NFZ zapowiada kres co to jest
Co to jest, że NFZ zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej. Definicja: W.

Czy przydatne?

Definicja NFZ zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej w słowniku

Co to jest NFZ zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej: W ubiegłym roku NFZ wprowadził terapię inicjującą w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Leczenie miała rozpoczynać się lekiem najtańszym, bo skuteczność dostępnych na rynku produktów refundowanych jest równoważna. Podanie droższego leku biologicznego musiało być uzasadnione medycznie. Jednak...

Ze wstępnych wyników kontroli wynika, iż w większości województw nie przestrzegano zapisów dotyczących terapii inicjującej, błędnie kwalifikowano pacjentów do programu, a leczenie była niejednokrotnie kontynuowana przy braku jej skuteczności. Dlatego nadzorem nad kwalifikacją do kosztownej terapii biologicznej w leczeniu RZS i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów zajmie się tak zwany Zespół Koordynujący do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. 9-osobowy zespół reumatologów będzie koordynować i nadzorować między innymi przestrzeganie zasad terapii inicjującej, chociaż, jak zaznacza prof. Witold Tłustochowicz, przewodniczący zespołu i prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, to tylko jedno z jego zadań. Doktor będzie dokonywał kwalifikacji chorych do leczenia biologicznego, składając wniosek o zakwalifikowanie pacjenta do takiego leczenia, a zespół „podejmie uchwały dotyczące rozpoczęcia leczenia biologicznego, kontynuowania jej i zakończenia terapii” – czytamy w regulaminie zespołu.

Dwie koncepcje Do zadań zespołu należy również badanie zasadności składanych wniosków, potrzeb w dziedzinie ilości terapii biologicznych, ilości i rozmieszczenia poszczególnych rodzajów terapii czy rozpatrywanie odwołań od już podjętych decyzji. Zespół będzie także informował NFZ o ewentualnych wystąpieniach działań niepożądanych leków. Dlatego rozwiązaniu stworzenie elektroniczny rejestr pacjentów mających dostęp do terapii biologicznej. - Pierwszą analizę danych zrobimy po trzech miesiącach i wtedy będziemy wiedzieli, jak ten rynek faktycznie wygląda. W tej chwili marketing wziął górę – tłumaczy prof. Witold Tłustochowicz. Wyjaśnia, iż w dziedzinie finansowania terapii biologicznych ścierają się dwie koncepcje. Pierwsza – płatnika dążącego do optymalizacji zastosowania dostępnych środków przez między innymi finansowanie drogich terapii do leczenia tych pacjentów, którzy pozytywnie odpowiadają na terapię. Druga – spółek farmaceutycznych, które chciałyby sprzedawać jak najwięcej swoich drogich leków. Optymalizację terapii proponowaną poprzez płatnika wzięła sobie do serca tylko jedna spółka, zdecydowanie obniżając cenę. Dlatego jej lek jest teraz tańszy niż w Europie.
- Chcemy być sędzią, który jak w najwyższym stopniu obiektywnie, biorąc pod uwagę racje obu stron, stwierdzi na podstawie analizy wiarygodnych danych, kto ma rację w tej kwestii – wyjaśnia prof.. Zdaniem płatnika O słuszności przyjętego rozwiązania przekonany jest Rafał Zyśk, dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ. - Dzięki modyfikacji programu i wprowadzeniu Zespołu Koordynującego kwalifikacja pacjentów odbywać się będzie szybciej, wg przejrzystych procedur, z wykluczeniem sytuacji korupcjogennych i - co główne - zapewni ordynację kosztownych leków pacjentom, którzy odnoszą z terapii faktyczne korzyści - mówi Rafał Zyśk.

- Należy gdyż pamiętać, że wedle brytyjskimi rejestrami klinicznymi po półrocznej terapii inhibitorami TNF alfa pozytywna odpowiedź terapeutyczna (z angielskiego: good responders) jest zachowana u ok. 20 procent pacjentów. Pozostali odnoszą z terapii niewielkie korzyści albo jakiekolwiek i powinni być kwalifikowani do terapii II linii – zaznacza dyrektor Zyśk, mając nadzieję, iż już w przyszłym roku będzie można porównać wyniki analiz opartych na polskim rejestrze do wyników brytyjskich. Batalia Dyrektor Zyśk przypomina również opór, na jaki napotkały nowe założenia programu terapeutycznego: - Zanim powiodło się wprowadzić aktualną formułę programu leczenia RZS wspólnie z organizacją Zespołu Koordynacyjnego, NFZ przeszedł w 2008 r. prawdziwą ofensywę ze strony przemysłu farmaceutycznego, dezinformowanych organizacji pacjenckich i niektórych klinicystów. Do owej batalii wykorzystane były agencje PR, kancelarie prawne specjalizujące się w prawie farmaceutycznym i autorytety w zakresie prawa. Wszystko dlatego, iż obecne rozwiązanie eliminuje uznaniową decyzję lekarza o wyborze leku biologicznego. Jednostką koordynującą pracę Zespołu jest Instytut Reumatologii w Warszawie. W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący Zespołowi prof. Witold Tłustochowicz z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologii, prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal (Lublin), prof. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa), prof. Włodzimierz Samborski (Poznań), prof. Marek Brzosko (Szczecin), dr Danuta Kapołka (Ustroń), dr Otylia Kowal-Bielecka, dr hab. Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa) i dr Józef Gawęda (Kielce)
Objawy Nadal Zbyt Mało Badań Mikrobiologicznych W Szpitalach...:
Przyczyny października 2009 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła doraźną kontrolę szpitali w dziedzinie mechanizmu kontroli zakażeń szpitalnych. Jej wyniki po raz pierwszy przedstawiono w czasie VI nfz zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej.
Objawy Nowy Konsultant Przygotuje Pytania Do Egzaminu Specjalizacyjnego Z Interny:
Przyczyny Gaciong nie przygotuje następnego egzaminu specjalizacyjnego z interny. Minister zdrowia Ewa Kopacz odwołała go z funkcji konsultanta krajowego w zakresie chorób wewnętrznych. Nowego konsultanta nfz zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej.
Objawy Nie Bierz Serca Do Nieba, Ani Do Ziemi. Zostaw Je Ludziom!:
Przyczyny stycznia) w kalendarzu Dzień Transplantologii. Dzień, gdzie warto sobie przypomnieć (i o tym nie zapomnieć), iż prawie wszystkie dolegliwości da się wyleczyć w sposób farmakologiczny. Przeszczepienia nfz zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej.
Objawy Nakazu Nie Było - Szpitale, W Których Nie Boli I Tak Powstają...:
Przyczyny kojarzyć się z bólem. Jak wskazują badania, u 40-60 procent pacjentów po operacji pojawia się mocny albo bardzo mocny ból. Boleć nie musi, ponieważ dzisiejsza medycyna potrafi wyeliminować takie nfz zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej.
Objawy Nowotwory Układu Nerwowego:
Przyczyny ośrodkowego układu nerwowego definiowane są jako skupiska komórek o nieprawidłowym wzroście rozwijające się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Niekontrolowany podział komórek może przypaść w nfz zapowiada kres uznaniowości przy wyborze terapii biologicznej.

Czym jest NFZ zapowiada kres znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: