Ocena mikrounaczynienia w co to jest
Co to jest, że Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy. Definicja: Angiogeneza to mechanizm.

Czy przydatne?

Definicja Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy w słowniku

Co to jest Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy: Angiogeneza to mechanizm tworzenia się nowych naczyń na bazie już istniejących kapilar. Ma ona decyzyjny wpływ na przyrost guza, progresję i powstawanie przerzutów odległych. Najważniejszą rolę w procesach angiogenezy odgrywa czynnik naczyniowo-śródbłonkowy (VEGF).

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Udowodnionymi czynnikami prognostycznymi są: stopień zaawansowania, stan regionalnych węzłów chłonnych, typ histologiczny nowotworu, stężenie hemoglobiny. Jak do chwili obecnej, niewiele wiadomo o wartości prognostycznej i/albo predykcyjnej mechanizmów angiogenezy w raku szyjki macicy. Celem tego prospektywnego badania była ocena mikrounaczynienia guza (MVD) w raku szyjki macicy i ocena korelacji z innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Materiał i sposoby: Materiał do badania stanowiły próbki pobrane od 58 kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania dolegliwości I-IV wg FIGO. Wszystkie osoby były pacjentkami Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wycinek histopatologiczny pobierano w trakcie pierwszego zabiegu brachyterapii. Oznaczanie naczyń krwionośnych (MVD) wykonano dzięki metod immunohistochemicznych, wykorzystując przeciwciało anty-CD31. Wszystkie dane były oceniane dzięki programu do analizy statystycznej (Statistica 6.0). Wyniki ważne statystycznie uznawano dla p < 0,05. Wyniki: Średnia liczba naczyń krwionośnych w guzie (MVD) wyniosła- 12,5 (zakres, od 9,5 do 23,0). W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnej statystycznie zależność między liczbą naczyń krwionośnych (MVD) a innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Wnioski: Przedstawione ponad wyniki badania własnego nie wskazują, iż w raku szyjki macicy liczba naczyń krwionośnych może odgrywać istotną rolę we wzroście guza i jego progresji. Należy prowadzić dalsze badania, celem lepszego poznania systemów tego procesu. Cały artykuł popularny w wersji drukowanej pisma Onkologia Info.Więcej na: http://onkologiainfo.pl
Objawy Onkolodzy Proponują, By Było Taniej: Szpital - Na Godziny, Hotel - Na Noc:
Przyczyny zdrowia wciąż brakuje pieniędzy. Minister zdrowia Ewa Kopacz wielokrotnie mówiła, iż jej zamierzeniem jest zracjonalizowanie kosztów i uszczelnienie mechanizmu. Którędy wyciekają kapitał? Jednym z ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy O Profilaktyce I Leczeniu Cukrzycy:
Przyczyny redakcyjnej debaty Nie opanujemy epidemii cukrzycy, jeżeli nie zaczniemy realizować działań profilaktycznych, które pozwolą na inicjalne wykrycie dolegliwości i jeżeli nie zapewnimy od początku ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy O Niespełnionych Obietnicach Ministerstwa Zdrowia, Czyli Jak Poprawić Finansowanie POZ:
Przyczyny rodzinnych nakłady na fundamentalną opiekę zdrowotną powinny stanowić 20 procent wszystkich środków przeznaczanych na świadczenia medyczne. W czasie gdy w Polsce wspomniany parametr spada, nie ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Opieka Okołoporodowa Coraz Lepsza, Ale Czy Wystarczająco Dobra?:
Przyczyny Kraszyńska z Fundacji Rodzić po Ludzku upatruje z kolei spadek umieralności okołoporodowej w lepszej opiece nad wcześniakami, których niestety mam sporo w relacji do innych państw Europy... Coraz ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.
Objawy Obniżenie Wyceny Procedur W Kardiologii Inwazyjnej Jeszcze Nie Przesądzone:
Przyczyny Zdrowia zamierza w 2012 r. obniżyć wycenę świadczeń w kardiologii inwazyjnej, związanych z implantacją stentów. Fundusz twierdzi, iż musi dostosować wycenę do rzeczywistych wydatków ponoszonych ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy.

Czym jest Ocena mikrounaczynienia w znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: