Nadzieja na lepsze rokowania co to jest
Co to jest, że Nadzieja na lepsze rokowania w cukrzycy. Definicja: Wyniki uzyskane w.

Czy przydatne?

Definicja Nadzieja na lepsze rokowania w cukrzycy w słowniku

Co to jest: Wyniki uzyskane w ogólnoświatowym badaniu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease) wskazują, iż intensywne leczenie cukrzycy oparte na preparacie gliklazyd MR lepiej niż leczenie standardowa chroni pacjentów przed postępem ciężkich powikłań naczyniowych cukrzycy typu 2.

Badanie naukowe ADVANCE zostało zainicjowane i zaprojektowane poprzez lekarzy australijskiego instytutu badawczego The George Institute for International Health. Wzięli w nim udział badacze z 20 państw, w tym z Polski. Do badania włączono 11 140 chorych na cukrzycę typu 2, których leczono i obserwowano poprzez niemal 5 lat. W Polsce badaniami objęto 604 pacjentów leczonych w 17 ośrodkach.
W okresie trwania badania porównywano efekty intensywnego leczenia przeciwcukrzycowego opartego na preparacie gliklazyd MR z konwencjonalnym leczeniem wg. lokalnych standardów. Uzyskane wyniki potwierdziły, iż możliwe jest bezpieczne i jednocześnie intensywne leczenie chorych na cukrzycę typu 2.
– W badaniu ADVANCE powiodło się efektywnie zredukować poziom hemoglobiny glikowanej do wartości 6,5%. Dowiedzieliśmy się również, iż intensywna leczenie oparta na gliklazydzie MR spowodowała pomniejszenie liczby ciężkich powikłań naczyniowych cukrzycy, zwłaszcza nefropatii, która jest powodem zgonów wielu pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 na całym świecie, w tym również naszych polskich pacjentów – komentuje te wyniki prof. Jacek Sieradzki, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ, koordynator badania ADVANCE w Polsce.

Wykorzystanie intensywnego leczenia gliklazydem MR przyniosło zmniejsznie ryzyka ciężkich powikłań cukrzycy o 10%, czemu towarzyszyło pomniejszenie o 1/5 częstości występowania chorób nerek. Taka leczenie wiąże się także z mniejszą liczbą zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych – o 12%, w porównaniu do ekipy o standardowej kontroli cukru.
Jak podkreśla prof. Jacek Sieradzki ogromnie ważna jest również obserwacja, iż w odróżnieniu do prowadzonego przedtem badania ACCORD (zostało przerwane w lutym 2008 roku) w badaniu ADVANCE nie wykazano zwiększonej liczby zgonów w ekipie leczonej intensywnie.W badaniu ADVANCE zaobserwowano z kolei trend w kierunku zmniejszonej liczby zgonów w ekipie intensywnie leczonej, przy porównywalnych wartościach hemoglobiny glikowanej HbA1c w obu badaniach.
W ocenie profesora Sieradzkiego, dla środowiska medycznego wyniki badania ADVANCE mają spore znaczenie. Potwierdzają celowość ścisłej kontrolii glikemii wedle wytycznymi Polskiego Towarzystywa Diabetologicznego (w celu uzyskania poziomu hemoglobiny glikowanej 6,5 %) i konieczność wieloczynnikowego leczenia cukrzycy typu 2, które pozwoli uniknąć ciężkich powikłań naczyniowych.
Wyniki badania zostały ogłoszone 6 czerwca br. w trakcie Kongresu American Diabetes Association (ADA) w San Francisco

Czym jest Nadzieja na lepsze rokowania znaczenie w Słownik medycyny N .