Omalizumab z co to jest
Co to jest Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie w słowniku

Co to jest Omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie: Omalizumab to humanizowane monoklonalne przeciwciało anty-IgE służące w leczeniu ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Gdyż lek ten oddziałuje z istotnym elementem układu odpornościowego, istnieje obawa dotycząca bezpieczeństwa jego stosowania.

Molekuła wiążąc się z immunoglobuliną IgE, zapobiega jej przyłączeniu do komórek tucznych, a co za tym idzie, ich degranulacji i uwolnieniu mediatorów zapalnych. W ten sposób hamuje postęp reakcji alergicznej. W celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności podskórnego podawania omalizumabu jako leku dołączonego do terapii glikokortykosteroidem naukowcy z Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Urugwaj, przeprowadzili metaanalizę kilku badań kontrolowanych placebo. Pracę opublikowano w czasopiśmie Chest. Za pierwotne punkty końcowe badania uznano sposobność redukcji dawki glikokortykosteroidu i liczbę zaostrzeń astmy oskrzelowej. Wtórne punkty końcowe obejmowały pomiar parametrów wentylacyjnych układu oddechowego, użycie leków ratujących życie, symptomy astmy oskrzelowej, jakość życia i efekty uboczne. Kryteria włączenia wypełniło 8 badań, gdzie w sumie uczestniczyło blisko 3,5 tysiąca badanych. Chorych podzielono na dwie ekipy. Pierwsza z nich otrzymywała omalizumab w dawce 0.016mg/kg mc/IU/ml co 2 do 4 tygodni w zależności od masy ciała drogą iniekcji podskórnej. Drugiej zaś w ten sam sposób podawano placebo. Wyniki analizy wykazały, iż ekipa pacjentów przyjmujących omalizumab miała większą szansę wycofania glikokortykosteroidów z przewlekłego leczenia w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo (RR 1.8, p=0.0001). Co więcej, u chorych przyjmujących omalizumab zaobserwowano pomniejszone ryzyko zaostrzeń astmy oskrzelowej (RR 0.57, p=0.0001). Dodatkowa badanie wykazała, iż rezultat ten był niezależny od takich czynników, jak wiek i ciężkość astmy. Z kolei ryzyko poważnych efektów ubocznych w obu ekipach było porównywalne i wynosiło odpowiednio (3,8 vs 5,3%). Jednak u chorych przyjmujących omalizumab drogą podskórną częściej obserwowano odczyny zapalne w miejscu dokonania iniekcji w porównaniu z podaniem placebo (19,9% vs 13,2%). Z kolei nie odnotowano zwiększonego ryzyka ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości na omalizumab, rozwoju zaburzeń układu sercowo-naczyniowego czy nowotworów złośliwych.Omalizumab stosuje się u chorych ze stężeniem IgE w surowicy krwi od 30 do 700 IU/ml. Aktualnie wskazania do wykorzystania leku obejmują umiarkowaną i ciężką postać alergicznej astmy oskrzelowej, których nie można odpowiednio kontrolować wysokimi dawkami glikokortykosteroidów w połączeniu z długodziałającymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego. Pacjenci tacy są obarczeni wysokim ryzykiem rozwoju ciężkich zaostrzeń i śmierci, co więcej ich leczenie niesie za sobą bardzo wysokie wydatki.Zdaniem autorów wyniki analizy wskazują, iż dołączenie omalizumabu do glikokortykosteroidów w leczeniu chorych na umiarkowaną i ciężką postać astmy oskrzelowej jest skuteczne, a w pierwszej kolejności bezpieczne. Oprac. dr nauk medycznych Maciej ChałubińskiChest. 2011 Jan;139(1):28-35.  Efficacy and safety of subcutaneous omalizumab vs placebo as add-on therapy to corticosteroids for children and adults with asthma: a systematic review.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20688929 

Objawy Onkolodzy Przekonują: Pielęgniarki I Położne Pomogą W Upowszechnieniu Badań Cytologicznych:
Przyczyny tys Polek dowiaduje się, iż ma raka szyjki macicy. Co druga spośród nich przegrywa walkę z chorobą. W czasie gdy z cytologii umożliwiającej inicjalne wykrycie nowotworu korzysta mało powyżej 25 omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie co to jest.
Objawy Ocena Mikrounaczynienia W Raku Szyjki Macicy:
Przyczyny mechanizm tworzenia się nowych naczyń na bazie już istniejących kapilar. Ma ona decyzyjny wpływ na przyrost guza, progresję i powstawanie przerzutów odległych. Najważniejszą rolę w procesach omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie definicja.
Objawy Operacje Wad Wrodzonych Serca: Na Zachodzie, Czy W Polsce?:
Przyczyny kardiochirurgicznych u dzieci wynikają raczej z braku stanowisk intensywnej terapii. Często w mediach ukazują się apele rodziców proszących, za pośrednictwem różnych fundacji, o pomoc w zbiórce omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie co znaczy.
Objawy Ostrożnie Jak Z Antybiotykiem, Czyli Chrońmy Leki, Które Jeszcze Są Skuteczne:
Przyczyny antybiotyków doprowadziło do tego, iż dziś niemalże w razie każdej dolegliwości zakaźnej mamy do czynienia z szczepami bakterii lekoopornych, z którymi coraz trudniej walczyć. - Antybiotyki trzeba omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie słownik.
Objawy Osteoporoza: Narażeni Są Wszyscy:
Przyczyny sporą rolę pełni profilaktyka. Na zdjęciu jeden z wielu plakatów ją popularyzujących... Etapowo niszczy i osłabia kości, powodując, iż stają się porowate i kruche, jest jednym z najczęstszych omalizumab z glikokortykosteroidem bezpieczny i skuteczny w astmie znaczenie.

Czym jest Omalizumab z znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: