Kwalifikacja do programów co to jest
Co to jest Kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych.

Czy przydatne?

Definicja Kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach w słowniku

Co to jest Kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach: 28 października 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Istniała obawa, iż wcześniejsze projektowane rozporządzenie może zablokować kwalifikacje nowych pacjentów do leczenia w pierwszej połowie 2012 r. pomimo tego, iż pozwala na to ustawa refundacyjna.

Chodziło o rozporządzenie, którego projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 7 września 2011 r. (link do projektu - http://www.mz.gov.pl). W par. 2 projektu rozporządzenia umieszczono zapis, iż „osoby, które przed dniem 01 stycznia 2012 r. zostały zakwalifikowane do terapeutycznych programów zdrowotnych (...) kontynuują leczenie po tym dniu, wedle dotychczasowymi przepisami” W par. 1 punkt 3 napisano równocześnie, iż w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych „uchyla się część I Lista świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych i warunki ich realizacji”. Oba zapisy miały wejść w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.Projekt budził pewien niepokój środowiska lekarskiego i prawniczego. Zastanawiano się czy rozporządzenie pozwala jedynie na kontynuację leczenie już zakwalifikowanym pacjentom czy również na kwalifikacje nowych chorych do programów. Ponadto umożliwienie kontynuacji leczenia już włączonym pacjentom wedle dotychczasowymi przepisami było de facto wedle powyższym projektem bezterminowe. Było to niespójne z art. 69 ustawy refundacyjnej, który mówi, iż „Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu programów zdrowotnych w części dotyczącej terapeutycznych programów zdrowotnych i z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej leków służących w chemioterapii, zawarte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, są wykonywane po tym dniu na zasadach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r.” Oczywiście ustawa refundacyjna jako nadrzędny akt prawny pozwala na realizację umów na dotychczasowych zasadach nie różnicując kontynuacji leczenia i kwalifikacji de novo. W dniu 7 października 2011 r. MZ wydało komunikat, iż w 2012 r. pacjenci będą mogli być kwalifikowani do programów na zasadach aktualnie obowiązujących. równocześnie napisano, iż „bez znaczenia jest w tym przypadku fakt straty mocy od początku przyszłego roku rozporządzenia ministra zdrowia w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w części dotyczącej terapeutycznych programów zdrowotnych.”. Pozostało pytanie jaki jest cel dodania rzeczonych zapisów do rozporządzenia skoro powyższa sprawa została uregulowana w ustawie i równocześnie fakt ich umieszczenie nie miał skutkować zablokowaniem kwalifikacji nowych chorych. Problem ten był również poruszony w trakcie sesji „Leki w Polsce” w czasie VII Forum RZ w dniu 25 października 2011 r.) W rozporządzeniu, które ukazało się w dniu 28 października 2011 r. (link do rozporządzenia - http://www.mz.gov.pl) zrezygnowano z powyższych zapisów, co ostatecznie kończy spór interpretacyjny i niepokój związany z ew. przeszkodami prawnymi w kwalifikacji nowych pacjentów po 31 grudnia 2011 r. Aktem prawnym, który klasyfikuje sprawy realizacji umów na udzielanie świadczeń z zakresu programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. jest ustawa refundacyjna. Nie ma zatem wątpliwości, iż zarówno kontynuacja już włączonych pacjentów, jak i kwalifikacja nowych będzie w momencie 01 stycznia – 30 czerwiec 2012 r. zgodna z prawem. W przytoczonym komunikacie MZ z dnia 7 października 2011 r. napisano równocześnie, iż art. 69 ustawy „gwarantuje, iż umowy zawarte poprzez świadczeniodawców do końca grudnia 2011 r. na udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów terapeutycznych będą wykonywane po 1 stycznia 2012 r. w niezmienionej postaci do czasu zawarcia nowych umów na realizację programów lekowych”. To jest bardzo ciekawa interpretacja, bo wedle ustawą określono granicę czasową realizacji umów na dotychczasowych zasadach jest to 30 czerwca 2011 r. W ustawie nie zapisano, iż tą granicą jest czas zawarcia nowych umów na realizację programów lekowych. Można sobie gdyż wyobrazić taką sytuację, iż świadczeniodawcy nie zawrą nowych umów przed 30 czerwca 2011 r., co nie znaczy, iż będą mogli realizować leczenie wg obowiązujących obecnie zasadach od 1 lipca 2012 r. Wydaje się zatem pewne, iż jeżeli nie nastąpią zmiany w ustawie realizacja umów na dotychczasowych zasadach jest możliwa tylko do 30 czerwca 2012 r. wedle tym ogłaszane aktualnie poprzez NFZ konkursy ofert na terapeutyczne programy zdrowotne obejmują tylko pierwsze półrocze 2012 r. *dr nauk medycznych Marcin Stajszczyk jest specjalistą - reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, przewodniczącym Komisji do spraw Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Objawy Kontrola Bólu U Osób Z Przewlekłym Zespołem Bólowym Kręgosłupa:
Przyczyny kręgosłupa to powszechny problem nie tylko ortopedyczny, lecz także psychologiczny, socjalny i ekonomiczny. W badaniach naukowych i praktyce klinicznej dominuje tendencja rozdzielania fizjologicznych kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach co znaczy.
Objawy Konsultanci Apelują Do MZ Ws. SOR-Ów: Nie Uwsteczniajmy Medycyny Ratunkowej:
Przyczyny jedynie ok. 26 procent SOR-ów spełnia wymagane standardy, resort zdrowia zaproponował nowelę rozporządzenia ministra zdrowia z 15 marca 2007 r. ws. szpitalnego oddziału ratunkowego, która znacząco kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach krzyżówka.
Objawy Konsultant Złożył Rezygnację, Bo Nie Zgadza Się Na:
Przyczyny karetek ratownictwa medycznego stosowanych do transportu chorych zamiast do ratowania realnie zagrożonego życia pacjentów. Stało się tak za sprawą doktora Cezarego Pakulskiego, zachodniopomorskiego kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach co to jest.
Objawy Kończy Się Czasowa Refundacja Palivizumabu: NFZ Wystąpi O Analizę Skuteczności Tego Leku:
Przyczyny krajowy konsultant w zakresie neonatologii, ma przedstawić AOTM dowody skuteczności terapii palivizumabem u polskich wcześniaków. Polscy neonatolodzy długo walczyli o refundację palivizumabu kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach słownik.
Objawy Konsultant Wojewódzki: Wiem, Że Muszę Być Jak Żona Cezara:
Przyczyny Wojewódzki konsultant w zakresie kardiologii prof. Lech Poloński zamierza najpierw przyszłego roku rozmawiać z wojewodą śląskim o rezygnacji z funkcji. Prof. przekazał nam, iż gotowy jest rozważyć kwalifikacja do programów terapeutycznych po 1 stycznia 2012 r. na dotychczasowych zasadach czym jest.

Czym jest Kwalifikacja do programów znaczenie w Słownik medycyny K .

  • Dodano:
  • Autor: