Niedobór FGF10 w przewlekłej co to jest
Co to jest Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Definicja: Postęp przewlekłej.

Czy przydatne?

Definicja Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc w słowniku

Co to jest Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: Postęp przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc wiąże się z narażeniem na dym tytoniowy i z niedoborem α1-antytrypsyny. Okazuje się, iż może on także zależeć od uwarunkowanego genetycznie niedoboru białka FGF10.

W dotychczasowych badaniach wykazano, iż FGF10, będący jednym z czynników wzrostu fibroblastów (FGF - fibroblast growth factor), odgrywa nadzwyczajnie istotną rolę nie tylko w rozwoju tarczycy, przysadki mózgowej, gruczołów łzowych i ślinianek, lecz także w powstawaniu i w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego. Inicjuje gdyż rozwoju płuc i proliferację komórek nabłonka dróg oddechowych. Co ciekawe, już przedtem zaobserwowano, iż heterozygotyczne mutacje genów kodujących FGF10 prowadzą między innymi do autosomalnej aplazji gruczołów łzowych i ślinianek (ALSG). Z kolei mało było wiadomo o wpływie mutacji genu FGF10 u tych chorych na stan układu oddechowego. Przez wzgląd na tym autorzy badania postawili hipotezę, iż „częściowa niewydolność” genu dla FGF10 może zaburzać homeostazę układu oddechowego, przyczyniając się do rozwoju przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc. W celu jej potwierdzenia autorzy pracy zakwalifikowali do badania 12 chorych na ALSG, będących równocześnie nosicielami heterozygotycznej mutacji genu FGF10. Grupę kontrolną stanowiło 3 osoby niektóre spośród rodzeństwa, u których powyższych zaburzeń nie stwierdzono. W obu ekipach autorzy wykonali badania spirometryczne. W ekipie pacjentów z mutacją genu FGF10 zaobserwowano istotnie niższe wartości parametrów wentylacyjnych w porównaniu z ekipą kontrolną. Otóż u nosicieli mutacji średnia wartość pierwoszosekundowej nasilonej objętości wydechowej (FEV1) wynosiła 65%, przy normie ponad 80%. z kolei w teście odwracalności obturacji oskrzeli z użyciem terbutaliny, który ukazuje potencjał skurczonych dróg oddechowych do rozszerzenia, odnotowano przyrost FEV1 jedynie o 3,7%. Zdaniem autorów parametry wentylacyjne u heterozygotycznych nosicieli mutacji genu FGF10 odpowiadały parametrom obserwowanym u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Niewielka odpowiedź rozkurczowa na terbutalinę wskazywała na obecność dolegliwości obturacyjnej oskrzeli z nieodwracalną obturacją. Wyniki badania świadczą o tym, iż sam FGF10, konieczny do efektywnej komunikacji pomiędzy komórkami mezenchymy i nabłonka dróg oddechowych, jest bardzo istotnym determinantem parametrów wentylacyjnych dróg oddechowych. Dodatkowo jego istotę ukazują prace przeprowadzone na zwierzętach - w embrionach myszy nie posiadających genu FGF10 nie dochodziło do wytworzenia pączków dla płuc. Co więcej, sztucznie wytworzony nadmiar FGF10 (nadekspresja) u myszy zmniejszał włóknienie płuc. Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc, w przebiegu której dochodzi do poważnej, nieodwracalnej przebudowy dróg oddechowych i towarzyszących jej zmian w nabłonku oddechowym, stanowi dziś jedną z głównych przyczyn śmierci w państwach rozwiniętych. Autorzy badania konkludują, iż niedobór FGF10 związany z mutacją genetyczną może przyczyniać się do rozwoju obturacyjnych chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubiński  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742743 Fibroblast growth factor 10 haploinsufficiency causes chronic obstructive pulmonary disease. J Med Genet. 2011 Oct;48(10):705-9
Objawy Niska Wycena, Rosnące Zagrożenia: Strategia Dla Opieki Geriatrycznej W Kraju:
Przyczyny geriatrycznych i lekarzy tej specjalizacji, a w pierwszej kolejności umiejętnej koordynacji terapii pacjentów geriatrycznych, co obniżyłoby wydatki opieki zdrowotnej. Zdaniem prof. Barbary Bień, cały niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc co to jest.
Objawy Niewydolność Serca:
Przyczyny problemem miliona Polaków. Liczba epizodów ostrej niewydolności serca jest już równa liczbie zawałów mięśnia sercowego. Prawie połowa chorych umiera pośrodku czterech lat, aczkolwiek niektórzy niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc definicja.
Objawy Na Kongresie Trochę Powiało Optymizmem:
Przyczyny roku akademickiego będą rezerwowane kapitał na dofinansowanie studiów tych pielęgniarek, które mają spory staż i praktykę Mamy z czego się cieszyć – zawód pielęgniarki jest zawodem z wyższym niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc co znaczy.
Objawy Nieprzejrzysty System, Czyli Kto I Za Ile Powinien Zająć Się Pacjentem Nocą I W Święta:
Przyczyny jeszcze, ilu lekarzy zajmuje się od 1 marca świadczeniem nocnej i świątecznej pomocy medycznej. W każdym razie to dość wąska i specyficzna ekipa zdecydowana na pracę w nietypowych porach i warunkach niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc słownik.
Objawy Nazwiska Skazanych Lekarzy Publikowane W Prasie Codziennej. Czy To Zbyt Surowa Kara?:
Przyczyny błędy lekarskie coraz częściej trafiają na sądowe wokandy, nikogo już nie dziwi, podobnie jak wyroki skazujące dla lekarzy, którzy dopuścili się błędu w sztuce. Może jednak dziwić decyzja Sądu niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc znaczenie.

Czym jest Niedobór FGF10 w przewlekłej znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: