Niewydolność serca co to jest
Co to jest, że Niewydolność serca. Definicja: Jest ona dziś problemem miliona Polaków. Liczba.

Czy przydatne?

Definicja Niewydolność serca w słowniku

Co to jest Niewydolność serca: Jest ona dziś problemem miliona Polaków. Liczba epizodów ostrej niewydolności serca jest już równa liczbie zawałów mięśnia sercowego. Prawie połowa chorych umiera pośrodku czterech lat, aczkolwiek niektórzy pacjenci przebywający pod regularną, poprawną opieką lekarską przeżywają sporo lat.

W Polsce wyraz „nowotwór” budzi paniczny lęk. W czasie gdy, pacjenci z niektórymi rodzajami nowotworów żyją regularnie dłużej niż nasi chorzy – alarmują kardiolodzy. Przeciętnie połowa chorych umiera pośrodku 4 lat. To gorzej niż w razie niektórych rodzajów nowotworów.
Socjalna informacja związana z niewydolnością serca w Polsce bardzo niska, zaś liczba zgonów wysoka. Dlatego tak istotna jest podnoszenie publicznej wiedzy na temat niewydolności serca. To jest idealny sposób na pomniejszenie w Polsce śmiertelności spowodowanej tym schorzeniem.
W 75 procent przypadków powodem niewydolności serca jest nadciśnienie tętnicze, regularnie współistniejące z chorobą wieńcową. Pozostałe czynniki ryzyka to między innymi cukrzyca, nadwaga i wady budowy albo niepoprawna czynność serca. Niewydolność serca, szczególnie w zaawansowanych stadiach, utrudnia bądź wręcz uniemożliwia normalne, codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Poprawić świadomość
Są oni szczególnie zagrożeni ryzykiem tak zwany nagłego zgonu sercowego, a więc zakończonego śmiercią nagłego zatrzymania akcji serca. Nagły zgon sercowy stanowi kluczową przyczynę śmierci chorych z niewydolnością serca II i III stopnia wg NYHA. Właśnie ci pacjenci są szczególnie narażeni - stan ich zdrowia jest z pozoru umiarkowany, więc niebezpieczeństwo nagłej śmierci na skutek zaburzeń rytmu serca jest nierzadko bagatelizowane albo przeoczane poprzez lekarzy.
– Poprawa świadomości ogółu lekarzy, lecz i chorych po zawale serca, na temat niebezpieczeństwa związanego z nagłym zgonem sercowym, i możliwości zapobiegania temu dramatycznemu powikłaniu jest jednym z głownych wyzwań przed jakim stajemy jako klinicyści i dydaktycy. Ta świadomość powinna stanowić integralną część pełnego procesu leczenia chorych z niewydolnością serca – uważa prof. Jarosław Drożdż, przewodniczący sekcji niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Krótsze życie
Problem niewydolności serca dotyczy 2-4 procent populacji europejskiej. Niewydolność serca jest dziś problemem miliona Polaków, a liczba chorych nieustannie wzrasta.
– Paradoksalnie, zwiększająca się liczba przypadków niewydolności serca to rezultat gigantycznego postępu medycyny - dzięki coraz lepszym metodom leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego, coraz większej liczbie pacjentów pomagamy przeżyć, jednak u wielu z nich w następstwie zawału rozwija się niewydolność serca – tłumaczy prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w zakresie kardiologii.
Prawie połowa chorych umiera pośrodku czterech lat, aczkolwiek niektórzy pacjenci przebywający pod regularną, poprawną opieką lekarską przeżywają sporo lat. W Polsce wyraz „nowotwór” budzi paniczny lęk. W czasie gdy, pacjenci z niektórymi rodzajami nowotworów żyją regularnie dłużej niż nasi chorzy – alarmują kardiolodzy.
– Trzeba to zmienić zwiększając wiedzę publiczną na temat niewydolności i próbując kontrolować czynniki ryzyka takie jak: nadciśnienie tętnicze, nadwagę czy cukrzycę – twierdzi prof. Drożdż.
Leczyć poprawnie

Poprawne leczenie niewydolności serca obejmuje podawanie pacjentom leków takich, jak inhibitory konwertazy angiotensyny, leki betaadrenolityczne, preparaty moczopędne, antagoniści aldosteronu. Szacuje się, iż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w wyniku prawidłowego leczenia w ekipie zaawansowanych postaci niewydolności serca śmiertelność spadła trzykrotnie – z 27 procent do 8 procent rocznie.
We wrześniu br. ekipa specjalistów z dziedziny kardiologii z 51 krajów opracowała nowe rekomendacje postępowania w tej chorobie, zarówno w ostrej jak i przewlekłej formie.
– Niezmiernie ważne jest wdrożenie tych rekomendacji do praktyki lekarskiej w Polsce. Wykorzystywanie wytycznych efektywnie łagodzi przebieg dolegliwości i obniża związaną z nią śmiertelność, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów na opiekę zdrowotną – podkreśla prof. Piotr Ponikowski, prezydent-elekt Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. – Zbyt rzadko służąca jest echokardiografia, która umożliwia najdokładniejsze badanie, a tym samym rozpoznanie niewydolności serca. Ponadto, u pacjentów już zdiagnozowanych, ciągle niewystarczająca liczba lekarzy stosuje się do zaleceń towarzystw naukowych, jeżeli chodzi o rodzaj podawanych leków i ich dawki.
Wg danych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego tak zwany częstość występowania niewydolności serca po ostrym zawale serca wynosi 22 procent u mężczyzn i 46 procent u kobiet
Objawy Neurolodzy Z CZD Prezentują Wyniki Swoich Badań: Czy To Przełom W Leczeniu Padaczki?:
Przyczyny guzowate, chorobę, która u 80 procent, dzieci objawia się padaczką, nie było dotychczas leku, a standardowa leczenie opierała się wyłącznie na leczeniu objawów. Dzięki badaniom prowadzonym poprzez niewydolność serca.
Objawy Nadal Zbyt Mało Badań Mikrobiologicznych W Szpitalach...:
Przyczyny października 2009 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła doraźną kontrolę szpitali w dziedzinie mechanizmu kontroli zakażeń szpitalnych. Jej wyniki po raz pierwszy przedstawiono w czasie VI niewydolność serca.
Objawy NRL: Kosmetolog To Nie Lekarz, Nie Może Leczyć Nowotworów Skóry:
Przyczyny zdumiała treść rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących studiów nielekarskich. Wedle tymi zapisami kosmetolog w czasie edukacji może nabyć zdolności niewydolność serca.
Objawy Nazwiska Skazanych Lekarzy Publikowane W Prasie Codziennej. Czy To Zbyt Surowa Kara?:
Przyczyny błędy lekarskie coraz częściej trafiają na sądowe wokandy, nikogo już nie dziwi, podobnie jak wyroki skazujące dla lekarzy, którzy dopuścili się błędu w sztuce. Może jednak dziwić decyzja Sądu niewydolność serca.
Objawy Nie Bierz Serca Do Nieba, Ani Do Ziemi. Zostaw Je Ludziom!:
Przyczyny stycznia) w kalendarzu Dzień Transplantologii. Dzień, gdzie warto sobie przypomnieć (i o tym nie zapomnieć), iż prawie wszystkie dolegliwości da się wyleczyć w sposób farmakologiczny. Przeszczepienia niewydolność serca.

Czym jest Niewydolność serca znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: