Onkologiczne szkolenie co to jest
Co to jest, że Onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.

Czy przydatne?

Definicja Onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze w słowniku

Co to jest Onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze: Wiedza onkologiczna wyniesiona ze studiów poprzez lekarzy POZ ma być pogłębiana w ramach szkoleń prowadzonych poprzez ekspertów w tej dziedzinie medycyny
Ministerstwo Zdrowia w konkursie wyłoniło wykonawcę szkoleń onkologicznych dla lekarzy pierwszego kontaktu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W tym roku szkolenia poprowadzi Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Jak podaje resort, szkolenia będą tańsze niż te organizowane w wcześniejszych latach. - Określony poprzez oferenta łączny wydatek organizacji i prowadzenia szkoleń wynosi 62 900 zł, z czego wydatek przeszkolenia jednego uczestnika szkolenia wynosi blisko 210 zł - informuje portal rynekzdrowia.pl Aleksandra Smolińska, naczelnik wydziału prasy i monitoringu mediów w resorcie zdrowia. Przypomnijmy, iż w lutym tego roku opinię socjalną zbulwersowała informacja o wysokości zarobków znanych onkologów z Centrum Onkologii w Warszawie, którzy przeprowadzali szkolenia lekarzy rodzinnych. Podano między innymi, iż dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, poprzez trzy lata zarobił 619 tys. zł za prowadzenie wykładów, a w sumie na opłacenie wykładowców wydano w tym okresie 2 mln zł.

Okazało się jednak, iż takie kwoty za szkolenie co roku akceptowało Ministerstwo Zdrowia. Lekarze tłumaczyli, iż nie wzięli nawet złotówki więcej niż zaakceptował resort. Z ich wyliczeń wynika, iż szkolenie jednego lekarza rodzinnego kosztowało około 320 zł. Teraz ma być taniej – Określony poprzez oferenta w planie finansowo-rzeczowym łączny wydatek organizacji i prowadzenia szkoleń wynosi 62 900 zł, z czego wydatek przeszkolenia 1 uczestnika szkolenia wynosi blisko 210 zł – informuje portal rynekzdrowia.pl Aleksandra Smolińska. Niestety, liczba lekarzy, którzy mają być w tym roku przeszkoleni nie jest imponująca. Jak podaje Aleksandra Smolińska ma być ich 300, a szkolenia zaczną się we wrześniu. Placówka szkoląca nie będzie raczej, tak jak to bywało w latach wcześniejszych wydawać pieniędzy na rekrutacje lekarzy. Ma zamierzenie przeprowadzać ją między innymi,, poprzez stronę internetową NFZ. Jak informował nas przedtem resort zdrowia na realizację szkoleń lekarzy rodzinnych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na rok 2009 przeznaczony był mln złotych. Zmieniono także procedurę wyłaniania podmiotu szkolącego. Odbyła się ona w drodze procedury konkursowej, organizowanej wedle obowiązującym zarządzeniem ministra zdrowia w kwestii prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących przedmioty Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. A po 2015 – zdrowiejPrzedmiotem konkursu był również wybór programu szkoleniowego spośród propozycji opracowanych poprzez oferentów. Konkurs przygotowywany był już najpierw roku.
Elementem oceny oferty było zarówno przygotowanie oferenta do prowadzenia szkolenia, jak i wydatek szkolenia, z wyszczególnioną kwotą wynagrodzenia dla indywidualnego wykładowcy i liczbą wykładów przypadającą na jednego wykładowcę. Niestety resort nie podaje precyzyjnych stawek jakie będą obowiązywały w tegorocznych szkoleniach. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie wykonywany do 2015 r. Jego kluczowy cel to około 40 procent wyzdrowień wśród mężczyzn i 50 procent kobiet. W budżecie na 2009 r. na jego realizację zaplanowano 250 mln zł. Środki te będą przeznaczone między innymi,,, na: ograniczenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, będące następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego; opiekę nad rodzinami wysokiego ryzyka i zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów. Nie tylko szkoleniaPonadto, fundusze mają być przeznaczone na utworzenie w Polsce mechanizmu radioterapii onkologicznej i budowę sieci ośrodków tomografii pozytonowej; szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej; poprawę standardów leczenia operacyjnego raka płuca; poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci; doskonalenie diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych; wykrywanie i rozpoznawanie chłoniaków złośliwych i postęp opieki paliatywnej w onkologii
Objawy Oskarżenia, Odwołania, Wątpliwości: Trwa Burza Wokół Kontraktowania Ratownictwa Medycznego:
Przyczyny świadczeniodawcy oferujący usługi w dziedzinie ratownictwa medycznego w Śląskiem oceniają, iż od początku nie mieli szans na kontrakty. Ich zdaniem ułożenie rejonów operacyjnych zablokowało oferty onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.
Objawy Onkolodzy: Poprawiają Się Wyniki W Leczeniu Nowotworów:
Przyczyny Dniu Walki z Rakiem minister zdrowia Ewa Kopacz potwierdziła utrzymanie finansowania onkologii na planowanym przedtem poziomie, a w uzasadnionych wypadkach nawet jego powiększenie. Jeszcze raz onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.
Objawy Odwołania, Protesty I... Matematyka, Czyli Kto Ma Rację W Sprawie Rozstrzygnięć Konkursów Na Ratownictwo Medyczne:
Przyczyny tegorocznego kontraktowania ratownictwa medycznego do NFZ wpłynęło 18 odwołań. Jedno z nich złożyło pogotowie NZOZ Nowego Szpitala Powiatu Odrzańskiego w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie). Jego onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.
Objawy Opieka Okołoporodowa Coraz Lepsza, Ale Czy Wystarczająco Dobra?:
Przyczyny Kraszyńska z Fundacji Rodzić po Ludzku upatruje z kolei spadek umieralności okołoporodowej w lepszej opiece nad wcześniakami, których niestety mam sporo w relacji do innych państw Europy... Coraz onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.
Objawy Ostrożnie Jak Z Antybiotykiem, Czyli Chrońmy Leki, Które Jeszcze Są Skuteczne:
Przyczyny antybiotyków doprowadziło do tego, iż dziś niemalże w razie każdej dolegliwości zakaźnej mamy do czynienia z szczepami bakterii lekoopornych, z którymi coraz trudniej walczyć. - Antybiotyki trzeba onkologiczne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie tańsze.

Czym jest Onkologiczne szkolenie znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: