Ocena mikrounaczynienia w co to jest
Co to jest, że Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy. Definicja: Angiogeneza to mechanizm.

Czy przydatne?

Definicja Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy w słowniku

Co to jest Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy: Angiogeneza to mechanizm tworzenia się nowych naczyń na bazie już istniejących kapilar. Ma ona decyzyjny wpływ na przyrost guza, progresję i powstawanie przerzutów odległych. Najważniejszą rolę w procesach angiogenezy odgrywa czynnik naczyniowo-śródbłonkowy (VEGF).

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Udowodnionymi czynnikami prognostycznymi są: stopień zaawansowania, stan regionalnych węzłów chłonnych, typ histologiczny nowotworu, stężenie hemoglobiny. Jak do chwili obecnej, niewiele wiadomo o wartości prognostycznej i/albo predykcyjnej mechanizmów angiogenezy w raku szyjki macicy. Celem tego prospektywnego badania była ocena mikrounaczynienia guza (MVD) w raku szyjki macicy i ocena korelacji z innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Materiał i sposoby: Materiał do badania stanowiły próbki pobrane od 58 kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania dolegliwości I-IV wg FIGO. Wszystkie osoby były pacjentkami Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wycinek histopatologiczny pobierano w trakcie pierwszego zabiegu brachyterapii. Oznaczanie naczyń krwionośnych (MVD) wykonano dzięki metod immunohistochemicznych, wykorzystując przeciwciało anty-CD31. Wszystkie dane były oceniane dzięki programu do analizy statystycznej (Statistica 6.0). Wyniki ważne statystycznie uznawano dla p < 0,05. Wyniki: Średnia liczba naczyń krwionośnych w guzie (MVD) wyniosła- 12,5 (zakres, od 9,5 do 23,0). W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnej statystycznie zależność między liczbą naczyń krwionośnych (MVD) a innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Wnioski: Przedstawione ponad wyniki badania własnego nie wskazują, iż w raku szyjki macicy liczba naczyń krwionośnych może odgrywać istotną rolę we wzroście guza i jego progresji. Należy prowadzić dalsze badania, celem lepszego poznania systemów tego procesu. Cały artykuł popularny w wersji drukowanej pisma Onkologia Info.Więcej na: http://onkologiainfo.pl
Objawy Operacje Jaskry I Zaćmy: Czy Wprowadzenie Pielęgniarki Operacyjnej Do Zespołu Zabiegowego Jest Konieczne?:
Przyczyny raz następny zaskoczył świadczeniodawców. Tym wspólnie zmianami w wymaganiach dotyczących zespołów operujących na oddziałach okulistycznych. Wg nowego zapisu ministerialnego rozporządzenia, w skład ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Operacyjne Leczenie Okołoporodowych Obrażeń Splotu Ramiennego - Wyniki W Różnych Typach Uszkodzeń:
Przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego występują pod postacią uszkodzeń górnych (C5-C6), górno-środkowych (C-C6-C7) i całkowitych (C5-Th1). Celem pracy, którą załączamy (w formacie pdf) była ocena wyników ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Onkolodzy Co Kilka Lat Od Nowa Zabiegają U Polityków O Zrozumienie:
Przyczyny dostępu do najskuteczniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i organizacyjne ulepszenie pracy oddziałów i szpitali onkologicznych umożliwiające przyspieszenie procesu diagnostyki i terapii. To ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Ocena Ultrasonograficzna Jelita Cienkiego, Grubego I Wyrostka Robaczkowego U Pacjentów Z Mukowiscydozą:
Przyczyny wykonane aparatem wysokiej jakości jest łatwo dostępnym i nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu jelit u dzieci z mukowiscydozą, pozwalającym na wykazanie zmian, śledzenie dynamiki przebiegu procesu ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Onkologiczne Szkolenie Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Będzie Tańsze:
Przyczyny wyniesiona ze studiów poprzez lekarzy POZ ma być pogłębiana w ramach szkoleń prowadzonych poprzez ekspertów w tej dziedzinie medycyny Ministerstwo Zdrowia w konkursie wyłoniło wykonawcę szkoleń ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.

Czym jest Ocena mikrounaczynienia w znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: