Omalizumab z co to jest
Co to jest, że Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie w słowniku

Co to jest Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie: Omalizumab to humanizowane monoklonalne przeciwciało anty-IgE służące w leczeniu ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Gdyż lek ten oddziałuje z istotnym elementem układu odpornościowego, istnieje obawa dotycząca bezpieczeństwa jego stosowania.

Molekuła wiążąc się z immunoglobuliną IgE, zapobiega jej przyłączeniu do komórek tucznych, a co za tym idzie, ich degranulacji i uwolnieniu mediatorów zapalnych. W ten sposób hamuje postęp reakcji alergicznej. W celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności podskórnego podawania omalizumabu jako leku dołączonego do terapii glikokortykosteroidem naukowcy z Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Urugwaj, przeprowadzili metaanalizę kilku badań kontrolowanych placebo. Pracę opublikowano w czasopiśmie Chest. Za pierwotne punkty końcowe badania uznano sposobność redukcji dawki glikokortykosteroidu i liczbę zaostrzeń astmy oskrzelowej. Wtórne punkty końcowe obejmowały pomiar parametrów wentylacyjnych układu oddechowego, użycie leków ratujących życie, symptomy astmy oskrzelowej, jakość życia i efekty uboczne. Kryteria włączenia wypełniło 8 badań, gdzie w sumie uczestniczyło blisko 3,5 tysiąca badanych. Chorych podzielono na dwie ekipy. Pierwsza z nich otrzymywała omalizumab w dawce 0.016mg/kg mc/IU/ml co 2 do 4 tygodni w zależności od masy ciała drogą iniekcji podskórnej. Drugiej zaś w ten sam sposób podawano placebo. Wyniki analizy wykazały, iż ekipa pacjentów przyjmujących omalizumab miała większą szansę wycofania glikokortykosteroidów z przewlekłego leczenia w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo (RR 1.8, p=0.0001). Co więcej, u chorych przyjmujących omalizumab zaobserwowano pomniejszone ryzyko zaostrzeń astmy oskrzelowej (RR 0.57, p=0.0001). Dodatkowa badanie wykazała, iż rezultat ten był niezależny od takich czynników, jak wiek i ciężkość astmy. Z kolei ryzyko poważnych efektów ubocznych w obu ekipach było porównywalne i wynosiło odpowiednio (3,8 vs 5,3%). Jednak u chorych przyjmujących omalizumab drogą podskórną częściej obserwowano odczyny zapalne w miejscu dokonania iniekcji w porównaniu z podaniem placebo (19,9% vs 13,2%). Z kolei nie odnotowano zwiększonego ryzyka ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości na omalizumab, rozwoju zaburzeń układu sercowo-naczyniowego czy nowotworów złośliwych.Omalizumab stosuje się u chorych ze stężeniem IgE w surowicy krwi od 30 do 700 IU/ml. Aktualnie wskazania do wykorzystania leku obejmują umiarkowaną i ciężką postać alergicznej astmy oskrzelowej, których nie można odpowiednio kontrolować wysokimi dawkami glikokortykosteroidów w połączeniu z długodziałającymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego. Pacjenci tacy są obarczeni wysokim ryzykiem rozwoju ciężkich zaostrzeń i śmierci, co więcej ich leczenie niesie za sobą bardzo wysokie wydatki.Zdaniem autorów wyniki analizy wskazują, iż dołączenie omalizumabu do glikokortykosteroidów w leczeniu chorych na umiarkowaną i ciężką postać astmy oskrzelowej jest skuteczne, a w pierwszej kolejności bezpieczne. Oprac. dr nauk medycznych Maciej ChałubińskiChest. 2011 Jan;139(1):28-35.  Efficacy and safety of subcutaneous omalizumab vs placebo as add-on therapy to corticosteroids for children and adults with asthma: a systematic review.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20688929 

Objawy O Profilaktyce I Leczeniu Cukrzycy:
Przyczyny redakcyjnej debaty Nie opanujemy epidemii cukrzycy, jeżeli nie zaczniemy realizować działań profilaktycznych, które pozwolą na inicjalne wykrycie dolegliwości i jeżeli nie zapewnimy od początku omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie.
Objawy Onkolodzy Co Kilka Lat Od Nowa Zabiegają U Polityków O Zrozumienie:
Przyczyny dostępu do najskuteczniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i organizacyjne ulepszenie pracy oddziałów i szpitali onkologicznych umożliwiające przyspieszenie procesu diagnostyki i terapii. To omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie.
Objawy Opieka Hospicyjna: Wolontariat, Datki I Środki Z Funduszu Już Nie Wystarczają:
Przyczyny opieka hospicyjna wymaga sporych nakładów finansowych, których nie zapewnia jedynie kontrakt z NFZ. Z danych otrzymanych z 38 hospicjów wynika, iż refundacja opieki stacjonarnej i domowej wynosi omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie.
Objawy Onkolodzy: Poprawiają Się Wyniki W Leczeniu Nowotworów:
Przyczyny Dniu Walki z Rakiem minister zdrowia Ewa Kopacz potwierdziła utrzymanie finansowania onkologii na planowanym przedtem poziomie, a w uzasadnionych wypadkach nawet jego powiększenie. Jeszcze raz omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie.
Objawy Outsourcing Diagnostyki Laboratoryjnej: Jakość I Cena - Czy Idą Z Sobą W Parze?:
Przyczyny laboratoriów opinie są skrajnie różne, zależy kogo się pyta. Outsourcing w ochronie zdrowia ciągle ma tylu zwolenników co i przeciwników, w szczególności jeżeli dotyczy usług medycznych takich jak omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie.

Czym jest Omalizumab z znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: