Lipofilne statyny co to jest
Co to jest, że Lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi. Definicja: Coraz więcej.

Czy przydatne?

Definicja Lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi w słowniku

Co to jest: Coraz więcej dowodów wskazuje, iż statyny służące w leczeniu hipercholesterolemii w celu prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego takich, jak dolegliwość niedokrwienna serca czy udary, mogą modyfikować postęp nowotworów. Te właściwości statyn zależą najprawdopodobniej od ich rozpuszczalności w tłuszczach.

Co prawda dotychczas wykazano zależności pomiędzy przyjmowaniem statyn, a występowaniem raka piersi. Jednakże nie wykonano badań ukazujących związek przyjmowania tych leków z jego nawrotami. Stąd celem prospektywnego kohortowego badania przeprowadzonego poprzez naukowców z Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, USA, była ocena zależności pomiędzy przepisywaniem statyn, a wystąpieniem wznów raka piersi w populacji duńskich kobiet. Do badania zakwalifikowano blisko 19 tys. kobiet, u których w latach 1996-2003 zdiagnozowano raka piersi w stadium zaawansowania I-III. W ocenie ryzyka nawrotu dolegliwości uwzględniono wystąpienie menopauzy, histologiczny stopień złośliwości raka i posiadanie receptora estrogenowego, a również wykorzystanie leczenia adiuwantowego i zakres zabiegu operacyjnego. Analizie podlegało także wykorzystanie hormonalnej terapii zastępczej i przyjmowanie innych leków, takich jak aspiryna, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki przeciwzapalne i specyfiki przeciwkrzepliwe.   Wyniki pracy wykazały, iż wśród statyn o właściwościach lipofilnych najczęściej przepisywano simwastatynę. Jej podawanie wiązało się z redukcją ryzyka nawrotów raka piersi. Otóż u pacjentek przyjmujących simwastatynę zaobserwowano o 10 mniej nawrotów raka piersi na 100 kobiet w 10-letnim okresie obserwacji w porównaniu z kobietami, którym nie przepisywano statyn. Z kolei te kobiety, które przyjmowały statynę hydrofilową, charakteryzowało podobne ryzyko wznowy raka piersi, jak u chorych nie przyjmującymi statyn. Co ciekawe, nie odnotowano zależności pomiędzy obecnością receptora estrogenowego, histologicznym stopniem zaawansowania raka i zastosowaniem radioterapii, a wpływem statyn na nawrót raka piersi. Statyny mogą wpływać na postęp raka przez następstwa redukcji produkcji cholesterolu albo drogą systemów niezależnych od jego syntezy - uważają naukowcy. Co więcej, te plejotorpowe właściwości mogą być charakterystyczne jedynie dla statyn rozpuszczalnych w tłuszczach.  Autorzy badania konkludują, iż simwastatyna, wysoce lipofilna, minimalizuje ryzyko nawrotu raka piersi w populacji duńskich kobiet, w trakcie gdy przyjmowanie hydrofilnych statyn nie daje takiego efektu. Zdaniem badaczy - mających na uwadze fakt, iż rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet (w stanach zjednoczonych ameryki częstość jego występowania sięga blisko 30%) - stwierdzenie właściwości statyn zmniejszających ryzyko nawrotu raka może mieć bardzo spore skutki. W Danii statyny przyjmuje aktualnie powyżej 30% populacji ponad 30. roku życia. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813413J Natl Cancer Inst. 2011 Oct 5;103(19):1461-8.Statin prescriptions and breast cancer recurrence risk: a Danish nationwide prospective cohort study

Czym jest Lipofilne statyny zmniejszają znaczenie w Słownik medycyny L .