Lubelscy naukowcy szykują co to jest
Co to jest, że Lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby Alzheimera. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby Alzheimera w słowniku

Co to jest Lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby Alzheimera: Prof. Tomasz Trojanowski, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i naukowcy z California Institute of Technology i Politechniki Lubelskiej razem pracują nad nowatorskim, przenośnym urządzeniem do bezinwazyjnego wykrywania dolegliwości Alzheimera.


– Gdyby nam się to powiodło, byłaby to ogromna szansa dla chorych – mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Tomasz Trojanowski. Rozpoznawanie dolegliwości Alzheimera na podstawie analizy resztek amyloidu zawartych w śladowych próbkach śliny czy naskórka, mogłoby stać się przełomem w diagnostyce.
Jeżeli naukowcom uda się zrealizować projekt, stworzenie pierwszy na świecie tego typu aparat. To byłaby rewolucja nie tylko w metodach wczesnego wykrywania dolegliwości, lecz również jej leczenia.

Lekarze w razie dolegliwości Alzheimera są gdyż w stanie jedynie łagodzić symptomy i spowalniać jej przebieg. Samo jej wykrycie nie jest proste. Wymaga wykorzystania najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej – rezonansu magnetycznego lub nawet pobrania próbki z mózgu pacjenta. Zespołowi badaczy z Lublina i USA chodzi więc o to, aby utworzyć urządzenie, które pozwoli chorobę Alzheimera wykrywać szybciej i prościej niż to jest możliwe teraz. Dlatego poszukują zupełnie innych metod.
Idea z fizyki jądrowej
Celem prac zespołu ekspertów jest powstanie niewielkiego, przenośnego urządzenia diagnostycznego, które na podstawie analizy pobranej próbki śliny albo naskórka pacjenta będzie w stanie określić odmianę dolegliwości Alzheimera i stopień jej zaawansowania. Naukowcy chcieliby za dwa lata rozpocząć pierwsze testy kliniczne nowego urządzenia.
– Rzeczywiście, mamy pomysł na powstanie takiego urządzenia – mówi nam prof. Tomasz Trojanowski. – Jego idea bazuje na użyciu technologii, która w medycynie nie była jeszcze używana. Ona istnieje i funkcjonuje, lecz do chwili obecnej jedynie w fizyce jądrowej. Mówiąc najogólniej, można porównać to do badania odległych ciał niebieskich, których co prawda nie można dostrzec, lecz widać wpływ tego ciała na inne.
Wykrywanie dolegliwości Alzheimera nieinwazyjną sposobem, na podstawie analizy resztek amyloidu zawartych w śladowych próbkach śliny czy naskórka, mogłoby stać się przełomem w diagnostyce. Tu używana jest między innymi wiedza i doświadczenie prof. Bogdana Kuszty z Politechniki Lubelskiej.
Wielospecjalistyczny team
Pomysł na powstanie takiego aparatu, który – jak podkreśla prof. Trojanowski – jest aktualnie w fazie projektu, skupił wokół siebie ekspertów lubelskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego im. Marii Skłodowskiej Curie i Politechniki Lubelskiej. Przy realizacji projektu będą także współpracować naukowcy z California Institute of Technology.
– Stworzyliśmy wielospecjalistyczny team, który zająłby się rozwiązaniem problemów związanych z powstaniem takiego urządzenia – mówi prof. Trojanowski. – Uczelnie wystąpiły wspólne o środki na finansowanie projektu. Teraz wszystko zależy od tego czy znajdą się kapitał na badania i realizację tego projektu.
Dolegliwość Alzheimera jest nieuleczalna. W Polsce cierpi na nią około 200 tys. osób.

Pasja profesora
Prof. Tomasz Trojanowski, od lat rozwija badania naukowe – raczej nad diagnostyką instrumentalną układu nerwowego – korzystając między innymi z doświadczeń pozyskanych za granicą. Pomogła mu w tym inna jego pasja – metoda. Sam przyznaje, iż ma w sobie coś z konstruktora...
Jako pierwszy w Polsce wprowadził kilka metod leczenia, między innymi radiochirurgię w schorzeniach układu nerwowego, nową metodę kontrolowanego obniżania ciśnienia krwi w okresie operacji tętniaków
Objawy Leczenie Biologiczne W ZZSK - Nowe Rekomendacje ASAS/EULAR 2010:
Przyczyny czerwcowym numerze Annals of the Rheumatic Diseases opublikowano najnowsze rekomendacje ASAS (Assessments In Ankylosing Spondylatis International Society) i EULAR (European League Against Rheumatism lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby alzheimera.
Objawy Lokalne Protesty I Blokady, Czyli Słabości Nowego Systemu Opieki Nocnej I Świątecznej:
Przyczyny opieki nocnej i świątecznej jest niewiele elastyczny i niedostosowany do potrzeb pacjentów spoza ogromnych miast. Tak twierdzi Związek Powiatów Polskich i przygotowuje stanowisko, gdzie zaproponuje lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby alzheimera.
Objawy Leczenie Celowane W Raku Nerki - Co W Programie, Co Niestandardowo:
Przyczyny leczeniu raka nerki w terapii celowanej służące są: sunitynib, ewerolimus i pazopanib. Rejestrację posiadają również: bewacyzumab, temsirolimus, sorafenib. AOTM wydała następne rekomendacje, które lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby alzheimera.
Objawy Lepiej Zapobiegać Niż Leczyć:
Przyczyny śmiertelności pośrodku ostatnich 20 lat pokazuje, iż o ile w okresie przemian ustrojowych w Polsce liczba zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu gwałtownie wzrosła, o tyle później nastąpiła znaczna lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby alzheimera.
Objawy Łuszczyca U Dzieci I Młodzieży:
Przyczyny iż łuszczyca dotyka tylko osoby dorosłe. Raczej z tego powodu, iż jej diagnostyka, szczególnie w razie niemowląt, jest wyjątkowo trudna, regularnie także rodzice nie szukają przyczyn zmian skórnych lubelscy naukowcy szykują rewolucję w diagnostyce choroby alzheimera.

Czym jest Lubelscy naukowcy szykują znaczenie w Słownik medycyny L .

  • Dodano:
  • Autor: