Onkolodzy co kilka lat od co to jest
Co to jest, że Onkolodzy co kilka lat od nowa zabiegają u polityków o zrozumienie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Onkolodzy co kilka lat od nowa zabiegają u polityków o zrozumienie w słowniku

Co to jest: Systemowe gwarancje dostępu do najskuteczniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i organizacyjne ulepszenie pracy oddziałów i szpitali onkologicznych umożliwiające przyspieszenie procesu diagnostyki i terapii.

To kluczowe tezy stanowiska wypracowanego poprzez Polską Unię Onkologii i krajowych konsultantów, przedstawionego minister zdrowia, Ewie Kopacz.
- Na tym spotkaniu, po raz pierwszy poczułem się partnerem, ponieważ obie strony wysłuchały nawzajem swoich racji – przyznał w okresie ubiegłotygodniowego IV Forum Rynku Zdrowia Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.
Nowotwory stanowią drugą po chorobach krążenia przyczynę zgonów. Liczba zachorowań rośnie a Centra Onkologii prowadzące terapię są na granicy wydolności na skutek nie w pełni nieracjonalnej organizacji leczenia. Część procedur terapeutycznych nie wymaga przeprowadzania w Centrach. Brakuje jednak dobrze zaopatrzonych ośrodków satelitarnych zdolnych przejąć leczenie pacjentów bliżej miejsca zamieszkania.

Jak mówi Janusz Meder wspomniane stanowisko Polskie Unii Onkologii było już następnym wystąpieniem środowiska onkologów do decydentów z sugestiami na temat koniecznych zmian w organizacji leczenia nowotworów w państwie.
Powaga problemu i statystyki porażają, dlatego ze strony niejednej grupy rządzącej padały już obietnice zmiany polityki w tym zakresie. Niestety politycy przychodzą i odchodzą...
– Do chwili obecnej rozmawiałem już bodaj z dziesięcioma ministrami, nie licząc prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia - wspomina Janusz Meder.
Jego zdaniem ostatnie spotkanie było konstruktywne, również dlatego, iż prócz minister zdrowia byli na nim obecni przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i NFZ. Zapowiedziano, iż następne spotkanie odbędzie się niebawem.
Brak koncepcjiJanusz Meder przyznaje jednak, iż na tym pozytywy się kończą:
– Naszą porażką to jest, iż poprzez ostatnie 6-7 lat nie zdołaliśmy tak faktycznie nic uzgodnić. Obserwuję kadencyjność decydentów i wpływ polityki, który nie pozwala na kontynuację myśli, którą się raz rozpoczęło. Trzeba ją rozpoczynać od nowa. On nowa wyjaśniać i zabiegać o zrozumienie u polityków.
poprzez całe lata nie powiodło się wypracować oczywistych koncepcji strategicznych, na przykład istnienia ośrodków o odpowiednich stopniach referencyjności, które muszą podlegać audytowi i być akredytowane.
Powstanie czytelnego mechanizmu zróżnicowanych stopni referencyjności placówek onkologicznych i opracowanie adekwatnych do poziomu świadczonych tam usług zasad finansowania, są gwarancjami sprawnego i wiarygodnego określenia rozpoznania i natychmiastowego rozpoczynania najskuteczniejszego leczenia. Bez tego nie będzie możliwe ani skrócenie czasu oczekiwania, ani sprostanie wyzwaniu, jakim jest coraz większy poziom indywidualizacji w wyborze optymalnej sposoby leczniczej - czytamy w udostępnionym portalowi rynekzdrowia.pl stanowisku Polskiej Unii Onkologii.
Wg Polskiej Unii Onkologii wymagający olbrzymich nakładów, realny dostęp do osiągnięć współczesnej medycyny skutkuje potrzebę dołożenia najwyższej staranności w ocenie wydatków i efektów metod leczenia. W trakcie spotkania zgodzono się co do tego, że dostęp do leczenia o udowodnionej skuteczności musi być równy dla wszystkich, którzy mogą odnieść z niego korzyść. By jednak to było możliwe nad ordynacją najdroższych metod leczenia w każdym przypadku konieczny jest specjalistyczny nadzór krajowych i wojewódzkich konsultantów w zakresie onkologii klinicznej i hematologii i onkohematologii dziecięcej.
Staranność wymuszonaDla powstania systemowych regulacji dostępności i finansowania innowacyjnych metod leczenia bardzo ważne, zdaniem uczestników dialogu, staje się opracowanie zasad prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych, które pozwolą najrzetelniej weryfikować skuteczność nowych metod. W obecnej sytuacji, to rekomendacje AOTM są bardzo ważnym etapem procesu dochodzenia do systemowych gwarancji finansowania.
Rozwój medycyny daje nowe możliwości leczenia, lecz wymusza także szczególną staranność w dysponowaniu środkami przyznanymi na walkę z nowotworami. Nie może więc być zgody na zawyżanie cen leków
poprzez producenta, ani akceptacji dla sprzedaży ich w dawkach, które wywołują, iż niemożliwe jest pełne zastosowanie cennej zawartości, co staje się szczególnym problemem w onkologii dziecięcej - konkludują uczestnicy spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Czym jest Onkolodzy co kilka lat od znaczenie w Słownik medycyny O .