Lipofilne statyny co to jest
Co to jest, że Lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi. Definicja: Coraz więcej.

Czy przydatne?

Definicja Lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi w słowniku

Co to jest Lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi: Coraz więcej dowodów wskazuje, iż statyny służące w leczeniu hipercholesterolemii w celu prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego takich, jak dolegliwość niedokrwienna serca czy udary, mogą modyfikować postęp nowotworów. Te właściwości statyn zależą najprawdopodobniej od ich rozpuszczalności w tłuszczach.

Co prawda dotychczas wykazano zależności pomiędzy przyjmowaniem statyn, a występowaniem raka piersi. Jednakże nie wykonano badań ukazujących związek przyjmowania tych leków z jego nawrotami. Stąd celem prospektywnego kohortowego badania przeprowadzonego poprzez naukowców z Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, USA, była ocena zależności pomiędzy przepisywaniem statyn, a wystąpieniem wznów raka piersi w populacji duńskich kobiet. Do badania zakwalifikowano blisko 19 tys. kobiet, u których w latach 1996-2003 zdiagnozowano raka piersi w stadium zaawansowania I-III. W ocenie ryzyka nawrotu dolegliwości uwzględniono wystąpienie menopauzy, histologiczny stopień złośliwości raka i posiadanie receptora estrogenowego, a również wykorzystanie leczenia adiuwantowego i zakres zabiegu operacyjnego. Analizie podlegało także wykorzystanie hormonalnej terapii zastępczej i przyjmowanie innych leków, takich jak aspiryna, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki przeciwzapalne i specyfiki przeciwkrzepliwe.   Wyniki pracy wykazały, iż wśród statyn o właściwościach lipofilnych najczęściej przepisywano simwastatynę. Jej podawanie wiązało się z redukcją ryzyka nawrotów raka piersi. Otóż u pacjentek przyjmujących simwastatynę zaobserwowano o 10 mniej nawrotów raka piersi na 100 kobiet w 10-letnim okresie obserwacji w porównaniu z kobietami, którym nie przepisywano statyn. Z kolei te kobiety, które przyjmowały statynę hydrofilową, charakteryzowało podobne ryzyko wznowy raka piersi, jak u chorych nie przyjmującymi statyn. Co ciekawe, nie odnotowano zależności pomiędzy obecnością receptora estrogenowego, histologicznym stopniem zaawansowania raka i zastosowaniem radioterapii, a wpływem statyn na nawrót raka piersi. Statyny mogą wpływać na postęp raka przez następstwa redukcji produkcji cholesterolu albo drogą systemów niezależnych od jego syntezy - uważają naukowcy. Co więcej, te plejotorpowe właściwości mogą być charakterystyczne jedynie dla statyn rozpuszczalnych w tłuszczach.  Autorzy badania konkludują, iż simwastatyna, wysoce lipofilna, minimalizuje ryzyko nawrotu raka piersi w populacji duńskich kobiet, w trakcie gdy przyjmowanie hydrofilnych statyn nie daje takiego efektu. Zdaniem badaczy - mających na uwadze fakt, iż rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet (w stanach zjednoczonych ameryki częstość jego występowania sięga blisko 30%) - stwierdzenie właściwości statyn zmniejszających ryzyko nawrotu raka może mieć bardzo spore skutki. W Danii statyny przyjmuje aktualnie powyżej 30% populacji ponad 30. roku życia. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813413J Natl Cancer Inst. 2011 Oct 5;103(19):1461-8.Statin prescriptions and breast cancer recurrence risk: a Danish nationwide prospective cohort study
Objawy Łuszczyca: W Ciągu Kilku Miesięcy Ma Ruszyć Program Terapeutyczny:
Przyczyny od lat walczą o prawo do skutecznej terapii. Nareszcie jest szansa na refundację takiego leczenia. Dostęp do niego będą miały jednak jedynie osoby z najcięższym przebiegiem dolegliwości. – Mamy lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi.
Objawy Laparoskopowa Chirurgia Dziecięca: Potrafimy Operować Na Europejskim Poziomie:
Przyczyny technik endoskopowych przyniosło przełom w chirurgii. Nasi chirurdzy dziecięcy umieją wykonać praktycznie wszystkie operacje laparoskopowe możliwe do przeprowadzenia u dzieci, aczkolwiek w Polsce lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi.
Objawy Lepiej Zapobiegać Niż Leczyć: Chrońmy Oczy Przed Słońcem:
Przyczyny przekracza 30 st. C, lekarze apelują o uzupełnianie w organizmie płynów i unikanie, w szczególności poprzez osoby starsze i dzieci, przebywania na zewnątrz w porze największego nasłonecznienia lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi.
Objawy Lepiej Wykonać Cesarskie Cięcie Niż Mieć Do Czynienia Z Wymiarem Sprawiedliwości?:
Przyczyny więcej dzieci przychodzi na świat poprzez cesarskie cięcie. Z danych NFZ wynika, iż w ten sposób średnio rodzi się już co trzeci noworodek, lecz są regiony, gdzie odsetek ten dochodzi do niemalże 50 lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi.
Objawy Leczymy Stwardnienie Rozsiane, Ale Czesi I Węgrzy Robią To Lepiej:
Przyczyny skupieni wokół Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego postulują o poważną debatę o problemach chorych na SM. 27 maja po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień SM. W lipofilne statyny zmniejszają ryzyko nawrotu raka piersi.

Czym jest Lipofilne statyny zmniejszają znaczenie w Słownik medycyny L .

  • Dodano:
  • Autor: