Niesteroidowe leki co to jest
Co to jest, że Niesteroidowe leki przeciwzapalne a zawał mięśnia sercowego. Definicja: Sprawa.

Czy przydatne?

Definicja Niesteroidowe leki przeciwzapalne a zawał mięśnia sercowego w słowniku

Co to jest: Sprawa wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, powszechnie służących w przewlekłych chorobach stawów, na układ sercowo-naczyniowy budzi kontrowersje, szczególnie od czasu wycofania jednego z selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Co prawda w poezji pojawiają się doniesienia o związku pomiędzy stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych a występowaniem zawału mięśnia sercowego. Jednakże ich działanie w tym zakresie nadal budzi wątpliwości.  Dlatego celem naukowców z Instytutu Pasteur’a, Paryż, Francja, była ocena związku pomiędzy przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze szczególnym uwzględnieniem diklofenaku i naproksenu a występowaniem zawału mięśnia sercowego z uniesieniem (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (non-STEMI).Badanie przeprowadzono na ekipie składającej się z 1125 chorych z zawałem mięśnia sercowego z fran. rejestru Pharmacoepidemiological General Research on Myocardial Infarction (PGRx-MI) obejmujących 55 ośrodków kardiologicznych. W tej ekipie stwierdzono 67% przypadków zawału z uniesieniem odcinka ST i 33% zawału bez uniesienia odcinka ST. Grupę kontrolną stanowiło 2790 pacjentów. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów. Wyniki badania wykazały, iż przyjmowanie diklofenaku pośrodku 2 miesięcy przed wystąpieniem zawału wiązało się z istotnie większym ryzykiem rozwoju zawału bez uniesienia odcinka ST (OR = 2.8), w trakcie gdy przyjmowanie naproksenu i arylpropionic acid NLPZ przyczyniało się do pomniejszenia tego ryzyka (OR = 0.4). Co ciekawe, jednak wykorzystywanie wyżej wymienionych niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie wpłynęło na ryzyko wystąpienia zawału z uniesieniem odcinka ST (odpowiednio OR=0.9 i OR = 1.0). Autorzy zaznaczają, iż zawał mięśnia STEMI z reguły wiąże się z całkowitym zamknięciem światła tętnicy poprzez zakrzep, w trakcie gdy zawał non-STEMI wynika z niepełnego zatkania tętnicy poprzez zakrzep i dużej aktywności blaszki miażdżycowej. Diklofenak wykazuje właściwości hamujące aktywność enzymu cyklooksygenazy 2, który wg naukowców jest zaangażowany w tworzenie zakrzepu indukowanego poprzez aktywną blaszkę miażdżycową. Z kolei naproksen i arylpropionic acid NLPZ posiadające przeciwpłytkowe właściwości mogą hamować nie bardzo nasilone krzepnięcie obserwowane w zawale non-STEMI i w ten sposób obniżać ryzyko zawału tego typu. Już przypadku zawału STEMI, gdzie obserwuje się masywne mechanizmy krzepnięcia, ich działanie może być zbyt słabe. Badacze konkludują, iż diklofenak wydaje się zwiększać ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST u chorych nie przyjmujących aspiryny. Z kolei naproksen wspólnie z innymi lekami arylpropionic acid NLPZ obniżają to ryzyko. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21880652 Heart. 2011 Nov;97(22):1834-40.Risk of ST versus non-ST elevation myocardial infarction associated with non-steroidal anti-inflammatory drugs

Czym jest Niesteroidowe leki znaczenie w Słownik medycyny N .