powód 60-70 proc. przyjęć na oddziały kardiologiczne. Jest wśród nich taka ekipa pacjentów, dla których jedynym ratunkiem, co kto może być psychoterapeutą - porządkowanie rynku czy bitwa o pacjenta? czym jest.

Czym jest Kto może być psychoterapeutą znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: