Nowy biomarker co to jest
Co to jest, że Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?. Definicja: FOT. Arthritis Res Ther.

Czy przydatne?

Definicja Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów? w słowniku

Co to jest Nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?: FOT. Arthritis Res Ther.
Wśród immunologicznych markerów reumatoidalnego zapalenia stawów oznaczanych w surowicy krwi bardzo istotną rolę odgrywa czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-cytrulinowe (a-CCP). Wg japońskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Kurume następnym markerem może stać się rozpuszczalny receptor interleukiny-18 alfa (sIL-18Rα).

Autorzy badania postawili pytanie czy istnieje związek pomiędzy rozpuszczalnym receptorem IL-18 (sIL-18Rα) a reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dodatkowo ocenili wartość diagnostyczną sIL-18Rα dla tej dolegliwości. Do badania zakwalifikowano 145 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i 6 pacjentów z rozpoznaną chorobą Stilla (postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów występująca także u dorosłych). Do ekipy porównawczej włączono 39 chorych z układowym toczniem rumieniowatym (SLE) i 31 pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Grupę kontrolną stanowiło 67 osób zdrowych, u których nie rozpoznano żadnej z powyższych chorób. W surowicy krwi pacjentów oznaczono stężenia rozpuszczalnego sIL-18Ra, poziom przeciwciał klasy IgM, czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-CCP, jak także cytokiny charakterystyczne dla przewlekłych mechanizmów zapalnych - interferon-γ, interleukinę-13 i interleukinę-18.  Wyniki badania wykazały, iż zarówno reumatoidalne zapalenie stawów, jak i dolegliwość Stilla były silnie powiązane z podwyższonym stężeniem sIL-18Rα. W surowicy krwi tych chorych poziom sIL-18Rα wynosił odpowiednio 186.0 ± 33.5 ng/ml i 98.2 ± 8.9 ng/ml i był istotnie wyższy w porównaniu z ekipą kontrolną (52.3 ± 8.5 ng/ml). Co ciekawe, był on także wyższy, niż w ekipie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (38.6 ± 5.4 ng/ml) i układowym toczniem rumieniowatym (SLE) (44.6 ± 3.2 ng/ml) - zaburzeniem o charakterze autoimmunologicznym.Stężenia wymienionych przedtem cytokin prozapalnych w surowicy krwi były istotnie wyższe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę Stilla, niż w ekipach porównawczych i w ekipie kontrolnej. Dodatkowo badanie krzywej ROC-AUC wykazała potencjalną wartość diagnostyczną sIL-18Rα dla rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów. Co ciekawe, autorzy zaobserwowali, iż poziom sIL-18Rα zmieniał się wspólnie z rozwojem leczenia. Otóż u 29 chorych przyjmujących etanercept, biologiczny lek który blokuje działanie czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α) i w ten sposób ogranicza mechanizm zapalny, prowadząc do pomniejszenia obrzęku stawów i ich bolesności, doszło do spadku poziomów sIL-18Rα w surowicy po 6 miesiącach terapii. U kilku pacjentów naukowcy zbadali także poziomy sIL-18Rα w płynie stawowym. Tu okazało się, iż stężenia sIL-18Rα odpowiadały stężeniom w surowicy krwi. Zdaniem autorów badania, sIL-18Rα w surowicy krwi może stać się potencjalnym biomarkerem w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Co więcej, może on mieć nie tylko znaczenie diagnostyczne, lecz także stanowić parametr skuteczności terapii lekami biologicznymi.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21435242 Soluble interleukin-18 receptor complex is a novel biomarker in rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2011 Mar 24;13(2):R52. Opr.: dr n med. Maciej Chałubiński
Objawy Na Kongresie Trochę Powiało Optymizmem:
Przyczyny roku akademickiego będą rezerwowane kapitał na dofinansowanie studiów tych pielęgniarek, które mają spory staż i praktykę Mamy z czego się cieszyć – zawód pielęgniarki jest zawodem z wyższym nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Nieinwazyjne Metody Diagnostyki Prenatalnej Hemofilii:
Przyczyny diagnostyki prenatalnej (biopsja kosmówki, amniocenteza) są inwazyjne i niosą około 1% ryzyko poronienia. Odkrycie wolnego DNA płodu w osoczu ciężarnych kobiet stworzyło nowe perspektywy wczesnej nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Niemłodzi Już I Zapracowani. To Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej?:
Przyczyny lekarza rodzinnego nie zawsze są tak kolorowe. Doktor podstawowej opieki zdrowotnej powinien mieć czas dla pacjenta, ponieważ jak mówią eksperci, od tego zależy jakość rady i bezpieczeństwo chorego nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Nazwiska Skazanych Lekarzy Publikowane W Prasie Codziennej. Czy To Zbyt Surowa Kara?:
Przyczyny błędy lekarskie coraz częściej trafiają na sądowe wokandy, nikogo już nie dziwi, podobnie jak wyroki skazujące dla lekarzy, którzy dopuścili się błędu w sztuce. Może jednak dziwić decyzja Sądu nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.
Objawy Neurolodzy O Leczeniu Udarów Mózgu I Potrzebie Lepszej Dostępności Świadczeń:
Przyczyny zaburzeń pamięci i Centrów Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu to wybrane tylko postulaty ekspertów, wskazujących na braki systemowe polskiej neurologii. Z danych WHO wynika, iż w państwach nowy biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów?.

Czym jest Nowy biomarker znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: