Nowy biomarker co to jest
Co to jest, że Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?. Definicja: FOT. Arthritis Res Ther.

Czy przydatne?

Definicja Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów? w słowniku

Co to jest Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?: FOT. Arthritis Res Ther.
Wśród immunologicznych markerów reumatoidalnego zapalenia stawów oznaczanych w surowicy krwi bardzo istotną rolę odgrywa czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-cytrulinowe (a-CCP). Wg japońskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Kurume następnym markerem może stać się rozpuszczalny receptor interleukiny-18 alfa (sIL-18Rα).

Autorzy badania postawili pytanie czy istnieje związek pomiędzy rozpuszczalnym receptorem IL-18 (sIL-18Rα) a reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dodatkowo ocenili wartość diagnostyczną sIL-18Rα dla tej dolegliwości. Do badania zakwalifikowano 145 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i 6 pacjentów z rozpoznaną chorobą Stilla (postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów występująca także u dorosłych). Do ekipy porównawczej włączono 39 chorych z układowym toczniem rumieniowatym (SLE) i 31 pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Grupę kontrolną stanowiło 67 osób zdrowych, u których nie rozpoznano żadnej z powyższych chorób. W surowicy krwi pacjentów oznaczono stężenia rozpuszczalnego sIL-18Ra, poziom przeciwciał klasy IgM, czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-CCP, jak także cytokiny charakterystyczne dla przewlekłych mechanizmów zapalnych - interferon-γ, interleukinę-13 i interleukinę-18.  Wyniki badania wykazały, iż zarówno reumatoidalne zapalenie stawów, jak i dolegliwość Stilla były silnie powiązane z podwyższonym stężeniem sIL-18Rα. W surowicy krwi tych chorych poziom sIL-18Rα wynosił odpowiednio 186.0 ± 33.5 ng/ml i 98.2 ± 8.9 ng/ml i był istotnie wyższy w porównaniu z ekipą kontrolną (52.3 ± 8.5 ng/ml). Co ciekawe, był on także wyższy, niż w ekipie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (38.6 ± 5.4 ng/ml) i układowym toczniem rumieniowatym (SLE) (44.6 ± 3.2 ng/ml) - zaburzeniem o charakterze autoimmunologicznym.Stężenia wymienionych przedtem cytokin prozapalnych w surowicy krwi były istotnie wyższe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę Stilla, niż w ekipach porównawczych i w ekipie kontrolnej. Dodatkowo badanie krzywej ROC-AUC wykazała potencjalną wartość diagnostyczną sIL-18Rα dla rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów. Co ciekawe, autorzy zaobserwowali, iż poziom sIL-18Rα zmieniał się wspólnie z rozwojem leczenia. Otóż u 29 chorych przyjmujących etanercept, biologiczny lek który blokuje działanie czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α) i w ten sposób ogranicza mechanizm zapalny, prowadząc do pomniejszenia obrzęku stawów i ich bolesności, doszło do spadku poziomów sIL-18Rα w surowicy po 6 miesiącach terapii. U kilku pacjentów naukowcy zbadali także poziomy sIL-18Rα w płynie stawowym. Tu okazało się, iż stężenia sIL-18Rα odpowiadały stężeniom w surowicy krwi. Zdaniem autorów badania, sIL-18Rα w surowicy krwi może stać się potencjalnym biomarkerem w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Co więcej, może on mieć nie tylko znaczenie diagnostyczne, lecz także stanowić parametr skuteczności terapii lekami biologicznymi.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21435242 Soluble interleukin-18 receptor complex is a novel biomarker in rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2011 Mar 24;13(2):R52. Opr.: dr n med. Maciej Chałubiński
Objawy Nadzieja Na Lepsze Rokowania W Cukrzycy:
Przyczyny ogólnoświatowym badaniu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease) wskazują, iż intensywne leczenie cukrzycy oparte na preparacie gliklazyd MR lepiej niż leczenie standardowa chroni pacjentów nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy NIK: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Jest Nieefektywny I Źle Nadzorowany:
Przyczyny ramach programu występowały i otrzymywały je nawet te placówki, które nie miały wymaganego sprzętu, ani odpowiednio przygotowanych lekarzy. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych znalazł nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Niezarejestrowane Wskazania Kliniczne: A Jednak Brak Teraz Refundacji Leków W Takich Przypadkach:
Przyczyny leków w razie ich ordynacji we wskazaniach klinicznych niewymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) - na który wskazywał portal rynekzdrowia.pl - został poruszony w czasie nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Nowe Perspektywy W Terapii Astmy:
Przyczyny przyniosły nowe rozwiązania w leczeniu astmy. Odkryto pomiędzy innymi związki wpływające na czynniki transkrypcyjne regulujące przebieg procesu transkrypcyjnego. Jedne z nich to GATA3, które nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Na Świecie Działa 160 Banków Mleka Kobiecego. Czy Taki Ośrodek Powstanie W Polsce?:
Przyczyny przeprowadzone w 2008 r. wykazały, iż na Mazowszu tylko 10 procent wcześniaków jest karmionych wyłącznie mlekiem matki, a ok. 76 procent dokarmia się sztucznym mlekiem. Pozostałe dzieci otrzymują nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.

Czym jest Nowy biomarker znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: