Minterstwo porządkuje zasady co to jest
Co to jest, że Ministerstwo porządkuje zasady onkologiczych szkoleń lekarzy rodzinnych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Ministerstwo porządkuje zasady onkologiczych szkoleń lekarzy rodzinnych w słowniku

Co to jest: W ostatnich tygodniach opinię publiczną zbulwersowały zarobki onkologów z Centrum Onkologii w Warszawie szkolących lekarzy rodzinnych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Nowotworów. Umowa na szkolenia z Centrum już wygasła. Teraz Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursu wyłoni następnego usługodawcę w tym zakresie.

Jakie będą nowe reguły wyłaniania szkoleniowców? Czym trzeba będzie się wykazać, aby przystąpić do konkursu? Na realizację szkoleń lekarzy rodzinnych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na rok 2009 przeznaczonych jest mln złotych.
Mamy już koniec lutego, lecz nadal nie wiadomo jeszcze kto i za ile wyszkoli lekarzy pierwszego kontaktu. Znane są z kolei nowe zasady na podstawie których resort wyłoni podmiot szkolący lekarzy.
– W bieżącym roku wybór podmiotów realizatorów szkoleń odbędzie się w drodze procedury konkursowej, organizowanej wedle obowiązującym zarządzeniem ministra zdrowia w kwestii prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących przedmioty „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” – wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia. – Obiektem konkursu będzie również wybór programu szkoleniowego spośród propozycji opracowanych poprzez oferentów. Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie konkursowe wspólnie z wymogami dla oferentów i miernikami oceny

Oferent prześwietlonyMinisterstwo chce, by wedle kierunkami dyskusji prowadzonych w trakcie posiedzeń Porady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych szkolenia były wykonywane w systemie mobilnym, a więc bliżej lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych.
– Konieczne będzie posiadanie poprzez oferenta odpowiedniego zaplecza administracyjno – organizacyjnego i dydaktycznego do prowadzenia szkoleń – podkreśla rzecznik ministerstwa.
Ministerstwo chce zabezpieczyć się przed wygórowanymi kwotami za wykłady i dlatego określiło nowe warunki oceny ofert składanych w ramach konkursu i postawił nowe warunki jakie będzie musiał spełnić podmiot szkolący.
– Elementem oceny oferty będzie zarówno przygotowanie oferenta do prowadzenia szkolenia, jak i wydatek szkolenia, z wyszczególnioną kwotą wynagrodzenia dla indywidualnego wykładowcy i liczbą wykładów przypadającą na jednego wykładowcę – mówi nam Jakub Gołąb.
Szkolący będą musieli także precyzyjnie rozliczyć się z pieniędzy wydanych na prowadzenie wykładów. Resort określi również max. stawkę za wyszkolenie jednego lekarza.
– Planowane jest umieszczenie w wymaganiach konkursowych nieprzekraczalnego limitu, jaki mogą stanowić wydatki osobowe w odniesieniu do ogólnych wydatków organizacji i prowadzenia szkoleń. Ponadto w umowach z jednostkami wybranymi w procedurze konkursowej określone zostaną kwoty wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń i wymóg szczegółowego rozliczenia się z poszczególnych przedmiotów wydatków organizacji szkoleń – wyjaśnia rzecznik.
Ćwierć miliarda złotychNarodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie wykonywany do 2015 r. Jego kluczowy cel to około 40 procent wyzdrowień wśród mężczyzn i 50 procent kobiet. W budżecie na 2009 r. na jego realizację zaplanowano 250 mln zł. Środki te będą przeznaczone między innymi na: ograniczenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, będące następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego; opiekę nad rodzinami wysokiego ryzyka i zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów.
Ponadto, fundusze mają być przeznaczone na utworzenie w Polsce mechanizmu radioterapii onkologicznej i budowę sieci ośrodków tomografii pozytonowej; szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej; poprawę standardów leczenia operacyjnego raka płuca; poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci; doskonalenie diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych; wykrywanie i rozpoznawanie chłoniaków złośliwych i postęp opieki paliatywnej w onkologii

Czym jest Ministerstwo porządkuje znaczenie w Słownik medycyny M .