Młodzi pacjenci z zawałem co to jest
Co to jest, że Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić?. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić? w słowniku

Co to jest: Powodem zawału mięśnia sercowego jest nagłe zamknięcie jednej z tętnic wieńcowych dostarczających krew do serca, co natychmiast zaczyna mechanizm obumierania tego obszaru, a więc powstawanie martwicy. Zawał może wystąpić zarówno u osoby mającej już przedtem rozpoznaną chorobę wieńcową, jak i u osoby młodej, dotychczas nie mającej jakichkolwiek objawów chorobowych ze strony układu krążenia.

Streszczenie tekstu "Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić?"  opublikowanego w Wiadomościach Lekarskich:Materiał i sposoby: Badaniami objęto 37 pacjentów (7 kobiet i 30 mężczyzn) z dokonanym zawałem serca, hospitalizowanych w II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W badaniu posłużono się ankietą zawierającą fundamentalne wiadomości dotyczące hospitalizowanych pacjentów i dokonano retrospektywnej oceny wybranych czynników ryzyka (dyslipidemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wywiad dla rodziny, palenie tytoniu).Dokonano także ustalenia częstości postaci zawału mięśnia sercowego, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z wywiadem kardiologicznym w trzech ekipach wiekowych (do 30. roku życia, 31-35 rż., 36-40 rż.).Wyniki: Pięcioletnia obserwacja wykazała, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka było palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu i obciążający wywiad dla rodziny. Zaskakuje z kolei brak związku z cukrzycą. W postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym najważniejszą rolę odgrywa badanie koronarograficzne i zabiegi PCI.Wnioski: Istotą przeciwdziałania zawałom serca u osób poniżej 40. roku życia powinny być działania prewencyjne pod postacią propagowania zdrowego stylu życia (nauka, dieta, aktywność fizyczna) i modyfikacja odwracalnych czynników ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), które pozwolą zmniejszyć albo zahamują intensywny postęp chorób sercowo-naczyniowych.Pełna wersja tekstu – w wersji papierowej pisma Informacje Lekarskie (2010,LXIII,3; 188-194). Więcej: http://wiadomoscilekarskie.pl

Czym jest Młodzi pacjenci z zawałem znaczenie w Słownik medycyny M .